ad top

Sớ đầu đuôi xổ số miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Thứ 3
18-06-2024
Quảng Ninh
70 - 10 - 56 - 46
Quảng Ninh
90
Thứ 2
17-06-2024
Hà Nội
22 - 72 - 17 - 03
Hà Nội
02
Chủ nhật
16-06-2024
Thái Bình
70 - 32 - 96 - 81
Thái Bình
97
Thứ 7
15-06-2024
Nam Định
13 - 77 - 96 - 52
Nam Định
69
Thứ 6
14-06-2024
Hải Phòng
59 - 09 - 12 - 90
Hải Phòng
**
Thứ 5
13-06-2024
Hà Nội
98 - 35 - 48 - 02
Hà Nội
26
Thứ 4
12-06-2024
Bắc Ninh
54 - 64 - 15 - 84
Bắc Ninh
55
Thứ 3
11-06-2024
Quảng Ninh
07 - 53 - 52 - 14
Quảng Ninh
09
Thứ 2
10-06-2024
Hà Nội
33 - 06 - 76 - 92
Hà Nội
65
Chủ nhật
09-06-2024
Thái Bình
22 - 53 - 84 - 19
Thái Bình
26
Thứ 7
08-06-2024
Nam Định
24 - 89 - 58 - 66
Nam Định
33
Thứ 6
07-06-2024
Hải Phòng
32 - 96 - 57 - 01
Hải Phòng
51
Thứ 5
06-06-2024
Hà Nội
28 - 07 - 14 - 10
Hà Nội
**
Thứ 4
05-06-2024
Bắc Ninh
68 - 29 - 44 - 32
Bắc Ninh
56
Thứ 3
04-06-2024
Quảng Ninh
15 - 82 - 18 - 55
Quảng Ninh
27
Chủ nhật
02-06-2024
Thái Bình
99 - 90 - 48 - 11
Thái Bình
70
Thứ 7
01-06-2024
Nam Định
70 - 49 - 68 - 19
Nam Định
12
Thứ 6
31-05-2024
Hải Phòng
35 - 72 - 90 - 04
Hải Phòng
02
Thứ 5
30-05-2024
Hà Nội
12 - 84 - 68 - 32
Hà Nội
32
Thứ 4
29-05-2024
Bắc Ninh
07 - 20 - 52 - 49
Bắc Ninh
31
Thứ 3
28-05-2024
Quảng Ninh
63 - 29 - 75 - 12
Quảng Ninh
90
Thứ 2
27-05-2024
Hà Nội
40 - 07 - 32 - 52
Hà Nội
78
Chủ nhật
26-05-2024
Thái Bình
61 - 92 - 08 - 33
Thái Bình
98
Thứ 7
25-05-2024
Nam Định
43 - 55 - 10 - 23
Nam Định
43
Thứ 6
24-05-2024
Hải Phòng
82 - 60 - 02 - 22
Hải Phòng
98
Thứ 5
23-05-2024
Hà Nội
51 - 87 - 41 - 60
Hà Nội
82
Thứ 4
22-05-2024
Bắc Ninh
06 - 61 - 62 - 64
Bắc Ninh
97
Thứ 3
21-05-2024
Quảng Ninh
79 - 73 - 50 - 87
Quảng Ninh
00
Thứ 2
20-05-2024
Hà Nội
24 - 50 - 89 - 52
Hà Nội
66
Chủ nhật
19-05-2024
Thái Bình
68 - 85 - 05 - 96
Thái Bình
78
Thứ 7
18-05-2024
Nam Định
17 - 18 - 19 - 80
Nam Định
22
Thứ 6
17-05-2024
Hải Phòng
45 - 41 - 62 - 32
Hải Phòng
68
Thứ 5
16-05-2024
Hà Nội
30 - 92 - 09 - 25
Hà Nội
34
Thứ 4
15-05-2024
Bắc Ninh
89 - 29 - 30 - 72
Bắc Ninh
26
Thứ 3
14-05-2024
Quảng Ninh
66 - 63 - 45 - 65
Quảng Ninh
80
Thứ 2
13-05-2024
Hà Nội
63 - 62 - 20 - 26
Hà Nội
96
Chủ nhật
12-05-2024
Thái Bình
75 - 33 - 21 - 97
Thái Bình
05
Thứ 7
11-05-2024
Nam Định
64 - 52 - 00 - 77
Nam Định
76
Thứ 6
10-05-2024
Hải Phòng
61 - 25 - 40 - 81
Hải Phòng
36
Thứ 5
09-05-2024
Hà Nội
34 - 30 - 62 - 71
Hà Nội
25
Thứ 4
08-05-2024
Bắc Ninh
07 - 22 - 24 - 10
Bắc Ninh
95
Thứ 3
07-05-2024
Quảng Ninh
28 - 17 - 01 - 22
Quảng Ninh
17
Thứ 2
06-05-2024
Hà Nội
45 - 32 - 98 - 67
Hà Nội
61
Chủ nhật
05-05-2024
Thái Bình
67 - 22 - 52 - 63
Thái Bình
83
Thứ 7
04-05-2024
Nam Định
12 - 28 - 32 - 55
Nam Định
69
Thứ 6
03-05-2024
Hải Phòng
57 - 98 - 89 - 43
Hải Phòng
57
Thứ 5
02-05-2024
Hà Nội
39 - 63 - 74 - 20
Hà Nội
67
Thứ 4
01-05-2024
Bắc Ninh
95 - 61 - 60 - 97
Bắc Ninh
31
Thứ 3
30-04-2024
Quảng Ninh
47 - 59 - 54 - 28
Quảng Ninh
24
Thứ 2
29-04-2024
Hà Nội
08 - 61 - 03 - 82
Hà Nội
77
Chủ nhật
28-04-2024
Thái Bình
79 - 73 - 02 - 95
Thái Bình
96
Thứ 7
27-04-2024
Nam Định
93 - 89 - 25 - 35
Nam Định
42
Thứ 6
26-04-2024
Hải Phòng
19 - 93 - 77 - 37
Hải Phòng
20
Thứ 5
25-04-2024
Hà Nội
08 - 62 - 71 - 60
Hà Nội
94
Thứ 4
24-04-2024
Bắc Ninh
82 - 60 - 50 - 47
Bắc Ninh
52
Thứ 3
23-04-2024
Quảng Ninh
33 - 16 - 08 - 17
Quảng Ninh
81
Thứ 2
22-04-2024
Hà Nội
82 - 93 - 79 - 37
Hà Nội
25
Chủ nhật
21-04-2024
Thái Bình
11 - 59 - 91 - 39
Thái Bình
80
Thứ 7
20-04-2024
Nam Định
05 - 60 - 99 - 33
Nam Định
79
Thứ 6
19-04-2024
Hải Phòng
71 - 26 - 85 - 23
Hải Phòng
92
Thứ 5
18-04-2024
Hà Nội
69 - 52 - 95 - 37
Hà Nội
04
Thứ 4
17-04-2024
Bắc Ninh
47 - 40 - 90 - 27
Bắc Ninh
89
Thứ 3
16-04-2024
Quảng Ninh
12 - 51 - 91 - 18
Quảng Ninh
50
Thứ 2
15-04-2024
Hà Nội
54 - 33 - 98 - 29
Hà Nội
69
Chủ nhật
14-04-2024
Thái Bình
52 - 22 - 89 - 90
Thái Bình
96
Thứ 7
13-04-2024
Nam Định
58 - 28 - 35 - 64
Nam Định
49
Thứ 6
12-04-2024
Hải Phòng
27 - 83 - 16 - 80
Hải Phòng
73
Thứ 5
11-04-2024
Hà Nội
73 - 80 - 42 - 86
Hà Nội
56
Thứ 4
10-04-2024
Bắc Ninh
12 - 45 - 75 - 97
Bắc Ninh
38
Thứ 3
09-04-2024
Quảng Ninh
69 - 62 - 27 - 41
Quảng Ninh
10
Thứ 2
08-04-2024
Hà Nội
15 - 61 - 05 - 32
Hà Nội
47
Chủ nhật
07-04-2024
Thái Bình
65 - 17 - 72 - 50
Thái Bình
74
Thứ 6
05-04-2024
Hải Phòng
05 - 13 - 49 - 19
Hải Phòng
66
Thứ 5
04-04-2024
Hà Nội
01 - 42 - 65 - 89
Hà Nội
++
Thứ 4
03-04-2024
Bắc Ninh
93 - 94 - 15 - 22
Bắc Ninh
64
Thứ 3
02-04-2024
Quảng Ninh
** - ** - ** - **
Quảng Ninh
**
Thứ 2
01-04-2024
Hà Nội
09 - 93 - 06 - 38
Hà Nội
52
Chủ nhật
31-03-2024
Thái Bình
69 - 90 - 28 - 81
Thái Bình
09
Thứ 7
30-03-2024
Nam Định
** - ** - ** - **
Nam Định
**
Thứ 6
29-03-2024
Hải Phòng
05 - 67 - 87 - 62
Hải Phòng
69
Thứ 5
28-03-2024
Hà Nội
07 - 82 - 98 - 90
Hà Nội
79
Thứ 4
27-03-2024
Bắc Ninh
84 - 38 - 18 - 25
Bắc Ninh
45
Thứ 3
26-03-2024
Quảng Ninh
82 - 17 - 99 - 07
Quảng Ninh
19
Thứ 2
25-03-2024
Hà Nội
39 - 42 - 11 - 77
Hà Nội
42
Chủ nhật
24-03-2024
Thái Bình
29 - 09 - 32 - 39
Thái Bình
74
Thứ 7
23-03-2024
Nam Định
85 - 51 - 42 - 16
Nam Định
82
Thứ 6
22-03-2024
Hải Phòng
21 - 91 - 03 - 69
Hải Phòng
71
Thứ 5
21-03-2024
Hà Nội
87 - 13 - 52 - 56
Hà Nội
66
Thứ 4
20-03-2024
Bắc Ninh
87 - 23 - 54 - 37
Bắc Ninh
44
Thứ 3
19-03-2024
Quảng Ninh
33 - 44 - 22 - 51
Quảng Ninh
36
Thứ 2
18-03-2024
Hà Nội
82 - 29 - 25 - 53
Hà Nội
23
Chủ nhật
17-03-2024
Thái Bình
02 - 50 - 20 - 30
Thái Bình
++
Thứ 7
16-03-2024
Nam Định
49 - 58 - 26 - 20
Nam Định
67
Thứ 6
15-03-2024
Hải Phòng
91 - 02 - 59 - 66
Hải Phòng
34
Thứ 5
14-03-2024
Hà Nội
03 - 64 - 94 - 72
Hà Nội
69
Thứ 4
13-03-2024
Bắc Ninh
43 - 74 - 60 - 49
Bắc Ninh
53
Thứ 3
12-03-2024
Quảng Ninh
76 - 92 - 64 - 78
Quảng Ninh
12
Thứ 2
11-03-2024
Hà Nội
99 - 79 - 10 - 72
Hà Nội
33
Thứ 7
09-03-2024
Nam Định
86 - 29 - 28 - 10
Nam Định
41
Thứ 6
08-03-2024
Hải Phòng
52 - 14 - 44 - 43
Hải Phòng
07
Thứ 5
07-03-2024
Hà Nội
33 - 86 - 49 - 82
Hà Nội
47
Thứ 4
06-03-2024
Bắc Ninh
25 - 45 - 77 - 96
Bắc Ninh
39
Thứ 3
05-03-2024
Quảng Ninh
75 - 26 - 18 - 99
Quảng Ninh
22
Thứ 2
04-03-2024
Hà Nội
42 - 62 - 65 - 51
Hà Nội
35
Chủ nhật
03-03-2024
Thái Bình
40 - 14 - 44 - 37
Thái Bình
32
Thứ 7
02-03-2024
Nam Định
93 - 95 - 06 - 91
Nam Định
33
Thứ 6
01-03-2024
Hải Phòng
21 - 23 - 65 - 46
Hải Phòng
61
Thứ 5
29-02-2024
Hà Nội
28 - 92 - 23 - 99
Hà Nội
48
Thứ 4
28-02-2024
Bắc Ninh
67 - 96 - 37 - 17
Bắc Ninh
45
Thứ 3
27-02-2024
Quảng Ninh
85 - 80 - 61 - 76
Quảng Ninh
09
Thứ 2
26-02-2024
Hà Nội
63 - 88 - 24 - 56
Hà Nội
34
Chủ nhật
25-02-2024
Thái Bình
16 - 06 - 98 - 51
Thái Bình
45
Thứ 7
24-02-2024
Nam Định
43 - 44 - 35 - 45
Nam Định
33
Thứ 6
23-02-2024
Hải Phòng
79 - 00 - 93 - 45
Hải Phòng
53
Thứ 5
22-02-2024
Hà Nội
25 - 70 - 90 - 13
Hà Nội
88
Thứ 4
21-02-2024
Bắc Ninh
08 - 64 - 72 - 91
Bắc Ninh
37
Thứ 3
20-02-2024
Quảng Ninh
68 - 18 - 78 - 00
Quảng Ninh
06
Thứ 2
19-02-2024
Hà Nội
64 - 85 - 24 - 66
Hà Nội
01
Chủ nhật
18-02-2024
Thái Bình
56 - 97 - 14 - 64
Thái Bình
03
Thứ 7
17-02-2024
Nam Định
73 - 92 - 62 - 67
Nam Định
94
Thứ 6
16-02-2024
Hải Phòng
98 - 29 - 58 - 84
Hải Phòng
64
Thứ 5
15-02-2024
Hà Nội
51 - 10 - 20 - 70
Hà Nội
**
Thứ 4
14-02-2024
Bắc Ninh
53 - 22 - 15 - 54
Bắc Ninh
70
Thứ 3
13-02-2024
Quảng Ninh
63 - 99 - 31 - 02
Quảng Ninh
00
Thứ 5
08-02-2024
Hà Nội
42 - 31 - 21 - 27
Hà Nội
52
Thứ 4
07-02-2024
Bắc Ninh
62 - 18 - 99 - 53
Bắc Ninh
**
Thứ 3
06-02-2024
Quảng Ninh
52 - 59 - 84 - 15
Quảng Ninh
67
Thứ 2
05-02-2024
Hà Nội
07 - 35 - 81 - 22
Hà Nội
76
Chủ nhật
04-02-2024
Thái Bình
44 - 04 - 97 - 41
Thái Bình
00
Thứ 7
03-02-2024
Nam Định
12 - 35 - 88 - 18
Nam Định
89
Thứ 6
02-02-2024
Hải Phòng
93 - 55 - 68 - 05
Hải Phòng
74
Thứ 5
01-02-2024
Hà Nội
32 - 61 - 77 - 99
Hà Nội
44
Thứ 4
31-01-2024
Bắc Ninh
68 - 53 - 82 - 27
Bắc Ninh
66
Thứ 3
30-01-2024
Quảng Ninh
38 - 26 - 83 - 95
Quảng Ninh
24
Thứ 2
29-01-2024
Hà Nội
81 - 83 - 09 - 85
Hà Nội
