ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền trung thứ 6 - xem xsmt thứ sáu hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Trung

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền trung thứ 6 - xem xsmt thứ sáu hàng tuần lúc 17:10

Xem KQXS Miền trung

27/032020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ sáu

27-03

Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
58
59
200N
307
110
400N
2300
5632
3081
9217
4090
0463
1TR
0897
0972
3TR
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
10TR
17422
64724
10771
22597
15TR
03085
23976
30TR
77560
52995
2 TỶ
871615
170587
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 27-03-2020

Gia Lai
0 0700
1 1715
2 22242224
3 323535
4
5 5854
6 60
7 78
8 8185
9 97
Ninh Thuận
0
1 1017
2 20
3
4 41
5 5957
6 636660
7 72797176
8 87
9 90959795

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 27-03-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 27-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2300
7560
3081
5632
3022
7422
9524
7354
4724
1435
6635
3085
1615
307
0897
1017
58
9278
Ninh Thuận - 27-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
110
4090
5020
6460
0941
0771
0972
0463
0495
2995
4366
3976
9217
4357
2597
0587
59
8679

Xem KQXS Miền trung

20/032020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