46
Chủ nhật
28-01-2024
Thái Bình
87 - 65 - 49 - 41
Thái Bình
74
Thứ 7
27-01-2024
Nam Định
27 - 75 - 91 - 10
Nam Định
79
Thứ 6
26-01-2024
Hải Phòng
58 - 56 - 20 - 06
Hải Phòng
47
Thứ 5
25-01-2024
Hà Nội
56 - 24 - 57 - 42
Hà Nội
75
Thứ 4
24-01-2024
Bắc Ninh
57 - 22 - 11 - 69
Bắc Ninh
61
Thứ 3
23-01-2024
Quảng Ninh
74 - 00 - 49 - 11
Quảng Ninh
41
Thứ 2
22-01-2024
Hà Nội
60 - 13 - 65 - 17
Hà Nội
10
Chủ nhật
21-01-2024
Thái Bình
28 - 76 - 18 - 13
Thái Bình
19
Thứ 7
20-01-2024
Nam Định
77 - 93 - 39 - 13
Nam Định
64
Thứ 6
19-01-2024
Hải Phòng
17 - 69 - 88 - 61
Hải Phòng
09
Thứ 5
18-01-2024
Hà Nội
77 - 23 - 11 - 48
Hà Nội
98
Thứ 4
17-01-2024
Bắc Ninh
03 - 35 - 11 - 50
Bắc Ninh
53
Thứ 3
16-01-2024
Quảng Ninh
90 - 79 - 37 - 58
Quảng Ninh
39
Thứ 2
15-01-2024
Hà Nội
94 - 59 - 67 - 21
Hà Nội
61
Chủ nhật
14-01-2024
Thái Bình
71 - 91 - 34 - 85
Thái Bình
38
Thứ 7
13-01-2024
Nam Định
17 - 99 - 63 - 85
Nam Định
86
Thứ 6
12-01-2024
Hải Phòng
02 - 93 - 53 - 59
Hải Phòng
13
Thứ 5
11-01-2024
Hà Nội
82 - 23 - 28 - 84
Hà Nội
85
Thứ 4
10-01-2024
Bắc Ninh
** - ** - ** - **
Bắc Ninh
**
Thứ 3
09-01-2024
Quảng Ninh
77 - 68 - 08 - 91
Quảng Ninh
77
Thứ 2
08-01-2024
Hà Nội
19 - 77 - 78 - 40
Hà Nội
89
Chủ nhật
07-01-2024
Thái Bình
85 - 67 - 75 - 12
Thái Bình
18
Thứ 7
06-01-2024
Nam Định
74 - 96 - 58 - 03
Nam Định
94
Thứ 6
05-01-2024
Hải Phòng
96 - 63 - 69 - 45
Hải Phòng
67
Thứ 5
04-01-2024
Hà Nội
62 - 12 - 36 - 02
Hà Nội
40
Thứ 4
03-01-2024
Bắc Ninh
61 - 14 - 85 - 25
Bắc Ninh
95
Thứ 3
02-01-2024
Quảng Ninh
35 - 44 - 10 - 59
Quảng Ninh
56
Thứ 2
01-01-2024
Hà Nội
53 - 73 - 45 - 79
Hà Nội
32
Chủ nhật
31-12-2023
Thái Bình
42 - 82 - 02 - 43
Thái Bình
58
Thứ 7
30-12-2023
Nam Định
38 - 64 - 82 - 43
Nam Định
80
Thứ 6
29-12-2023
Hải Phòng
95 - 93 - 85 - 84
Hải Phòng
20
Thứ 5
28-12-2023
Hà Nội
12 - 39 - 52 - 71
Hà Nội
31
Thứ 4
27-12-2023
Bắc Ninh
45 - 28 - 63 - 44
Bắc Ninh
17
Thứ 3
26-12-2023
Quảng Ninh
29 - 81 - 31 - 30
Quảng Ninh
36
Thứ 2
25-12-2023
Hà Nội
40 - 61 - 88 - 84
Hà Nội
25
Chủ nhật
24-12-2023
Thái Bình
65 - 92 - 44 - 57
Thái Bình
43
Thứ 7
23-12-2023
Nam Định
20 - 62 - 10 - 44
Nam Định
16
Thứ 6
22-12-2023
Hải Phòng
14 - 68 - 52 - 92
Hải Phòng
11
Thứ 5
21-12-2023
Hà Nội
83 - 21 - 41 - 81
Hà Nội
85
Thứ 4
20-12-2023
Bắc Ninh
13 - 21 - 90 - 50
Bắc Ninh
78
Thứ 3
19-12-2023
Quảng Ninh
40 - 82 - 90 - 57
Quảng Ninh
77
Thứ 2
18-12-2023
Hà Nội
88 - 89 - 65 - 94
Hà Nội
32
Thứ 7
16-12-2023
Nam Định
89 - 67 - 42 - 62
Nam Định
25
Thứ 6
15-12-2023
Hải Phòng
56 - 13 - 20 - 39
Hải Phòng
04
Thứ 5
14-12-2023
Hà Nội
15 - 86 - 76 - 49
Hà Nội
45
Thứ 4
13-12-2023
Bắc Ninh
55 - 83 - 76 - 44
Bắc Ninh
06
Thứ 3
12-12-2023
Quảng Ninh
63 - 29 - 28 - 51
Quảng Ninh
70
Thứ 2
11-12-2023
Hà Nội
85 - 12 - 33 - 48
Hà Nội
38
Thứ 7
09-12-2023
Nam Định
52 - 24 - 00 - 04
Nam Định
57
Thứ 6
08-12-2023
Hải Phòng
06 - 39 - 93 - 97
Hải Phòng
23
Thứ 5
07-12-2023
Hà Nội
44 - 24 - 37 - 61
Hà Nội
27
Thứ 4
06-12-2023
Bắc Ninh
08 - 11 - 61 - 34
Bắc Ninh
78
Thứ 3
05-12-2023
Quảng Ninh
66 - 61 - 51 - 07
Quảng Ninh
21
Thứ 2
04-12-2023
Hà Nội
25 - 23 - 55 - 19
Hà Nội
94
Chủ nhật
03-12-2023
Thái Bình
13 - 07 - 17 - 19
Thái Bình
16
Thứ 7
02-12-2023
Nam Định
85 - 25 - 07 - 17
Nam Định
85
Thứ 6
01-12-2023
Hải Phòng
28 - 43 - 32 - 42
Hải Phòng
01
Thứ 5
30-11-2023
Hà Nội
73 - 07 - 13 - 43
Hà Nội
26
Thứ 4
29-11-2023
Bắc Ninh
05 - 90 - 42 - 87
Bắc Ninh
41
Thứ 3
28-11-2023
Quảng Ninh
01 - 54 - 99 - 39
Quảng Ninh
13
Thứ 2
27-11-2023
Hà Nội
77 - 10 - 86 - 17
Hà Nội
57
Chủ nhật
26-11-2023
Thái Bình
20 - 53 - 07 - 84
Thái Bình
73
Thứ 7
25-11-2023
Nam Định
44 - 73 - 63 - 26
Nam Định
16
Thứ 6
24-11-2023
Hải Phòng
81 - 09 - 40 - 61
Hải Phòng
52
Thứ 5
23-11-2023
Hà Nội
01 - 62 - 16 - 10
Hà Nội
99
Thứ 4
22-11-2023
Bắc Ninh
53 - 06 - 14 - 52
Bắc Ninh
70
Thứ 3
21-11-2023
Quảng Ninh
55 - 66 - 29 - 16
Quảng Ninh
++
Thứ 2
20-11-2023
Hà Nội
92 - 67 - 88 - 72
Hà Nội
71
Chủ nhật
19-11-2023
Thái Bình
28 - 19 - 90 - 64
Thái Bình
29
Thứ 7
18-11-2023
Nam Định
84 - 59 - 90 - 82
Nam Định
71
Thứ 6
17-11-2023
Hải Phòng
38 - 44 - 68 - 52
Hải Phòng
10
Thứ 5
16-11-2023
Hà Nội
36 - 20 - 73 - 21
Hà Nội
69
Thứ 4
15-11-2023
Bắc Ninh
56 - 62 - 32 - 72
Bắc Ninh
59
Thứ 3
14-11-2023
Quảng Ninh
36 - 97 - 41 - 57
Quảng Ninh
00
Thứ 2
13-11-2023
Hà Nội
31 - 11 - 43 - 35
Hà Nội
12
Chủ nhật
12-11-2023
Thái Bình
29 - 03 - 05 - 28
Thái Bình
75
Thứ 7
11-11-2023
Nam Định
54 - 60 - 31 - 99
Nam Định
91
Thứ 6
10-11-2023
Hải Phòng
02 - 10 - 21 - 35
Hải Phòng
70
Thứ 5
09-11-2023
Hà Nội
22 - 44 - 97 - 09
Hà Nội
62
Thứ 4
08-11-2023
Bắc Ninh
93 - 82 - 15 - 95
Bắc Ninh
26
Thứ 3
07-11-2023
Quảng Ninh
27 - 90 - 24 - 03
Quảng Ninh
++
Thứ 2
06-11-2023
Hà Nội
01 - 82 - 52 - 88
Hà Nội
84
Chủ nhật
05-11-2023
Thái Bình
02 - 44 - 33 - 77
Thái Bình
84
Thứ 7
04-11-2023
Nam Định
71 - 72 - 28 - 08
Nam Định
58
Thứ 6
03-11-2023
Hải Phòng
87 - 62 - 24 - 69
Hải Phòng
61
Thứ 5
02-11-2023
Hà Nội
14 - 12 - 69 - 84
Hà Nội
27
Thứ 4
01-11-2023
Bắc Ninh
48 - 16 - 35 - 43
Bắc Ninh
36
Thứ 3
31-10-2023
Quảng Ninh
06 - 08 - 98 - 70
Quảng Ninh
67
Thứ 2
30-10-2023
Hà Nội
36 - 22 - 50 - 83
Hà Nội
84
Chủ nhật
29-10-2023
Thái Bình
20 - 26 - 73 - 53
Thái Bình
50
Thứ 7
28-10-2023
Nam Định
93 - 74 - 83 - 97
Nam Định
57
Thứ 6
27-10-2023
Hải Phòng
02 - 14 - 49 - 41
Hải Phòng
36
Thứ 5
26-10-2023
Hà Nội
94 - 00 - 43 - 95
Hà Nội
88
Thứ 4
25-10-2023
Bắc Ninh
62 - 73 - 71 - 49
Bắc Ninh
80
Thứ 3
24-10-2023
Quảng Ninh
09 - 29 - 59 - 16
Quảng Ninh
88
Thứ 2
23-10-2023
Hà Nội
88 - 11 - 81 - 35
Hà Nội
44
Chủ nhật
22-10-2023
Thái Bình
92 - 25 - 24 - 11
Thái Bình
18
Thứ 7
21-10-2023
Nam Định
84 - 94 - 54 - 56
Nam Định
49
Thứ 6
20-10-2023
Hải Phòng
41 - 60 - 43 - 79
Hải Phòng
88
Thứ 5
19-10-2023
Hà Nội
46 - 06 - 62 - 42
Hà Nội
05
Thứ 4
18-10-2023
Bắc Ninh
56 - 39 - 42 - 29
Bắc Ninh
00
Thứ 3
17-10-2023
Quảng Ninh
67 - 06 - 07 - 91
Quảng Ninh
76
Thứ 2
16-10-2023
Hà Nội
77 - 22 - 47 - 59
Hà Nội
40
Chủ nhật
15-10-2023
Thái Bình
29 - 60 - 79 - 77
Thái Bình
13
Thứ 7
14-10-2023
Nam Định
03 - 39 - 81 - 58
Nam Định
54
Thứ 6
13-10-2023
Hải Phòng
86 - 35 - 84 - 68
Hải Phòng
20
Thứ 5
12-10-2023
Hà Nội
25 - 65 - 20 - 03
Hà Nội
75
Thứ 4
11-10-2023
Bắc Ninh
77 - 60 - 19 - 89
Bắc Ninh
40
Thứ 3
10-10-2023
Quảng Ninh
93 - 92 - 27 - 19
Quảng Ninh
21
Thứ 2
09-10-2023
Hà Nội
35 - 30 - 17 - 68
Hà Nội
45
Chủ nhật
08-10-2023
Thái Bình
14 - 18 - 68 - 60
Thái Bình
88
Thứ 7
07-10-2023
Nam Định
38 - 13 - 79 - 35
Nam Định
47
Thứ 6
06-10-2023
Hải Phòng
64 - 68 - 07 - 56
Hải Phòng
21
Thứ 5
05-10-2023
Hà Nội
79 - 14 - 25 - 44
Hà Nội
33
Thứ 4
04-10-2023
Bắc Ninh
27 - 86 - 49 - 11
Bắc Ninh
39
Thứ 3
03-10-2023
Quảng Ninh
32 - 47 - 56 - 53
Quảng Ninh
56
Thứ 2
02-10-2023
Hà Nội
64 - 69 - 11 - 59
Hà Nội
73
Chủ nhật
01-10-2023
Thái Bình
03 - 74 - 25 - 87
Thái Bình
89
Thứ 7
30-09-2023
Nam Định
79 - 71 - 38 - 53
Nam Định
37
Thứ 6
29-09-2023
Hải Phòng
79 - 88 - 59 - 19
Hải Phòng
44
Thứ 5
28-09-2023
Hà Nội
61 - 16 - 20 - 84
Hà Nội
98
Thứ 4
27-09-2023
Bắc Ninh
56 - 28 - 22 - 74
Bắc Ninh
47
Thứ 3
26-09-2023
Quảng Ninh
34 - 77 - 84 - 81
Quảng Ninh
36
Thứ 2
25-09-2023
Hà Nội
83 - 14 - 68 - 77
Hà Nội
79
Chủ nhật
24-09-2023
Thái Bình
40 - 44 - 30 - 51
Thái Bình
78
Thứ 7
23-09-2023
Nam Định
92 - 42 - 40 - 10
Nam Định
22
Thứ 6
22-09-2023
Hải Phòng
80 - 00 - 67 - 31
Hải Phòng
14
Thứ 5
21-09-2023
Hà Nội
64 - 63 - 21 - 91
Hà Nội
66
Thứ 4
20-09-2023
Bắc Ninh
22 - 23 - 91 - 75
Bắc Ninh
03
Thứ 3
19-09-2023
Quảng Ninh
41 - 28 - 85 - 40
Quảng Ninh
25
Thứ 2
18-09-2023
Hà Nội
92 - 19 - 52 - 44
Hà Nội
04
Chủ nhật
17-09-2023
Thái Bình
97 - 50 - 53 - 24
Thái Bình
65
Thứ 7
16-09-2023
Nam Định
95 - 97 - 40 - 99
Nam Định
24
Thứ 6
15-09-2023
Hải Phòng
00 - 90 - 14 - 61
Hải Phòng
20
Thứ 5
14-09-2023
Hà Nội
92 - 33 - 70 - 38
Hà Nội
22
Thứ 4
13-09-2023
Bắc Ninh
49 - 45 - 59 - 21
Bắc Ninh
50
Thứ 3
12-09-2023
Quảng Ninh
03 - 31 - 52 - 10
Quảng Ninh
32
Thứ 2
11-09-2023
Hà Nội
93 - 87 - 75 - 00
Hà Nội
68
Chủ nhật
10-09-2023
Thái Bình
40 - 66 - 26 - 22
Thái Bình
02
Thứ 7
09-09-2023
Nam Định
51 - 81 - 69 - 78
Nam Định
52
Thứ 6
08-09-2023
Hải Phòng
25 - 94 - 51 - 23
Hải Phòng
76
Thứ 5
07-09-2023
Hà Nội
48 - 12 - 14 - 78
Hà Nội
56
Thứ 4
06-09-2023
Bắc Ninh
95 - 32 - 01 - 30
Bắc Ninh
69
Thứ 3
05-09-2023
Quảng Ninh
72 - 44 - 38 - 96
Quảng Ninh
67
Thứ 2
04-09-2023
Hà Nội
43 - 36 - 25 - 53
Hà Nội
11
Chủ nhật
03-09-2023
Thái Bình
36 - 10 - 13 - 21
Thái Bình
86
Thứ 7
02-09-2023
Nam Định
09 - 36 - 54 - 76
Nam Định
80
Thứ 6
01-09-2023
Hải Phòng
43 - 54 - 36 - 09
Hải Phòng
79
Thứ 5
31-08-2023
Hà Nội
52 - 05 - 29 - 62
Hà Nội
40
Thứ 4
30-08-2023
Bắc Ninh
00 - 27 - 68 - 72
Bắc Ninh
51
Thứ 3
29-08-2023
Quảng Ninh
22 - 72 - 21 - 71
Quảng Ninh
78
Thứ 2
28-08-2023
Hà Nội
14 - 08 - 03 - 65
Hà Nội
85
Chủ nhật
27-08-2023
Thái Bình
11 - 61 - 62 - 10
Thái Bình
48
Thứ 7
26-08-2023
Nam Định
70 - 87 - 18 - 91
Nam Định
58
Thứ 6
25-08-2023
Hải Phòng
52 - 11 - 96 - 49
Hải Phòng
43
Thứ 5
24-08-2023
Hà Nội
58 - 49 - 66 - 44
Hà Nội
73
Thứ 4
23-08-2023
Bắc Ninh
37 - 58 - 14 - 68
Bắc Ninh
34
Thứ 3
22-08-2023
Quảng Ninh
55 - 32 - 99 - 15
Quảng Ninh
79
Thứ 2
21-08-2023
Hà Nội
55 - 97 - 57 - 71
Hà Nội
21
Chủ nhật
20-08-2023
Thái Bình
61 - 79 - 95 - 58
Thái Bình
09
Thứ 7
19-08-2023
Nam Định
70 - 71 - 15 - 86
Nam Định
30
Thứ 6
18-08-2023
Hải Phòng
82 - 65 - 04 - 85
Hải Phòng
87
Thứ 5
17-08-2023
Hà Nội
30 - 98 - 35 - 47
Hà Nội
86
Thứ 4
16-08-2023
Bắc Ninh
53 - 92 - 39 - 48
Bắc Ninh
19
Thứ 3
15-08-2023
Quảng Ninh
90 - 56 - 45 - 22
Quảng Ninh
61
Thứ 2
14-08-2023
Hà Nội
22 - 03 - 25 - 63
Hà Nội
93
Chủ nhật
13-08-2023
Thái Bình
29 - 48 - 01 - 79
Thái Bình
28
Thứ 7
12-08-2023
Nam Định
67 - 29 - 87 - 21
Nam Định
48
Thứ 6
11-08-2023
Hải Phòng
31 - 43 - 29 - 27
Hải Phòng
99
Thứ 5
10-08-2023
Hà Nội
01 - 06 - 50 - 79
Hà Nội
02
Thứ 4
09-08-2023
Bắc Ninh
79 - 91 - 84 - 74
Bắc Ninh
61
Thứ 3
08-08-2023
Quảng Ninh
70 - 19 - 14 - 97
Quảng Ninh
66
Thứ 2
07-08-2023
Hà Nội
07 - 63 - 16 - 74
Hà Nội
72
Chủ nhật
06-08-2023
Thái Bình
88 - 75 - 57 - 62
Thái Bình
23
Thứ 7
05-08-2023
Nam Định
03 - 55 - 51 - 43
Nam Định
10
Thứ 6
04-08-2023
Hải Phòng
62 - 88 - 73 - 36
Hải Phòng
77
Thứ 5
03-08-2023
Hà Nội
51 - 69 - 22 - 62
Hà Nội
88
Thứ 4
02-08-2023
Bắc Ninh
59 - 80 - 94 - 08
Bắc Ninh
37
Thứ 3
01-08-2023
Quảng Ninh
90 - 95 - 72 - 85
Quảng Ninh
30
Thứ 2
31-07-2023
Hà Nội
61 - 76 - 39 - 36
Hà Nội
15
Chủ nhật
30-07-2023
Thái Bình
49 - 37 - 46 - 09
Thái Bình
41
Thứ 7
29-07-2023
Nam Định
83 - 24 - 55 - 56
Nam Định
58
Thứ 6
28-07-2023
Hải Phòng
68 - 34 - 93 - 18
Hải Phòng
15
Thứ 5
27-07-2023
Hà Nội
68 - 22 - 47 - 10
Hà Nội
71
Thứ 4
26-07-2023
Bắc Ninh
64 - 60 - 08 - 94
Bắc Ninh
29
Thứ 3
25-07-2023
Quảng Ninh
31 - 60 - 57 - 05
Quảng Ninh
59
Thứ 2
24-07-2023
Hà Nội
18 - 56 - 74 - 97
Hà Nội
42
Chủ nhật
23-07-2023
Thái Bình
47 - 42 - 87 - 44
Thái Bình
62
Thứ 7
22-07-2023
Nam Định
90 - 07 - 54 - 80
Nam Định
33
Thứ 6
21-07-2023
Hải Phòng
83 - 52 - 26 - 95
Hải Phòng
44
Thứ 5
20-07-2023
Hà Nội
72 - 38 - 74 - 62
Hà Nội
86
Thứ 4
19-07-2023
Bắc Ninh
03 - 62 - 98 - 56
Bắc Ninh
39
Thứ 3
18-07-2023
Quảng Ninh
49 - 40 - 87 - 30
Quảng Ninh
80
Thứ 2
17-07-2023
Hà Nội
48 - 95 - 89 - 64
Hà Nội
06
Chủ nhật
16-07-2023
Thái Bình
63 - 51 - 25 - 75
Thái Bình
51
Thứ 7
15-07-2023
Nam Định
92 - 05 - 19 - 93
Nam Định
97
Thứ 6
14-07-2023
Hải Phòng
45 - 46 - 49 - 64
Hải Phòng
68
Thứ 5
13-07-2023
Hà Nội
60 - 66 - 15 - 61
Hà Nội
02
Thứ 4
12-07-2023
Bắc Ninh
61 - 55 - 12 - 69
Bắc Ninh
15
Thứ 3
11-07-2023
Quảng Ninh
57 - 41 - 58 - 39
Quảng Ninh
31
Thứ 2
10-07-2023
Hà Nội
87 - 34 - 51 - 72
Hà Nội
22
Chủ nhật
09-07-2023
Thái Bình
04 - 26 - 50 - 66
Thái Bình
08
Thứ 7
08-07-2023
Nam Định
02 - 23 - 33 - 46
Nam Định
15
Thứ 6
07-07-2023
Hải Phòng
12 - 19 - 90 - 84
Hải Phòng
76
Thứ 5
06-07-2023
Hà Nội
95 - 05 - 36 - 57
Hà Nội
98
Thứ 4
05-07-2023
Bắc Ninh
47 - 18 - 08 - 01
Bắc Ninh
97
Thứ 3
04-07-2023
Quảng Ninh
85 - 09 - 33 - 50
Quảng Ninh
83
Thứ 2
03-07-2023
Hà Nội
49 - 08 - 10 - 05
Hà Nội
94
Chủ nhật
02-07-2023
Thái Bình
21 - 23 - 12 - 96
Thái Bình
23
Thứ 7
01-07-2023
Nam Định
05 - 22 - 47 - 87
Nam Định
46
Thứ 6
30-06-2023
Hải Phòng
89 - 82 - 08 - 34
Hải Phòng
51
Thứ 5
29-06-2023
Hà Nội
13 - 87 - 98 - 36
Hà Nội
20
Thứ 4
28-06-2023
Bắc Ninh
65 - 20 - 47 - 61
Bắc Ninh
95
Thứ 3
27-06-2023
Quảng Ninh
79 - 09 - 24 - 82
Quảng Ninh
95
Thứ 2
26-06-2023
Hà Nội
57 - 28 - 21 - 82
Hà Nội
93
Chủ nhật
25-06-2023
Thái Bình
43 - 62 - 13 - 16
Thái Bình
34
Thứ 7
24-06-2023
Nam Định
20 - 54 - 27 - 39
Nam Định
70
Thứ 6
23-06-2023
Hải Phòng
36 - 84 - 41 - 44
Hải Phòng
60
Thứ 5
22-06-2023
Hà Nội
84 - 51 - 99 - 00
Hà Nội
67
Thứ 4
21-06-2023
Bắc Ninh
28 - 06 - 57 - 26
Bắc Ninh
34
Thứ 3
20-06-2023
Quảng Ninh
60 - 02 - 53 - 33
Quảng Ninh
32
Thứ 2
19-06-2023
Hà Nội
84 - 71 - 31 - 96
Hà Nội
15
Chủ nhật
18-06-2023
Thái Bình
99 - 72 - 27 - 42
Thái Bình
51
Thứ 7
17-06-2023
Nam Định
52 - 87 - 61 - 01
Nam Định
61
Thứ 6
16-06-2023
Hải Phòng
07 - 66 - 02 - 01
Hải Phòng
30
Thứ 5
15-06-2023
Hà Nội
61 - 63 - 64 - 41
Hà Nội
04
Thứ 4
14-06-2023
Bắc Ninh
07 - 48 - 49 - 06
Bắc Ninh
54
Thứ 3
13-06-2023
Quảng Ninh
78 - 73 - 79 - 05
Quảng Ninh
61
Thứ 2
12-06-2023
Hà Nội
01 - 39 - 63 - 68
Hà Nội
42
Chủ nhật
11-06-2023
Thái Bình
96 - 57 - 78 - 64
Thái Bình
60
Thứ 7
10-06-2023
Nam Định
36 - 39 - 68 - 88
Nam Định
36
Thứ 6
09-06-2023
Hải Phòng
84 - 68 - 82 - 38
Hải Phòng
88
Thứ 5
08-06-2023
Hà Nội
66 - 88 - 48 - 31
Hà Nội
37
Thứ 4
07-06-2023
Bắc Ninh
17 - 72 - 69 - 82
Bắc Ninh
57
Thứ 3
06-06-2023
Quảng Ninh
70 - 90 - 07 - 34
Quảng Ninh
79
Thứ 2
05-06-2023
Hà Nội
28 - 92 - 48 - 79
Hà Nội
81
Chủ nhật
04-06-2023
Thái Bình
64 - 73 - 67 - 90
Thái Bình
08
Thứ 7
03-06-2023
Nam Định
08 - 65 - 40 - 83
Nam Định
70
Thứ 6
02-06-2023
Hải Phòng
16 - 34 - 19 - 29
Hải Phòng
63
Thứ 5
01-06-2023
Hà Nội
81 - 27 - 71 - 20
Hà Nội
21
Thứ 4
31-05-2023
Bắc Ninh
87 - 02 - 22 - 91
Bắc Ninh
61
Thứ 3
30-05-2023
Quảng Ninh
96 - 60 - 37 - 21
Quảng Ninh
65
Thứ 2
29-05-2023
Hà Nội
78 - 91 - 21 - 34
Hà Nội
67
Chủ nhật
28-05-2023
Thái Bình
71 - 50 - 32 - 80
Thái Bình
59
Thứ 7
27-05-2023
Nam Định
76 - 31 - 54 - 45
Nam Định
37
Thứ 6
26-05-2023
Hải Phòng
53 - 31 - 11 - 03
Hải Phòng
91
Thứ 5
25-05-2023
Hà Nội
67 - 74 - 96 - 89
Hà Nội
19
Thứ 4
24-05-2023
Bắc Ninh
80 - 87 - 95 - 63
Bắc Ninh
66
Thứ 3
23-05-2023
Quảng Ninh
61 - 27 - 17 - 44
Quảng Ninh
72
Thứ 2
22-05-2023
Hà Nội
50 - 34 - 15 - 65
Hà Nội
54
Chủ nhật
21-05-2023
Thái Bình
39 - 70 - 76 - 50
Thái Bình
97
Thứ 7
20-05-2023
Nam Định
99 - 33 - 04 - 27
Nam Định
52
Thứ 6
19-05-2023
Hải Phòng
56 - 36 - 66 - 29
Hải Phòng
17
Thứ 5
18-05-2023
Hà Nội
18 - 67 - 99 - 70
Hà Nội
32
Thứ 4
17-05-2023
Bắc Ninh
26 - 42 - 38 - 28
Bắc Ninh
49
Thứ 3
16-05-2023
Quảng Ninh
63 - 37 - 82 - 49
Quảng Ninh
31
Thứ 2
15-05-2023
Hà Nội
53 - 71 - 80 - 05
Hà Nội
56
Chủ nhật
14-05-2023
Thái Bình
76 - 52 - 85 - 51
Thái Bình
53
Thứ 7
13-05-2023
Nam Định
68 - 90 - 08 - 10
Nam Định
49
Thứ 6
12-05-2023
Hải Phòng
43 - 75 - 65 - 00
Hải Phòng
02
Thứ 5
11-05-2023
Hà Nội
55 - 78 - 73 - 80
Hà Nội
34
Thứ 4
10-05-2023
Bắc Ninh
05 - 43 - 19 - 84
Bắc Ninh
96
Thứ 3
09-05-2023
Quảng Ninh
30 - 25 - 64 - 14
Quảng Ninh
46
Thứ 2
08-05-2023
Hà Nội
21 - 92 - 26 - 62
Hà Nội
81
Chủ nhật
07-05-2023
Thái Bình
95 - 86 - 64 - 42
Thái Bình
60
Thứ 7
06-05-2023
Nam Định
16 - 26 - 19 - 62
Nam Định
04
Thứ 6
05-05-2023
Hải Phòng
16 - 14 - 72 - 39
Hải Phòng
47
Thứ 5
04-05-2023
Hà Nội
87 - 35 - 49 - 42
Hà Nội
18
Thứ 4
03-05-2023
Bắc Ninh
67 - 28 - 41 - 12
Bắc Ninh
76
Thứ 3
02-05-2023
Quảng Ninh
70 - 61 - 52 - 02
Quảng Ninh
65
Thứ 2
01-05-2023
Hà Nội
84 - 00 - 14 - 58
Hà Nội
20
Chủ nhật
30-04-2023
Thái Bình
50 - 70 - 88 - 22
Thái Bình
19
Thứ 7
29-04-2023
Nam Định
91 - 31 - 29 - 21
Nam Định
39
Thứ 6
28-04-2023
Hải Phòng
24 - 38 - 96 - 66
Hải Phòng
96
Thứ 5
27-04-2023
Hà Nội
74 - 02 - 50 - 16
Hà Nội
55
Thứ 4
26-04-2023
Bắc Ninh
17 - 60 - 41 - 90
Bắc Ninh
75
Thứ 3
25-04-2023
Quảng Ninh
06 - 58 - 25 - 66
Quảng Ninh
83
Thứ 2
24-04-2023
Hà Nội
48 - 86 - 10 - 63
Hà Nội
05
Chủ nhật
23-04-2023
Thái Bình
06 - 16 - 53 - 35
Thái Bình
79
Thứ 7
22-04-2023
Nam Định
23 - 97 - 41 - 22
Nam Định
52
Thứ 6
21-04-2023
Hải Phòng
94 - 07 - 65 - 97
Hải Phòng
14
Thứ 5
20-04-2023
Hà Nội
00 - 46 - 30 - 93
Hà Nội
23
Thứ 4
19-04-2023
Bắc Ninh
99 - 88 - 52 - 04
Bắc Ninh
85
Thứ 3
18-04-2023
Quảng Ninh
02 - 44 - 69 - 34
Quảng Ninh
61
Thứ 2
17-04-2023
Hà Nội
07 - 12 - 63 - 92
Hà Nội
76
Chủ nhật
16-04-2023
Thái Bình
26 - 28 - 70 - 72
Thái Bình
48
Thứ 7
15-04-2023
Nam Định
11 - 53 - 81 - 27
Nam Định
14
Thứ 6
14-04-2023
Hải Phòng
88 - 23 - 60 - 79
Hải Phòng
34
Thứ 5
13-04-2023
Hà Nội
63 - 35 - 38 - 12
Hà Nội
65
Thứ 4
12-04-2023
Bắc Ninh
97 - 54 - 39 - 28
Bắc Ninh
95
Thứ 3
11-04-2023
Quảng Ninh
22 - 64 - 26 - 84
Quảng Ninh
39
Thứ 2
10-04-2023
Hà Nội
13 - 54 - 34 - 96
Hà Nội
63
Chủ nhật
09-04-2023
Thái Bình
02 - 73 - 58 - 12
Thái Bình
26
Thứ 7
08-04-2023
Nam Định
12 - 54 - 73 - 22
Nam Định
15
Thứ 6
07-04-2023
Hải Phòng
00 - 44 - 72 - 22
Hải Phòng
36
Thứ 5
06-04-2023
Hà Nội
60 - 25 - 68 - 65
Hà Nội
11
Thứ 4
05-04-2023
Bắc Ninh
85 - 26 - 25 - 55
Bắc Ninh
26
Thứ 3
04-04-2023
Quảng Ninh
44 - 38 - 59 - 88
Quảng Ninh
45
Thứ 2
03-04-2023
Hà Nội
65 - 89 - 71 - 53
Hà Nội
33
Chủ nhật
02-04-2023
Thái Bình
96 - 07 - 70 - 77
Thái Bình
44
Thứ 7
01-04-2023
Nam Định
09 - 18 - 34 - 91
Nam Định
44
Thứ 6
31-03-2023
Hải Phòng
42 - 08 - 22 - 16
Hải Phòng
81
Thứ 5
30-03-2023
Hà Nội
17 - 95 - 41 - 89
Hà Nội
04
Thứ 4
29-03-2023
Bắc Ninh
60 - 85 - 39 - 71
Bắc Ninh
67
Thứ 3
28-03-2023
Quảng Ninh
30 - 22 - 92 - 01
Quảng Ninh
28
Thứ 2
27-03-2023
Hà Nội
91 - 85 - 30 - 55
Hà Nội
30
Chủ nhật
26-03-2023
Thái Bình
30 - 52 - 63 - 13
Thái Bình
65
Thứ 7
25-03-2023
Nam Định
74 - 22 - 98 - 97
Nam Định
73
Thứ 6
24-03-2023
Hải Phòng
72 - 04 - 96 - 01
Hải Phòng
57
Thứ 5
23-03-2023
Hà Nội
46 - 34 - 28 - 91
Hà Nội
83
Thứ 4
22-03-2023
Bắc Ninh
16 - 56 - 29 - 44
Bắc Ninh
98
Thứ 3
21-03-2023
Quảng Ninh
61 - 09 - 39 - 59
Quảng Ninh
64
Thứ 2
20-03-2023
Hà Nội
29 - 54 - 10 - 42
Hà Nội
92
Chủ nhật
19-03-2023
Thái Bình
04 - 72 - 23 - 96
Thái Bình
03
Thứ 7
18-03-2023
Nam Định
44 - 97 - 13 - 93
Nam Định
70
Thứ 6
17-03-2023
Hải Phòng
09 - 05 - 65 - 60
Hải Phòng
89
Thứ 5
16-03-2023
Hà Nội
92 - 44 - 89 - 04
Hà Nội
81
Thứ 4
15-03-2023
Bắc Ninh
35 - 83 - 26 - 41
Bắc Ninh
24
Thứ 3
14-03-2023
Quảng Ninh
76 - 78 - 40 - 09
Quảng Ninh
79
Thứ 2
13-03-2023
Hà Nội
80 - 74 - 83 - 51
Hà Nội
75
Chủ nhật
12-03-2023
Thái Bình
03 - 96 - 19 - 08
Thái Bình
95
Thứ 7
11-03-2023
Nam Định
08 - 68 - 94 - 48
Nam Định
76
Thứ 6
10-03-2023
Hải Phòng
97 - 07 - 58 - 81
Hải Phòng
20
Thứ 5
09-03-2023
Hà Nội
51 - 56 - 78 - 37
Hà Nội
05
Thứ 4
08-03-2023
Bắc Ninh
81 - 62 - 59 - 02
Bắc Ninh
87
Thứ 3
07-03-2023
Quảng Ninh
00 - 04 - 38 - 45
Quảng Ninh
77
Thứ 2
06-03-2023
Hà Nội
47 - 73 - 97 - 23
Hà Nội
19
Chủ nhật
05-03-2023
Thái Bình
55 - 01 - 37 - 62
Thái Bình
18
Thứ 7
04-03-2023
Nam Định
96 - 47 - 10 - 23
Nam Định
43
Thứ 6
03-03-2023
Hải Phòng
53 - 35 - 77 - 97
Hải Phòng
56
Thứ 5
02-03-2023
Hà Nội
09 - 96 - 23 - 53
Hà Nội
77
Thứ 4
01-03-2023
Bắc Ninh
55 - 92 - 70 - 12
Bắc Ninh
02
Thứ 3
28-02-2023
Quảng Ninh
36 - 60 - 58 - 11
Quảng Ninh
27
Thứ 2
27-02-2023
Hà Nội
24 - 00 - 65 - 16
Hà Nội
58
Chủ nhật
26-02-2023
Thái Bình
41 - 71 - 90 - 63
Thái Bình
60
Thứ 7
25-02-2023
Nam Định
68 - 40 - 91 - 77
Nam Định
15
Thứ 6
24-02-2023
Hải Phòng
85 - 36 - 70 - 51
Hải Phòng
79
Thứ 5
23-02-2023
Hà Nội
03 - 93 - 82 - 56
Hà Nội
64
Thứ 4
22-02-2023
Bắc Ninh
80 - 87 - 44 - 09
Bắc Ninh
57
Thứ 3
21-02-2023
Quảng Ninh
08 - 74 - 82 - 10
Quảng Ninh
81
Thứ 2
20-02-2023
Hà Nội
96 - 41 - 42 - 68
Hà Nội
75
Chủ nhật
19-02-2023
Thái Bình
54 - 04 - 48 - 50
Thái Bình
64
Thứ 7
18-02-2023
Nam Định
16 - 78 - 46 - 36
Nam Định
71
Thứ 6
17-02-2023
Hải Phòng
56 - 02 - 40 - 94
Hải Phòng
35
Thứ 5
16-02-2023
Hà Nội
89 - 40 - 34 - 86
Hà Nội
43
Thứ 4
15-02-2023
Bắc Ninh
54 - 75 - 72 - 82
Bắc Ninh
58
Thứ 3
14-02-2023
Quảng Ninh
20 - 77 - 38 - 84
Quảng Ninh
41
Thứ 2
13-02-2023
Hà Nội
68 - 35 - 88 - 42
Hà Nội
16
Chủ nhật
12-02-2023
Thái Bình
63 - 42 - 35 - 13
Thái Bình
41
Thứ 7
11-02-2023
Nam Định
23 - 31 - 13 - 97
Nam Định
13
Thứ 6
10-02-2023
Hải Phòng
27 - 17 - 90 - 53
Hải Phòng
20
Thứ 5
09-02-2023
Hà Nội
70 - 52 - 79 - 13
Hà Nội
37
Thứ 4
08-02-2023
Bắc Ninh
30 - 21 - 29 - 83
Bắc Ninh
64
Thứ 3
07-02-2023
Quảng Ninh
44 - 04 - 62 - 23
Quảng Ninh
98
Thứ 2
06-02-2023
Hà Nội
95 - 56 - 66 - 19
Hà Nội
92
Chủ nhật
05-02-2023
Thái Bình
85 - 74 - 31 - 79
Thái Bình
94
Thứ 7
04-02-2023
Nam Định
77 - 06 - 18 - 96
Nam Định
48
Thứ 6
03-02-2023
Hải Phòng
29 - 67 - 28 - 25
Hải Phòng
66
Thứ 5
02-02-2023
Hà Nội
51 - 19 - 90 - 89
Hà Nội
55
Thứ 4
01-02-2023
Bắc Ninh
74 - 54 - 61 - 06
Bắc Ninh
38
Thứ 3
31-01-2023
Quảng Ninh
07 - 15 - 20 - 49
Quảng Ninh
61
Thứ 2
30-01-2023
Hà Nội
96 - 65 - 03 - 70
Hà Nội
79
Chủ nhật
29-01-2023
Thái Bình
35 - 26 - 48 - 03
Thái Bình
79
Thứ 7
28-01-2023
Nam Định
30 - 87 - 80 - 75
Nam Định
19
Thứ 6
27-01-2023
Hải Phòng
93 - 42 - 35 - 69
Hải Phòng
59
Thứ 5
26-01-2023
Hà Nội
32 - 60 - 46 - 20
Hà Nội
64
Thứ 4
25-01-2023
Bắc Ninh
07 - 18 - 29 - 55
Bắc Ninh
71
Thứ 6
20-01-2023
Hải Phòng
18 - 36 - 82 - 59
Hải Phòng
69
Thứ 5
19-01-2023
Hà Nội
26 - 23 - 57 - 96
Hà Nội
57
Thứ 4
18-01-2023
Bắc Ninh
69 - 04 - 35 - 86
Bắc Ninh
82
Thứ 3
17-01-2023
Quảng Ninh
35 - 29 - 04 - 55
Quảng Ninh
63
Thứ 2
16-01-2023
Hà Nội
53 - 07 - 71 - 23
Hà Nội
60
Chủ nhật
15-01-2023
Thái Bình
45 - 57 - 00 - 28
Thái Bình
21
Thứ 7
14-01-2023
Nam Định
02 - 34 - 82 - 81
Nam Định
40
Thứ 6
13-01-2023
Hải Phòng
70 - 73 - 54 - 66
Hải Phòng
62
Thứ 5
12-01-2023
Hà Nội
47 - 29 - 85 - 00
Hà Nội
52
Thứ 4
11-01-2023
Bắc Ninh
97 - 79 - 12 - 74
Bắc Ninh
42
Thứ 3
10-01-2023
Quảng Ninh
44 - 46 - 75 - 18
Quảng Ninh
91
Thứ 2
09-01-2023
Hà Nội
91 - 86 - 30 - 15
Hà Nội
14
Chủ nhật
08-01-2023
Thái Bình
84 - 73 - 61 - 44
Thái Bình
40
Thứ 7
07-01-2023
Nam Định
95 - 12 - 05 - 93
Nam Định
97
Thứ 6
06-01-2023
Hải Phòng
75 - 66 - 10 - 21
Hải Phòng
70
Thứ 5
05-01-2023
Hà Nội
65 - 61 - 91 - 27
Hà Nội
91
Thứ 4
04-01-2023
Bắc Ninh
14 - 83 - 79 - 25
Bắc Ninh
57
Thứ 3
03-01-2023
Quảng Ninh
42 - 51 - 81 - 72
Quảng Ninh
49
Thứ 2
02-01-2023
Hà Nội
82 - 16 - 80 - 45
Hà Nội
65
Chủ nhật
01-01-2023
Thái Bình
59 - 47 - 96 - 67
Thái Bình
05
Thứ 7
31-12-2022
Nam Định
62 - 85 - 91 - 30
Nam Định
91
Thứ 6
30-12-2022
Hải Phòng
94 - 82 - 55 - 51
Hải Phòng
12
Thứ 5
29-12-2022
Hà Nội
08 - 31 - 38 - 09
Hà Nội
49
Thứ 4
28-12-2022
Bắc Ninh
67 - 68 - 96 - 51
Bắc Ninh
45
Thứ 3
27-12-2022
Quảng Ninh
30 - 68 - 74 - 60
Quảng Ninh
97
Thứ 2
26-12-2022
Hà Nội
79 - 36 - 48 - 34
Hà Nội
00
Chủ nhật
25-12-2022
Thái Bình
63 - 55 - 93 - 48
Thái Bình
36
Thứ 7
24-12-2022
Nam Định
82 - 27 - 98 - 93
Nam Định
34
Thứ 6
23-12-2022
Hải Phòng
97 - 75 - 05 - 17
Hải Phòng
27
Thứ 5
22-12-2022
Hà Nội
25 - 12 - 41 - 54
Hà Nội
38
Thứ 4
21-12-2022
Bắc Ninh
28 - 82 - 39 - 64
Bắc Ninh
62
Thứ 3
20-12-2022
Quảng Ninh
34 - 83 - 78 - 28
Quảng Ninh
48
Thứ 2
19-12-2022
Hà Nội
57 - 28 - 92 - 03
Hà Nội
30
Thứ 7
17-12-2022
Nam Định
29 - 56 - 88 - 14
Nam Định
24
Thứ 6
16-12-2022
Hải Phòng
42 - 95 - 26 - 15
Hải Phòng
86
Thứ 5
15-12-2022
Hà Nội
76 - 42 - 71 - 27
Hà Nội
59
Thứ 4
14-12-2022
Bắc Ninh
24 - 96 - 44 - 56
Bắc Ninh
07
Thứ 3
13-12-2022
Quảng Ninh
41 - 91 - 15 - 64
Quảng Ninh
88
Thứ 2
12-12-2022
Hà Nội
42 - 21 - 58 - 95
Hà Nội
80
Chủ nhật
11-12-2022
Thái Bình
54 - 80 - 25 - 36
Thái Bình
15
Thứ 7
10-12-2022
Nam Định
68 - 74 - 95 - 38
Nam Định
78
Thứ 6
09-12-2022
Hải Phòng
34 - 85 - 82 - 33
Hải Phòng
71
Thứ 5
08-12-2022
Hà Nội
89 - 54 - 30 - 94
Hà Nội
22
Thứ 4
07-12-2022
Bắc Ninh
17 - 04 - 81 - 79
Bắc Ninh
79
Thứ 3
06-12-2022
Quảng Ninh
56 - 01 - 58 - 94
Quảng Ninh
07
Thứ 2
05-12-2022
Hà Nội
41 - 70 - 91 - 63
Hà Nội
54
Chủ nhật
04-12-2022
Thái Bình
21 - 10 - 67 - 39
Thái Bình
28
Thứ 7
03-12-2022
Nam Định
61 - 55 - 93 - 46
Nam Định
76
Thứ 6
02-12-2022
Hải Phòng
61 - 22 - 44 - 16
Hải Phòng
23
Thứ 5
01-12-2022
Hà Nội
40 - 65 - 69 - 32
Hà Nội
70
Thứ 4
30-11-2022
Bắc Ninh
51 - 35 - 67 - 57
Bắc Ninh
12
Thứ 3
29-11-2022
Quảng Ninh
03 - 69 - 77 - 61
Quảng Ninh
80
Thứ 2
28-11-2022
Hà Nội
00 - 38 - 53 - 46
Hà Nội
07
Chủ nhật
27-11-2022
Thái Bình
42 - 55 - 21 - 80
Thái Bình
57
Thứ 7
26-11-2022
Nam Định
83 - 44 - 66 - 03
Nam Định
96
Thứ 6
25-11-2022
Hải Phòng
96 - 56 - 66 - 83
Hải Phòng
19
Thứ 5
24-11-2022
Hà Nội
07 - 87 - 48 - 81
Hà Nội
96
Thứ 4
23-11-2022
Bắc Ninh
75 - 68 - 73 - 03
Bắc Ninh
79
Thứ 3
22-11-2022
Quảng Ninh
50 - 13 - 41 - 49
Quảng Ninh
29
Thứ 2
21-11-2022
Hà Nội
96 - 25 - 69 - 47
Hà Nội
91
Chủ nhật
20-11-2022
Thái Bình
52 - 33 - 61 - 24
Thái Bình
70
Thứ 7
19-11-2022
Nam Định
04 - 50 - 54 - 98
Nam Định
34
Thứ 6
18-11-2022
Hải Phòng
43 - 12 - 84 - 07
Hải Phòng
92
Thứ 5
17-11-2022
Hải Phòng
97 - 50 - 75 - 99
Hải Phòng
76
Thứ 4
16-11-2022
Bắc Ninh
94 - 53 - 70 - 58
Bắc Ninh
78
Thứ 3
15-11-2022
Quảng Ninh
02 - 57 - 50 - 82
Quảng Ninh
06
Thứ 2
14-11-2022
Hà Nội
56 - 67 - 31 - 42
Hà Nội
34
Chủ nhật
13-11-2022
Thái Bình
20 - 21 - 36 - 01
Thái Bình
05
Thứ 7
12-11-2022
Nam Định
61 - 73 - 32 - 91
Nam Định
11
Thứ 6
11-11-2022
Hải Phòng
08 - 89 - 92 - 12
Hải Phòng
36
Thứ 5
10-11-2022
Hà Nội
32 - 64 - 98 - 25
Hà Nội
10
Thứ 4
09-11-2022
Bắc Ninh
17 - 42 - 90 - 34
Bắc Ninh
65
Thứ 3
08-11-2022
Quảng Ninh
41 - 97 - 10 - 96
Quảng Ninh
30
Thứ 2
07-11-2022
Hà Nội
41 - 25 - 57 - 17
Hà Nội
67
Chủ nhật
06-11-2022
Thái Bình
50 - 36 - 64 - 96
Thái Bình
71
Thứ 7
05-11-2022
Nam Định
22 - 96 - 21 - 03
Nam Định
87
Thứ 6
04-11-2022
Hải Phòng
48 - 02 - 05 - 42
Hải Phòng
71
Thứ 5
03-11-2022
Hà Nội
22 - 57 - 54 - 16
Hà Nội
19
Thứ 4
02-11-2022
Bắc Ninh
08 - 33 - 36 - 78
Bắc Ninh
46
Thứ 3
01-11-2022
Quảng Ninh
79 - 76 - 46 - 50
Quảng Ninh
76
Thứ 2
31-10-2022
Hà Nội
02 - 31 - 59 - 16
Hà Nội
43
Chủ nhật
30-10-2022
Thái Bình
47 - 84 - 18 - 95
Thái Bình
85
Thứ 7
29-10-2022
Nam Định
52 - 99 - 02 - 47
Nam Định
87
Thứ 6
28-10-2022
Hải Phòng
62 - 12 - 05 - 49
Hải Phòng
41
Thứ 5
27-10-2022
Hà Nội
21 - 70 - 40 - 99
Hà Nội
04
Thứ 4
26-10-2022
Bắc Ninh
98 - 01 - 69 - 70
Bắc Ninh
39
Thứ 3
25-10-2022
Quảng Ninh
81 - 78 - 36 - 65
Quảng Ninh
04
Thứ 2
24-10-2022
Hà Nội
99 - 51 - 40 - 76
Hà Nội
99
Chủ nhật
23-10-2022
Thái Bình
11 - 31 - 91 - 02
Thái Bình
43
Thứ 7
22-10-2022
Nam Định
44 - 10 - 28 - 67
Nam Định
98
Thứ 6
21-10-2022
Hải Phòng
29 - 30 - 68 - 73
Hải Phòng
00
Thứ 5
20-10-2022
Hà Nội
09 - 16 - 75 - 67
Hà Nội
65
Thứ 4
19-10-2022
Bắc Ninh
80 - 25 - 18 - 98
Bắc Ninh
79
Thứ 3
18-10-2022
Quảng Ninh
58 - 92 - 72 - 76
Quảng Ninh
53
Thứ 2
17-10-2022
Hà Nội
84 - 12 - 41 - 70
Hà Nội
77
Chủ nhật
16-10-2022
Thái Bình
99 - 93 - 57 - 98
Thái Bình
46
Thứ 7
15-10-2022
Nam Định
84 - 20 - 65 - 31
Nam Định
38
Thứ 6
14-10-2022
Hải Phòng
68 - 17 - 39 - 74
Hải Phòng
74
Thứ 5
13-10-2022
Hà Nội
96 - 07 - 60 - 69
Hà Nội
53
Thứ 4
12-10-2022
Bắc Ninh
22 - 81 - 01 - 66
Bắc Ninh
45
Thứ 3
11-10-2022
Quảng Ninh
90 - 65 - 31 - 02
Quảng Ninh
34
Thứ 2
10-10-2022
Hà Nội
17 - 50 - 26 - 75
Hà Nội
18
Chủ nhật
09-10-2022
Thái Bình
35 - 94 - 84 - 96
Thái Bình
69
Thứ 7
08-10-2022
Nam Định
24 - 33 - 55 - 14
Nam Định
09
Thứ 6
07-10-2022
Hải Phòng
40 - 59 - 18 - 55
Hải Phòng
37
Thứ 5
06-10-2022
Hà Nội
80 - 66 - 17 - 78
Hà Nội
50
Thứ 4
05-10-2022
Bắc Ninh
37 - 64 - 78 - 79
Bắc Ninh
83
Thứ 3
04-10-2022
Quảng Ninh
38 - 37 - 77 - 39
Quảng Ninh
59
Thứ 2
03-10-2022
Hà Nội
70 - 41 - 84 - 77
Hà Nội
69
Chủ nhật
02-10-2022
Thái Bình
19 - 51 - 91 - 62
Thái Bình
68
Thứ 7
01-10-2022
Nam Định
67 - 18 - 66 - 01
Nam Định
19
Thứ 6
30-09-2022
Hải Phòng
82 - 26 - 64 - 71
Hải Phòng
51
Thứ 5
29-09-2022
Hà Nội
26 - 03 - 94 - 76
Hà Nội
29
Thứ 4
28-09-2022
Bắc Ninh
23 - 76 - 66 - 37
Bắc Ninh
46
Thứ 3
27-09-2022
Quảng Ninh
20 - 92 - 88 - 50
Quảng Ninh
90
Thứ 2
26-09-2022
Hà Nội
62 - 69 - 61 - 05
Hà Nội
12
Chủ nhật
25-09-2022
Thái Bình
89 - 37 - 57 - 16
Thái Bình
09
Thứ 7
24-09-2022
Nam Định
08 - 34 - 78 - 91
Nam Định
54
Thứ 6
23-09-2022
Hải Phòng
01 - 53 - 48 - 49
Hải Phòng
36
Thứ 5
22-09-2022
Hà Nội
37 - 75 - 66 - 01
Hà Nội
77
Thứ 4
21-09-2022
Bắc Ninh
05 - 26 - 16 - 94
Bắc Ninh
23
Thứ 3
20-09-2022
Quảng Ninh
71 - 10 - 04 - 40
Quảng Ninh
21
Thứ 2
19-09-2022
Hà Nội
95 - 77 - 72 - 22
Hà Nội
98
Chủ nhật
18-09-2022
Thái Bình
05 - 00 - 23 - 64
Thái Bình
94
Thứ 7
17-09-2022
Nam Định
65 - 71 - 29 - 25
Nam Định
90
Thứ 6
16-09-2022
Hải Phòng
90 - 89 - 86 - 84
Hải Phòng
15
Thứ 5
15-09-2022
Hà Nội
47 - 04 - 81 - 95
Hà Nội
54
Thứ 4
14-09-2022
Bắc Ninh
92 - 08 - 74 - 99
Bắc Ninh
81
Thứ 3
13-09-2022
Quảng Ninh
66 - 68 - 97 - 85
Quảng Ninh
76
Thứ 2
12-09-2022
Hà Nội
32 - 82 - 40 - 75
Hà Nội
48
Chủ nhật
11-09-2022
Thái Bình
77 - 75 - 23 - 39
Thái Bình
51
Thứ 7
10-09-2022
Nam Định
68 - 48 - 55 - 78
Nam Định
35
Thứ 6
09-09-2022
Hải Phòng
20 - 96 - 86 - 74
Hải Phòng
93
Thứ 5
08-09-2022
Hà Nội
61 - 14 - 90 - 71
Hà Nội
43
Thứ 4
07-09-2022
Bắc Ninh
19 - 90 - 98 - 64
Bắc Ninh
69
Thứ 3
06-09-2022
Quảng Ninh
43 - 97 - 00 - 86
Quảng Ninh
16
Thứ 2
05-09-2022
Hà Nội
56 - 06 - 23 - 95
Hà Nội
48
Chủ nhật
04-09-2022
Thái Bình
78 - 58 - 10 - 15
Thái Bình
11
Thứ 7
03-09-2022
Nam Định
32 - 43 - 04 - 71
Nam Định
53
Thứ 6
02-09-2022
Hải Phòng
10 - 09 - 33 - 02
Hải Phòng
38
Thứ 5
01-09-2022
Hà Nội
03 - 37 - 59 - 84
Hà Nội
88
Thứ 4
31-08-2022
Bắc Ninh
39 - 10 - 45 - 48
Bắc Ninh
67
Thứ 3
30-08-2022
Quảng Ninh
70 - 79 - 33 - 68
Quảng Ninh
55
Thứ 2
29-08-2022
Hà Nội
19 - 70 - 91 - 92
Hà Nội
65
Chủ nhật
28-08-2022
Thái Bình
21 - 43 - 03 - 91
Thái Bình
44
Thứ 7
27-08-2022
Nam Định
07 - 38 - 74 - 42
Nam Định
17
Thứ 6
26-08-2022
Hải Phòng
55 - 24 - 88 - 02
Hải Phòng
51
Thứ 5
25-08-2022
Hà Nội
74 - 87 - 35 - 29
Hà Nội
70
Thứ 4
24-08-2022
Bắc Ninh
79 - 56 - 97 - 13
Bắc Ninh
32
Thứ 3
23-08-2022
Quảng Ninh
00 - 09 - 47 - 88
Quảng Ninh
37
Thứ 2
22-08-2022
Hà Nội
56 - 31 - 58 - 94
Hà Nội
52
Chủ nhật
21-08-2022
Thái Bình
57 - 28 - 49 - 66
Thái Bình
65
Thứ 7
20-08-2022
Nam Định
76 - 44 - 31 - 19
Nam Định
11
Thứ 6
19-08-2022
Hải Phòng
08 - 96 - 98 - 75
Hải Phòng
03
Thứ 5
18-08-2022
Hà Nội
15 - 86 - 87 - 60
Hà Nội
93
Thứ 4
17-08-2022
Bắc Ninh
26 - 04 - 40 - 91
Bắc Ninh
82
Thứ 3
16-08-2022
Quảng Ninh
42 - 83 - 05 - 14
Quảng Ninh
04
Thứ 2
15-08-2022
Hà Nội
16 - 67 - 93 - 57
Hà Nội
17
Chủ nhật
14-08-2022
Thái Bình
74 - 75 - 89 - 06
Thái Bình
13
Thứ 7
13-08-2022
Nam Định
75 - 88 - 26 - 34
Nam Định
06
Thứ 6
12-08-2022
Hải Phòng
19 - 90 - 38 - 72
Hải Phòng
70
Thứ 5
11-08-2022
Hà Nội
18 - 50 - 01 - 97
Hà Nội
82
Thứ 4
10-08-2022
Bắc Ninh
00 - 21 - 22 - 60
Bắc Ninh
19
Thứ 3
09-08-2022
Quảng Ninh
29 - 26 - 30 - 37
Quảng Ninh
80
Thứ 2
08-08-2022
Hà Nội
26 - 15 - 12 - 43
Hà Nội
21
Chủ nhật
07-08-2022
Thái Bình
15 - 08 - 89 - 57
Thái Bình
95
Thứ 7
06-08-2022
Nam Định
27 - 69 - 71 - 72
Nam Định
73
Thứ 6
05-08-2022
Hải Phòng
73 - 16 - 14 - 67
Hải Phòng
13
Thứ 5
04-08-2022
Hà Nội
37 - 36 - 29 - 24
Hà Nội
92
Thứ 4
03-08-2022
Bắc Ninh
18 - 86 - 51 - 46
Bắc Ninh
86
Thứ 3
02-08-2022
Quảng Ninh
67 - 21 - 06 - 93
Quảng Ninh
35
Thứ 2
01-08-2022
Hà Nội
05 - 62 - 33 - 08
Hà Nội
55
Chủ nhật
31-07-2022
Thái Bình
07 - 94 - 69 - 52
Thái Bình
67
Thứ 7
30-07-2022
Nam Định
98 - 81 - 82 - 60
Nam Định
09
Thứ 6
29-07-2022
Hải Phòng
49 - 15 - 41 - 16
Hải Phòng
03
Thứ 5
28-07-2022
Hà Nội
10 - 94 - 32 - 15
Hà Nội
90
Thứ 4
27-07-2022
Bắc Ninh
89 - 15 - 41 - 33
Bắc Ninh
55
Thứ 3
26-07-2022
Quảng Ninh
13 - 35 - 26 - 55
Quảng Ninh
58
Thứ 2
25-07-2022
Hà Nội
18 - 60 - 02 - 53
Hà Nội
02
Chủ nhật
24-07-2022
Thái Bình
00 - 64 - 28 - 01
Thái Bình
57
Thứ 7
23-07-2022
Nam Định
53 - 87 - 61 - 51
Nam Định
61
Thứ 6
22-07-2022
Hải Phòng
14 - 32 - 84 - 00
Hải Phòng
93
Thứ 5
21-07-2022
Hà Nội
31 - 90 - 65 - 93
Hà Nội
04
Thứ 4
20-07-2022
Bắc Ninh
35 - 45 - 90 - 20
Bắc Ninh
96
Thứ 3
19-07-2022
Quảng Ninh
87 - 46 - 22 - 06
Quảng Ninh
93
Thứ 2
18-07-2022
Hà Nội
94 - 95 - 33 - 10
Hà Nội
13
Chủ nhật
17-07-2022
Thái Bình
24 - 34 - 89 - 90
Thái Bình
27
Thứ 7
16-07-2022
Nam Định
60 - 48 - 66 - 47
Nam Định
64
Thứ 6
15-07-2022
Hải Phòng
96 - 38 - 25 - 87
Hải Phòng
14
Thứ 5
14-07-2022
Hà Nội
10 - 97 - 79 - 52
Hà Nội
50
Thứ 4
13-07-2022
Bắc Ninh
80 - 20 - 26 - 10
Bắc Ninh
55
Thứ 3
12-07-2022
Quảng Ninh
40 - 27 - 74 - 13
Quảng Ninh
51
Thứ 2
11-07-2022
Hà Nội
10 - 39 - 42 - 72
Hà Nội
01
Chủ nhật
10-07-2022
Thái Bình
25 - 83 - 15 - 17
Thái Bình
72
Thứ 7
09-07-2022
Nam Định
15 - 62 - 20 - 32
Nam Định
95
Thứ 6
08-07-2022
Hải Phòng
90 - 61 - 50 - 08
Hải Phòng
24
Thứ 7
02-07-2022
Nam Định
78 - 42 - 39 - 53
Nam Định
54
Thứ 6
01-07-2022
Hải Phòng
85 - 17 - 66 - 07
Hải Phòng
97
Thứ 5
30-06-2022
Hà Nội
88 - 28 - 91 - 46
Hà Nội
39
Thứ 4
29-06-2022
Bắc Ninh
26 - 97 - 87 - 64
Bắc Ninh
92
Thứ 3
28-06-2022
Quảng Ninh
95 - 91 - 16 - 21
Quảng Ninh
49
Thứ 2
27-06-2022
Hà Nội
12 - 49 - 24 - 87
Hà Nội
71
Chủ nhật
26-06-2022
Thái Bình
12 - 38 - 96 - 19
Thái Bình
70
Thứ 7
25-06-2022
Nam Định
78 - 43 - 25 - 84
Nam Định
68
Thứ 6
24-06-2022
Hải Phòng
00 - 70 - 56 - 01
Hải Phòng
77
Thứ 5
23-06-2022
Hà Nội
01 - 99 - 42 - 70
Hà Nội
40
Thứ 4
22-06-2022
Bắc Ninh
16 - 04 - 92 - 47
Bắc Ninh
46
Thứ 3
21-06-2022
Quảng Ninh
38 - 37 - 54 - 28
Quảng Ninh
71
Thứ 2
20-06-2022
Hà Nội
45 - 33 - 95 - 20
Hà Nội
08
Chủ nhật
19-06-2022
Thái Bình
43 - 02 - 07 - 19
Thái Bình
49
Thứ 7
18-06-2022
Nam Định
18 - 50 - 32 - 13
Nam Định
90
Thứ 6
17-06-2022
Hải Phòng
76 - 34 - 68 - 39
Hải Phòng
74
Thứ 5
16-06-2022
Hà Nội
07 - 50 - 64 - 87
Hà Nội
24
Thứ 4
15-06-2022
Bắc Ninh
05 - 39 - 74 - 85
Bắc Ninh
16
Thứ 3
14-06-2022
Quảng Ninh
95 - 92 - 61 - 53
Quảng Ninh
62
Thứ 2
13-06-2022
Hà Nội
29 - 70 - 33 - 19
Hà Nội
27
Chủ nhật
12-06-2022
Thái Bình
24 - 23 - 90 - 01
Thái Bình
18
Thứ 7
11-06-2022
Nam Định
32 - 06 - 33 - 55
Nam Định
24
Thứ 6
10-06-2022
Hải Phòng
45 - 81 - 02 - 24
Hải Phòng
91
Thứ 5
09-06-2022
Hà Nội
45 - 60 - 10 - 91
Hà Nội
81
Thứ 4
08-06-2022
Bắc Ninh
79 - 59 - 55 - 84
Bắc Ninh
77
Thứ 3
07-06-2022
Quảng Ninh
19 - 94 - 46 - 95
Quảng Ninh
25
Thứ 2
06-06-2022
Hà Nội
51 - 90 - 10 - 32
Hà Nội
84
Chủ nhật
05-06-2022
Thái Bình
07 - 67 - 92 - 82
Thái Bình
79
Thứ 7
04-06-2022
Nam Định
03 - 68 - 87 - 42
Nam Định
32
Thứ 6
03-06-2022
Hải Phòng
42 - 31 - 15 - 43
Hải Phòng
42
Thứ 5
02-06-2022
Hà Nội
73 - 13 - 82 - 55
Hà Nội
68
Thứ 4
01-06-2022
Bắc Ninh
15 - 52 - 48 - 36
Bắc Ninh
18
Thứ 3
31-05-2022
Quảng Ninh
96 - 60 - 38 - 41
Quảng Ninh
25
Thứ 2
30-05-2022
Hà Nội
04 - 94 - 22 - 64
Hà Nội
12
Chủ nhật
29-05-2022
Thái Bình
38 - 33 - 31 - 05
Thái Bình
54
Thứ 7
28-05-2022
Nam Định
63 - 53 - 39 - 59
Nam Định
18
Thứ 6
27-05-2022
Hải Phòng
13 - 84 - 54 - 92
Hải Phòng
67
Thứ 5
26-05-2022
Hà Nội
57 - 13 - 63 - 47
Hà Nội
17
Thứ 4
25-05-2022
Bắc Ninh
77 - 66 - 01 - 59
Bắc Ninh
09
Thứ 3
24-05-2022
Quảng Ninh
30 - 87 - 41 - 49
Quảng Ninh
18
Thứ 2
23-05-2022
Hà Nội
17 - 54 - 81 - 51
Hà Nội
13
Chủ nhật
22-05-2022
Thái Bình
57 - 56 - 01 - 47
Thái Bình
47
Thứ 7
21-05-2022
Nam Định
53 - 64 - 13 - 80
Nam Định
98
Thứ 6
20-05-2022
Hải Phòng
22 - 23 - 60 - 58
Hải Phòng
95
Thứ 5
19-05-2022
Hà Nội
04 - 71 - 25 - 50
Hà Nội
68
Thứ 4
18-05-2022
Bắc Ninh
28 - 57 - 02 - 77
Bắc Ninh
49
Thứ 3
17-05-2022
Quảng Ninh
56 - 19 - 02 - 48
Quảng Ninh
53
Thứ 2
16-05-2022
Hà Nội
87 - 38 - 34 - 88
Hà Nội
13
Chủ nhật
15-05-2022
Thái Bình
10 - 94 - 56 - 49
Thái Bình
49
Thứ 7
14-05-2022
Nam Định
05 - 74 - 08 - 52
Nam Định
75
Thứ 6
13-05-2022
Hải Phòng
51 - 49 - 82 - 08
Hải Phòng
36
Thứ 5
12-05-2022
Hà Nội
31 - 33 - 39 - 51
Hà Nội
65
Thứ 4
11-05-2022
Bắc Ninh
37 - 15 - 01 - 24
Bắc Ninh
24
Thứ 3
10-05-2022
Quảng Ninh
90 - 37 - 53 - 05
Quảng Ninh
06
Thứ 2
09-05-2022
Hà Nội
48 - 28 - 08 - 86
Hà Nội
59
Chủ nhật
08-05-2022
Thái Bình
92 - 70 - 16 - 23
Thái Bình
39
Thứ 7
07-05-2022
Nam Định
20 - 24 - 60 - 30
Nam Định
01
Thứ 6
06-05-2022
Hải Phòng
34 - 10 - 31 - 03
Hải Phòng
16
Thứ 5
05-05-2022
Hà Nội
06 - 10 - 45 - 12
Hà Nội
54
Thứ 4
04-05-2022
Bắc Ninh
79 - 25 - 04 - 85
Bắc Ninh
10
Thứ 3
03-05-2022
Quảng Ninh
99 - 55 - 96 - 97
Quảng Ninh
43
Thứ 2
02-05-2022
Hà Nội
57 - 95 - 91 - 09
Hà Nội
79
Chủ nhật
01-05-2022
Thái Bình
11 - 01 - 38 - 82
Thái Bình
91
Thứ 7
30-04-2022
Nam Định
49 - 30 - 65 - 34
Nam Định
24
Thứ 6
29-04-2022
Hải Phòng
80 - 56 - 15 - 35
Hải Phòng
39
Thứ 5
28-04-2022
Hà Nội
01 - 04 - 08 - 86
Hà Nội
02
Thứ 4
27-04-2022
Bắc Ninh
01 - 00 - 76 - 14
Bắc Ninh
41
Thứ 3
26-04-2022
Quảng Ninh
22 - 47 - 06 - 92
Quảng Ninh
47
Thứ 2
25-04-2022
Hà Nội
51 - 06 - 41 - 11
Hà Nội
68
Chủ nhật
24-04-2022
Thái Bình
41 - 11 - 50 - 45
Thái Bình
85
Thứ 7
23-04-2022
Nam Định
12 - 80 - 97 - 58
Nam Định
18
Thứ 6
22-04-2022
Hải Phòng
83 - 63 - 37 - 18
Hải Phòng
95
Thứ 5
21-04-2022
Hà Nội
96 - 43 - 75 - 54
Hà Nội
91
Thứ 4
20-04-2022
Bắc Ninh
76 - 28 - 23 - 61
Bắc Ninh
53
Thứ 3
19-04-2022
Quảng Ninh
23 - 50 - 71 - 28
Quảng Ninh
64
Thứ 2
18-04-2022
Hà Nội
70 - 58 - 04 - 93
Hà Nội
36
Chủ nhật
17-04-2022
Thái Bình
65 - 90 - 33 - 97
Thái Bình
47
Thứ 7
16-04-2022
Nam Định
48 - 81 - 98 - 94
Nam Định
54
Thứ 6
15-04-2022
Hải Phòng
60 - 31 - 54 - 32
Hải Phòng
45
Thứ 5
14-04-2022
Hà Nội
86 - 05 - 36 - 32
Hà Nội
64
Thứ 4
13-04-2022
Bắc Ninh
71 - 33 - 83 - 39
Bắc Ninh
64
Thứ 3
12-04-2022
Quảng Ninh
60 - 66 - 50 - 11
Quảng Ninh
58
Thứ 2
11-04-2022
Hà Nội
21 - 31 - 35 - 40
Hà Nội
17
Chủ nhật
10-04-2022
Thái Bình
05 - 02 - 17 - 69
Thái Bình
95
Thứ 7
09-04-2022
Nam Định
34 - 94 - 45 - 70
Nam Định
94
Thứ 6
08-04-2022
Hải Phòng
22 - 87 - 18 - 35
Hải Phòng
69
Thứ 5
07-04-2022
Hà Nội
26 - 63 - 60 - 18
Hà Nội
45
Thứ 4
06-04-2022
Bắc Ninh
43 - 88 - 92 - 11
Bắc Ninh
38
Thứ 3
05-04-2022
Quảng Ninh
47 - 41 - 79 - 38
Quảng Ninh
97
Thứ 2
04-04-2022
Hà Nội
37 - 26 - 73 - 98
Hà Nội
41
Thứ 7
02-04-2022
Nam Định
75 - 61 - 14 - 25
Nam Định
62
Thứ 6
01-04-2022
Hải Phòng
80 - 69 - 52 - 18
Hải Phòng
07
Thứ 5
31-03-2022
Hà Nội
30 - 59 - 80 - 89
Hà Nội
39
Thứ 4
30-03-2022
Bắc Ninh
08 - 78 - 74 - 19
Bắc Ninh
14
Thứ 3
29-03-2022
Quảng Ninh
34 - 81 - 71 - 25
Quảng Ninh
03
Thứ 2
28-03-2022
Hà Nội
81 - 56 - 69 - 54
Hà Nội
82
Chủ nhật
27-03-2022
Thái Bình
85 - 50 - 42 - 88
Thái Bình
65
Thứ 7
26-03-2022
Nam Định
92 - 82 - 28 - 58
Nam Định
72
Thứ 6
25-03-2022
Hải Phòng
44 - 18 - 92 - 70
Hải Phòng
60
Thứ 5
24-03-2022
Hà Nội
39 - 43 - 51 - 78
Hà Nội
00
Thứ 4
23-03-2022
Bắc Ninh
32 - 85 - 48 - 39
Bắc Ninh
74
Thứ 3
22-03-2022
Quảng Ninh
71 - 90 - 23 - 13
Quảng Ninh
18
Thứ 2
21-03-2022
Hà Nội
77 - 42 - 74 - 31
Hà Nội
44
Chủ nhật
20-03-2022
Thái Bình
87 - 23 - 20 - 09
Thái Bình
48
Thứ 7
19-03-2022
Nam Định
92 - 81 - 04 - 29
Nam Định
18
Thứ 6
18-03-2022
Hải Phòng
10 - 01 - 93 - 05
Hải Phòng
02
Thứ 5
17-03-2022
Hà Nội
05 - 31 - 03 - 59
Hà Nội
40
Thứ 4
16-03-2022
Bắc Ninh
70 - 82 - 02 - 19
Bắc Ninh
13
Thứ 3
15-03-2022
Quảng Ninh
73 - 13 - 23 - 25
Quảng Ninh
67
Thứ 2
14-03-2022
Hà Nội
13 - 28 - 46 - 05
Hà Nội
63
Chủ nhật
13-03-2022
Thái Bình
07 - 60 - 94 - 80
Thái Bình
50
Thứ 7
12-03-2022
Nam Định
32 - 81 - 98 - 31
Nam Định
53
Thứ 6
11-03-2022
Hải Phòng
22 - 64 - 95 - 39
Hải Phòng
49
Thứ 5
10-03-2022
Hà Nội
06 - 97 - 72 - 75
Hà Nội
29
Thứ 4
09-03-2022
Bắc Ninh
77 - 33 - 10 - 95
Bắc Ninh
63
Thứ 3
08-03-2022
Quảng Ninh
31 - 38 - 86 - 70
Quảng Ninh
93
Thứ 2
07-03-2022
Hà Nội
69 - 94 - 18 - 35
Hà Nội
79
Chủ nhật
06-03-2022
Thái Bình
41 - 12 - 05 - 28
Thái Bình
56
Thứ 7
05-03-2022
Nam Định
99 - 26 - 77 - 68
Nam Định
17
Thứ 6
04-03-2022
Hải Phòng
08 - 18 - 45 - 54
Hải Phòng
99
Thứ 5
03-03-2022
Hà Nội
66 - 63 - 64 - 20
Hà Nội
13
Thứ 4
02-03-2022
Bắc Ninh
08 - 29 - 43 - 12
Bắc Ninh
90
Thứ 3
01-03-2022
Quảng Ninh
76 - 51 - 72 - 13
Quảng Ninh
76
Thứ 2
28-02-2022
Hà Nội
16 - 90 - 45 - 64
Hà Nội
75
Chủ nhật
27-02-2022
Thái Bình
59 - 19 - 72 - 83
Thái Bình
68
Thứ 7
26-02-2022
Nam Định
06 - 26 - 31 - 32
Nam Định
31
Thứ 6
25-02-2022
Hải Phòng
34 - 24 - 15 - 26
Hải Phòng
01
Thứ 5
24-02-2022
Hà Nội
65 - 34 - 92 - 18
Hà Nội
80
Thứ 4
23-02-2022
Bắc Ninh
51 - 79 - 43 - 09
Bắc Ninh
51
Thứ 3
22-02-2022
Quảng Ninh
40 - 54 - 38 - 30
Quảng Ninh
55
Thứ 2
21-02-2022
Hà Nội
27 - 94 - 15 - 91
Hà Nội
65
Chủ nhật
20-02-2022
Thái Bình
19 - 34 - 92 - 20
Thái Bình
82
Thứ 7
19-02-2022
Nam Định
14 - 10 - 71 - 31
Nam Định
64
Thứ 6
18-02-2022
Hải Phòng
20 - 80 - 68 - 01
Hải Phòng
96
Thứ 5
17-02-2022
Hà Nội
98 - 50 - 08 - 15
Hà Nội
55
Thứ 4
16-02-2022
Bắc Ninh
59 - 98 - 92 - 40
Bắc Ninh
62
Thứ 3
15-02-2022
Quảng Ninh
75 - 96 - 55 - 66
Quảng Ninh
96
Thứ 2
14-02-2022
Hà Nội
21 - 93 - 25 - 81
Hà Nội
62
Chủ nhật
13-02-2022
Thái Bình
93 - 76 - 39 - 21
Thái Bình
72
Thứ 7
12-02-2022
Nam Định
54 - 97 - 92 - 01
Nam Định
72
Thứ 6
11-02-2022
Hải Phòng
64 - 24 - 57 - 53
Hải Phòng
04
Thứ 5
10-02-2022
Hà Nội
65 - 33 - 75 - 81
Hà Nội
68
Thứ 4
09-02-2022
Bắc Ninh
97 - 50 - 08 - 22
Bắc Ninh
98
Thứ 3
08-02-2022
Quảng Ninh
46 - 70 - 00 - 81
Quảng Ninh
34
Thứ 2
07-02-2022
Hà Nội
79 - 07 - 20 - 25
Hà Nội
58
Chủ nhật
06-02-2022
Thái Bình
52 - 31 - 88 - 48
Thái Bình
01
Thứ 7
05-02-2022
Nam Định
37 - 98 - 24 - 48
Nam Định
84
Thứ 6
04-02-2022
Hải Phòng
95 - 39 - 70 - 43
Hải Phòng
47
Chủ nhật
30-01-2022
Thái Bình
97 - 58 - 40 - 80
Thái Bình
66
Thứ 7
29-01-2022
Nam Định
24 - 39 - 16 - 06
Nam Định
99
Thứ 6
28-01-2022
Hải Phòng
39 - 16 - 55 - 58
Hải Phòng
26
Thứ 5
27-01-2022
Hà Nội
47 - 76 - 01 - 71
Hà Nội
40
Thứ 4
26-01-2022
Bắc Ninh
71 - 92 - 43 - 55
Bắc Ninh
09
Thứ 3
25-01-2022
Quảng Ninh
97 - 89 - 00 - 05
Quảng Ninh
53
Thứ 2
24-01-2022
Hà Nội
62 - 67 - 77 - 25
Hà Nội
32
Chủ nhật
23-01-2022
Thái Bình
40 - 60 - 01 - 89
Thái Bình
83
Thứ 7
22-01-2022
Nam Định
22 - 62 - 04 - 33
Nam Định
54
Thứ 6
21-01-2022
Hải Phòng
54 - 12 - 11 - 48
Hải Phòng
45
Thứ 5
20-01-2022
Hà Nội
49 - 41 - 71 - 25
Hà Nội
85
Thứ 4
19-01-2022
Bắc Ninh
93 - 91 - 60 - 54
Bắc Ninh
30
Thứ 3
18-01-2022
Quảng Ninh
78 - 90 - 92 - 74
Quảng Ninh
84
Thứ 2
17-01-2022
Hà Nội
09 - 17 - 44 - 39
Hà Nội
41
Chủ nhật
16-01-2022
Thái Bình
18 - 64 - 63 - 13
Thái Bình
31
Thứ 7
15-01-2022
Nam Định
27 - 09 - 80 - 87
Nam Định
22
Thứ 6
14-01-2022
Hải Phòng
30 - 67 - 18 - 05
Hải Phòng
19
Thứ 5
13-01-2022
Hà Nội
28 - 88 - 04 - 08
Hà Nội
38
Thứ 4
12-01-2022
Bắc Ninh
20 - 41 - 49 - 07
Bắc Ninh
03
Thứ 3
11-01-2022
Quảng Ninh
89 - 10 - 02 - 99
Quảng Ninh
27
Thứ 2
10-01-2022
Hà Nội
64 - 54 - 52 - 06
Hà Nội
45
Chủ nhật
09-01-2022
Thái Bình
19 - 02 - 14 - 86
Thái Bình
93
Thứ 7
08-01-2022
Nam Định
30 - 23 - 57 - 04
Nam Định
69
Thứ 6
07-01-2022
Hải Phòng
14 - 31 - 60 - 02
Hải Phòng
57
Thứ 5
06-01-2022
Hà Nội
95 - 72 - 77 - 30
Hà Nội
37
Thứ 4
05-01-2022
Bắc Ninh
50 - 56 - 28 - 84
Bắc Ninh
19
Thứ 3
04-01-2022
Quảng Ninh
99 - 73 - 25 - 64
Quảng Ninh
30
Thứ 2
03-01-2022
Hà Nội
27 - 74 - 34 - 72
Hà Nội
61
Chủ nhật
02-01-2022
Thái Bình
16 - 07 - 41 - 57
Thái Bình
94
Thứ 7
01-01-2022
Nam Định
10 - 56 - 62 - 07
Nam Định
76
Thứ 6
31-12-2021
Hải Phòng
00 - 37 - 75 - 30
Hải Phòng
47
Thứ 5
30-12-2021
Hà Nội
45 - 02 - 57 - 35
Hà Nội
33
Thứ 4
29-12-2021
Bắc Ninh
23 - 94 - 14 - 12
Bắc Ninh
77
Thứ 3
28-12-2021
Quảng Ninh
05 - 64 - 74 - 26
Quảng Ninh
03
Thứ 2
27-12-2021
Hà Nội
49 - 82 - 85 - 36
Hà Nội
03
Chủ nhật
26-12-2021
Thái Bình
46 - 14 - 03 - 94
Thái Bình
04
Thứ 7
25-12-2021
Nam Định
43 - 32 - 68 - 89
Nam Định
24
Thứ 6
24-12-2021
Hải Phòng
71 - 33 - 15 - 37
Hải Phòng
23
Thứ 5
23-12-2021
Hà Nội
05 - 63 - 34 - 77
Hà Nội
08
Thứ 4
22-12-2021
Bắc Ninh
02 - 28 - 73 - 64
Bắc Ninh
78
Thứ 3
21-12-2021
Quảng Ninh
56 - 80 - 36 - 44
Quảng Ninh
83
Thứ 2
20-12-2021
Hà Nội
90 - 70 - 31 - 27
Hà Nội
71
Chủ nhật
19-12-2021
Thái Bình
89 - 04 - 63 - 87
Thái Bình
73
Thứ 7
18-12-2021
Nam Định
05 - 91 - 34 - 48
Nam Định
30
Thứ 6
17-12-2021
Hải Phòng
44 - 99 - 39 - 43
Hải Phòng
57
Thứ 5
16-12-2021
Hà Nội
29 - 11 - 67 - 26
Hà Nội
32
Thứ 4
15-12-2021
Bắc Ninh
53 - 32 - 45 - 27
Bắc Ninh
09
Thứ 3
14-12-2021
Quảng Ninh
06 - 65 - 09 - 85
Quảng Ninh
00
Thứ 2
13-12-2021
Hà Nội
53 - 16 - 32 - 54
Hà Nội
12
Chủ nhật
12-12-2021
Thái Bình
70 - 21 - 81 - 76
Thái Bình
55
Thứ 7
11-12-2021
Nam Định
59 - 03 - 29 - 57
Nam Định
25
Thứ 6
10-12-2021
Hải Phòng
32 - 24 - 81 - 06
Hải Phòng
06
Thứ 5
09-12-2021
Hà Nội
24 - 12 - 49 - 33
Hà Nội
46
Thứ 4
08-12-2021
Bắc Ninh
62 - 64 - 80 - 17
Bắc Ninh
15
Thứ 3
07-12-2021
Quảng Ninh
33 - 00 - 54 - 59
Quảng Ninh
31
Thứ 2
06-12-2021
Hà Nội
72 - 76 - 83 - 26
Hà Nội
84
Chủ nhật
05-12-2021
Thái Bình
85 - 65 - 94 - 18
Thái Bình
29
Thứ 7
04-12-2021
Nam Định
33 - 76 - 97 - 73
Nam Định
47
Thứ 6
03-12-2021
Hải Phòng
12 - 03 - 42 - 45
Hải Phòng
07
Thứ 5
02-12-2021
Hà Nội
00 - 25 - 56 - 21
Hà Nội
87
Thứ 4
01-12-2021
Bắc Ninh
76 - 77 - 99 - 41
Bắc Ninh
12
Thứ 3
30-11-2021
Quảng Ninh
60 - 76 - 85 - 41
Quảng Ninh
38
Thứ 2
29-11-2021
Hà Nội
64 - 21 - 63 - 73
Hà Nội
87
Chủ nhật
28-11-2021
Thái Bình
00 - 40 - 82 - 69
Thái Bình
88
Thứ 7
27-11-2021
Nam Định
36 - 27 - 73 - 18
Nam Định
24
Thứ 6
26-11-2021
Hải Phòng
29 - 72 - 64 - 60
Hải Phòng
10
Thứ 5
25-11-2021
Hà Nội
52 - 59 - 36 - 55
Hà Nội
13
Thứ 4
24-11-2021
Bắc Ninh
79 - 70 - 40 - 74
Bắc Ninh
56
Thứ 3
23-11-2021
Quảng Ninh
80 - 39 - 31 - 54
Quảng Ninh
80
Thứ 2
22-11-2021
Hà Nội
38 - 80 - 33 - 47
Hà Nội
93
Chủ nhật
21-11-2021
Thái Bình
15 - 64 - 68 - 10
Thái Bình
79
Thứ 7
20-11-2021
Nam Định
15 - 66 - 18 - 71
Nam Định
44
Thứ 6
19-11-2021
Hải Phòng
03 - 82 - 30 - 28
Hải Phòng
12
Thứ 5
18-11-2021
Hà Nội
40 - 73 - 53 - 30
Hà Nội
60
Thứ 4
17-11-2021
Bắc Ninh
87 - 23 - 66 - 46
Bắc Ninh
42
Thứ 3
16-11-2021
Quảng Ninh
46 - 83 - 68 - 30
Quảng Ninh
05
Thứ 2
15-11-2021
Hà Nội
97 - 34 - 27 - 94
Hà Nội
26
Chủ nhật
14-11-2021
Thái Bình
14 - 16 - 23 - 01
Thái Bình
40
Thứ 7
13-11-2021
Nam Định
20 - 70 - 60 - 83
Nam Định
30
Thứ 6
12-11-2021
Hải Phòng
49 - 72 - 93 - 12
Hải Phòng
11
Thứ 5
11-11-2021
Hà Nội
93 - 04 - 00 - 12
Hà Nội
22
Thứ 4
10-11-2021
Bắc Ninh
71 - 60 - 53 - 76
Bắc Ninh
95
Thứ 3
09-11-2021
Quảng Ninh
80 - 62 - 37 - 32
Quảng Ninh
52
Thứ 2
08-11-2021
Hà Nội
38 - 60 - 90 - 99
Hà Nội
72
Chủ nhật
07-11-2021
Thái Bình
76 - 65 - 11 - 75
Thái Bình
86
Thứ 7
06-11-2021
Nam Định
61 - 89 - 03 - 29
Nam Định
21
Thứ 6
05-11-2021
Hải Phòng
38 - 02 - 90 - 85
Hải Phòng
52
Thứ 5
04-11-2021
Hà Nội
41 - 45 - 71 - 57
Hà Nội
48
Thứ 4
03-11-2021
Bắc Ninh
91 - 56 - 69 - 39
Bắc Ninh
67
Thứ 3
02-11-2021
Quảng Ninh
66 - 36 - 96 - 10
Quảng Ninh
10
Thứ 2
01-11-2021
Hà Nội
07 - 84 - 11 - 31
Hà Nội
58
Chủ nhật
31-10-2021
Thái Bình
62 - 35 - 58 - 65
Thái Bình
98
Thứ 7
30-10-2021
Nam Định
07 - 88 - 55 - 30
Nam Định
42
Thứ 6
29-10-2021
Hải Phòng
96 - 09 - 43 - 65
Hải Phòng
35
Thứ 5
28-10-2021
Hà Nội
20 - 26 - 08 - 31
Hà Nội
69
Thứ 4
27-10-2021
Bắc Ninh
46 - 07 - 64 - 09
Bắc Ninh
46
Thứ 3
26-10-2021
Quảng Ninh
50 - 61 - 83 - 91
Quảng Ninh
09
Thứ 2
25-10-2021
Hà Nội
28 - 30 - 12 - 54
Hà Nội
54
Chủ nhật
24-10-2021
Thái Bình
52 - 97 - 53 - 58
Thái Bình
17
Thứ 7
23-10-2021
Nam Định
81 - 31 - 85 - 93
Nam Định
25
Thứ 6
22-10-2021
Hải Phòng
17 - 82 - 79 - 06
Hải Phòng
28
Thứ 5
21-10-2021
Hà Nội
20 - 58 - 65 - 28
Hà Nội
88
Thứ 4
20-10-2021
Bắc Ninh
93 - 72 - 10 - 29
Bắc Ninh
49
Thứ 3
19-10-2021
Quảng Ninh
67 - 42 - 89 - 98
Quảng Ninh
47
Thứ 2
18-10-2021
Hà Nội
34 - 31 - 71 - 00
Hà Nội
09
Chủ nhật
17-10-2021
Thái Bình
23 - 78 - 70 - 15
Thái Bình
40
Thứ 7
16-10-2021
Nam Định
56 - 38 - 14 - 07
Nam Định
67
Thứ 6
15-10-2021
Hải Phòng
88 - 42 - 48 - 34
Hải Phòng
18
Thứ 5
14-10-2021
Hà Nội
44 - 94 - 71 - 55
Hà Nội
19
Thứ 4
13-10-2021
Bắc Ninh
20 - 26 - 38 - 31
Bắc Ninh
22
Thứ 3
12-10-2021
Quảng Ninh
81 - 97 - 48 - 88
Quảng Ninh
18
Thứ 2
11-10-2021
Hà Nội
55 - 95 - 26 - 07
Hà Nội
42
Chủ nhật
10-10-2021
Thái Bình
48 - 34 - 93 - 42
Thái Bình
85
Thứ 7
09-10-2021
Nam Định
33 - 92 - 39 - 01
Nam Định
56
Thứ 6
08-10-2021
Hải Phòng
17 - 49 - 68 - 11
Hải Phòng
50
Thứ 5
07-10-2021
Hà Nội
59 - 61 - 16 - 51
Hà Nội
69
Thứ 4
06-10-2021
Bắc Ninh
41 - 20 - 80 - 60
Bắc Ninh
45
Thứ 3
05-10-2021
Quảng Ninh
87 - 98 - 07 - 56
Quảng Ninh
67
Thứ 2
04-10-2021
Hà Nội
34 - 44 - 57 - 07
Hà Nội
47
Chủ nhật
03-10-2021
Thái Bình
60 - 16 - 56 - 83
Thái Bình
81
Thứ 7
02-10-2021
Nam Định
31 - 78 - 63 - 55
Nam Định
77
Thứ 6
01-10-2021
Hải Phòng
56 - 01 - 68 - 38
Hải Phòng
20
Thứ 5
30-09-2021
Hà Nội
13 - 98 - 75 - 26
Hà Nội
11
Thứ 4
29-09-2021
Bắc Ninh
77 - 78 - 54 - 57
Bắc Ninh
77
Thứ 3
28-09-2021
Quảng Ninh
22 - 01 - 15 - 63
Quảng Ninh
34
Thứ 2
27-09-2021
Hà Nội
90 - 34 - 37 - 81
Hà Nội
11
Chủ nhật
26-09-2021
Thái Bình
79 - 05 - 15 - 27
Thái Bình
94
Thứ 7
25-09-2021
Nam Định
71 - 35 - 97 - 83
Nam Định
08
Thứ 6
24-09-2021
Hải Phòng
11 - 40 - 04 - 18
Hải Phòng
78
Thứ 5
23-09-2021
Hà Nội
83 - 61 - 50 - 91
Hà Nội
34
Thứ 4
22-09-2021
Bắc Ninh
18 - 01 - 12 - 42
Bắc Ninh
73
Thứ 3
21-09-2021
Quảng Ninh
84 - 29 - 72 - 36
Quảng Ninh
83
Thứ 2
20-09-2021
Hà Nội
24 - 00 - 91 - 19
Hà Nội
19
Chủ nhật
19-09-2021
Thái Bình
32 - 56 - 00 - 04
Thái Bình
57
Thứ 7
18-09-2021
Nam Định
36 - 83 - 39 - 17
Nam Định
01
Thứ 6
17-09-2021
Hải Phòng
41 - 75 - 29 - 78
Hải Phòng
30
Thứ 5
16-09-2021
Hà Nội
39 - 23 - 97 - 19
Hà Nội
93
Thứ 4
15-09-2021
Bắc Ninh
14 - 12 - 39 - 42
Bắc Ninh
65
Thứ 3
14-09-2021
Quảng Ninh
08 - 71 - 52 - 49
Quảng Ninh
59
Thứ 2
13-09-2021
Hà Nội
83 - 09 - 99 - 32
Hà Nội
48
Chủ nhật
12-09-2021
Thái Bình
51 - 73 - 00 - 47
Thái Bình
49
Thứ 7
11-09-2021
Nam Định
13 - 51 - 11 - 19
Nam Định
54
Thứ 6
10-09-2021
Hải Phòng
11 - 19 - 76 - 60
Hải Phòng
29
Thứ 5
09-09-2021
Hà Nội
31 - 71 - 84 - 78
Hà Nội
24
Thứ 4
08-09-2021
Bắc Ninh
07 - 29 - 99 - 51
Bắc Ninh
38
Thứ 3
07-09-2021
Quảng Ninh
15 - 70 - 04 - 68
Quảng Ninh
65
Thứ 2
06-09-2021
Hà Nội
71 - 02 - 19 - 65
Hà Nội
28
Chủ nhật
05-09-2021
Thái Bình
10 - 21 - 51 - 11
Thái Bình
61
Thứ 7
04-09-2021
Nam Định
38 - 80 - 06 - 35
Nam Định
55
Thứ 6
03-09-2021
Hải Phòng
24 - 09 - 27 - 19
Hải Phòng
60
Thứ 5
02-09-2021
Hà Nội
27 - 09 - 41 - 90
Hà Nội
64
Thứ 4
01-09-2021
Bắc Ninh
06 - 71 - 56 - 85
Bắc Ninh
27
Thứ 3
31-08-2021
Quảng Ninh
96 - 45 - 24 - 55
Quảng Ninh
20
Thứ 2
30-08-2021
Hà Nội
48 - 45 - 32 - 74
Hà Nội
86
Chủ nhật
29-08-2021
Thái Bình
67 - 96 - 20 - 81
Thái Bình
55
Thứ 7
28-08-2021
Nam Định
30 - 80 - 98 - 74
Nam Định
09
Thứ 6
27-08-2021
Hải Phòng
27 - 99 - 95 - 58
Hải Phòng
59
Thứ 5
26-08-2021
Hà Nội
91 - 88 - 84 - 28
Hà Nội
78
Thứ 4
25-08-2021
Bắc Ninh
27 - 83 - 30 - 90
Bắc Ninh
89
Thứ 3
24-08-2021
Quảng Ninh
11 - 46 - 65 - 24
Quảng Ninh
89
Thứ 2
23-08-2021
Hà Nội
50 - 45 - 44 - 68
Hà Nội
91
Chủ nhật
22-08-2021
Thái Bình
70 - 66 - 63 - 83
Thái Bình
11
Thứ 7
21-08-2021
Nam Định
56 - 41 - 12 - 28
Nam Định
57
Thứ 6
20-08-2021
Hải Phòng
70 - 41 - 17 - 71
Hải Phòng
93
Thứ 5
19-08-2021
Hà Nội
93 - 02 - 99 - 05
Hà Nội
44
Thứ 4
18-08-2021
Bắc Ninh
59 - 14 - 68 - 02
Bắc Ninh
43
Thứ 3
17-08-2021
Quảng Ninh
02 - 97 - 95 - 73
Quảng Ninh
62
Thứ 2
16-08-2021
Hà Nội
31 - 39 - 22 - 09
Hà Nội
41
Chủ nhật
15-08-2021
Thái Bình
18 - 36 - 24 - 29
Thái Bình
97
Thứ 7
14-08-2021
Nam Định
57 - 00 - 86 - 94
Nam Định
53
Thứ 6
13-08-2021
Hải Phòng
88 - 34 - 27 - 29
Hải Phòng
44
Thứ 5
12-08-2021
Hà Nội
51 - 83 - 81 - 66
Hà Nội
68
Thứ 4
11-08-2021
Bắc Ninh
27 - 93 - 59 - 23
Bắc Ninh
20
Thứ 3
10-08-2021
Quảng Ninh
46 - 51 - 75 - 89
Quảng Ninh
71
Thứ 2
09-08-2021
Hà Nội
74 - 82 - 90 - 35
Hà Nội
51
Chủ nhật
08-08-2021
Thái Bình
85 - 67 - 16 - 92
Thái Bình
15
Thứ 7
07-08-2021
Nam Định
82 - 93 - 75 - 84
Nam Định
34
Thứ 6
06-08-2021
Hải Phòng
69 - 47 - 52 - 35
Hải Phòng
67
Thứ 5
05-08-2021
Hà Nội
85 - 72 - 58 - 74
Hà Nội
81
Thứ 4
04-08-2021
Bắc Ninh
40 - 84 - 74 - 53
Bắc Ninh
41
Thứ 3
03-08-2021
Quảng Ninh
42 - 13 - 61 - 53
Quảng Ninh
04
Thứ 2
02-08-2021
Hà Nội
03 - 47 - 12 - 73
Hà Nội
24
Chủ nhật
01-08-2021
Thái Bình
26 - 31 - 33 - 02
Thái Bình
81
Thứ 7
31-07-2021
Nam Định
27 - 66 - 82 - 96
Nam Định
14
Thứ 6
30-07-2021
Hải Phòng
72 - 86 - 43 - 82
Hải Phòng
15
Thứ 5
29-07-2021
Hà Nội
91 - 50 - 79 - 69
Hà Nội
26
Thứ 4
28-07-2021
Bắc Ninh
62 - 82 - 42 - 31
Bắc Ninh
98
Thứ 3
27-07-2021
Quảng Ninh
92 - 96 - 02 - 07
Quảng Ninh
71
Thứ 2
26-07-2021
Hà Nội
36 - 12 - 76 - 78
Hà Nội
91
Chủ nhật
25-07-2021
Thái Bình
03 - 98 - 25 - 19
Thái Bình
80
Thứ 7
24-07-2021
Nam Định
92 - 22 - 19 - 60
Nam Định
96
Thứ 6
23-07-2021
Hải Phòng
29 - 84 - 34 - 30
Hải Phòng
24
Thứ 5
22-07-2021
Hà Nội
13 - 71 - 97 - 14
Hà Nội
66
Thứ 4
21-07-2021
Bắc Ninh
93 - 11 - 68 - 18
Bắc Ninh
88
Thứ 3
20-07-2021
Quảng Ninh
45 - 55 - 81 - 73
Quảng Ninh
36
Thứ 2
19-07-2021
Hà Nội
69 - 42 - 11 - 01
Hà Nội
33
Chủ nhật
18-07-2021
Thái Bình
64 - 08 - 83 - 02
Thái Bình
72
Thứ 7
17-07-2021
Nam Định
90 - 99 - 10 - 19
Nam Định
79
Thứ 6
16-07-2021
Hải Phòng
96 - 87 - 94 - 66
Hải Phòng
82
Thứ 5
15-07-2021
Hà Nội
05 - 80 - 23 - 03
Hà Nội
57
Thứ 4
14-07-2021
Bắc Ninh
31 - 29 - 47 - 91
Bắc Ninh
53
Thứ 3
13-07-2021
Quảng Ninh
95 - 89 - 75 - 63
Quảng Ninh
07
Thứ 2
12-07-2021
Hà Nội
37 - 53 - 44 - 73
Hà Nội
23
Chủ nhật
11-07-2021
Thái Bình
83 - 62 - 33 - 49
Thái Bình
94
Thứ 7
10-07-2021
Nam Định
23 - 75 - 95 - 62
Nam Định
94
Thứ 6
09-07-2021
Hải Phòng
75 - 05 - 97 - 99
Hải Phòng
60
Thứ 5
08-07-2021
Hà Nội
28 - 50 - 94 - 07
Hà Nội
46
Thứ 4
07-07-2021
Bắc Ninh
57 - 27 - 74 - 49
Bắc Ninh
89
Thứ 3
06-07-2021
Quảng Ninh
08 - 10 - 28 - 56
Quảng Ninh
68
Thứ 2
05-07-2021
Hà Nội
84 - 89 - 26 - 88
Hà Nội
01
Chủ nhật
04-07-2021
Thái Bình
31 - 43 - 84 - 17
Thái Bình
77
Thứ 7
03-07-2021
Nam Định
48 - 69 - 44 - 49
Nam Định
42
Thứ 6
02-07-2021
Hải Phòng
99 - 88 - 36 - 59
Hải Phòng
81
Thứ 5
01-07-2021
Hà Nội
58 - 81 - 43 - 93
Hà Nội
75
Thứ 4
30-06-2021
Bắc Ninh
05 - 50 - 61 - 67
Bắc Ninh
08
Thứ 3
29-06-2021
Quảng Ninh
65 - 19 - 27 - 09
Quảng Ninh
91
Thứ 2
28-06-2021
Hà Nội
20 - 77 - 66 - 70
Hà Nội
58
Chủ nhật
27-06-2021
Thái Bình
37 - 75 - 78 - 70
Thái Bình
87
Thứ 7
26-06-2021
Nam Định
10 - 74 - 52 - 39
Nam Định
90
Thứ 6
25-06-2021
Hải Phòng
96 - 29 - 22 - 81
Hải Phòng
85
Thứ 5
24-06-2021
Hà Nội
22 - 96 - 35 - 52
Hà Nội
79
Thứ 4
23-06-2021
Bắc Ninh
32 - 17 - 41 - 54
Bắc Ninh
99
Thứ 3
22-06-2021
Quảng Ninh
17 - 68 - 58 - 60
Quảng Ninh
05
Thứ 2
21-06-2021
Hà Nội
20 - 73 - 72 - 89
Hà Nội
41
Chủ nhật
20-06-2021
Thái Bình
48 - 68 - 67 - 26
Thái Bình
99
Thứ 7
19-06-2021
Nam Định
12 - 81 - 20 - 65
Nam Định
72
Thứ 6
18-06-2021
Hải Phòng
08 - 63 - 91 - 38
Hải Phòng
61
Thứ 5
17-06-2021
Hà Nội
39 - 14 - 35 - 23
Hà Nội
67
Thứ 4
16-06-2021
Bắc Ninh
03 - 33 - 49 - 99
Bắc Ninh
22
Thứ 3
15-06-2021
Quảng Ninh
78 - 22 - 39 - 27
Quảng Ninh
83
Chủ nhật
13-06-2021
Thái Bình
15 - 53 - 57 - 41
Thái Bình
79
Thứ 7
12-06-2021
Nam Định
38 - 86 - 00 - 84
Nam Định
83
Thứ 6
11-06-2021
Hải Phòng
20 - 30 - 43 - 77
Hải Phòng
48
Thứ 5
10-06-2021
Hà Nội
42 - 84 - 68 - 13
Hà Nội
79
Thứ 4
09-06-2021
Bắc Ninh
72 - 42 - 94 - 56
Bắc Ninh
99
Thứ 3
08-06-2021
Quảng Ninh
67 - 98 - 93 - 95
Quảng Ninh
66
Thứ 2
07-06-2021
Hà Nội
59 - 41 - 02 - 83
Hà Nội
22
Chủ nhật
06-06-2021
Thái Bình
91 - 21 - 18 - 88
Thái Bình
63
Thứ 7
05-06-2021
Nam Định
65 - 37 - 13 - 33
Nam Định
63
Thứ 6
04-06-2021
Hải Phòng
41 - 94 - 20 - 71
Hải Phòng
30
Thứ 5
03-06-2021
Hà Nội
65 - 81 - 02 - 59
Hà Nội
21
Thứ 4
02-06-2021
Bắc Ninh
17 - 16 - 78 - 74
Bắc Ninh
14
Thứ 3
01-06-2021
Quảng Ninh
80 - 25 - 37 - 12
Quảng Ninh
66
Thứ 2
31-05-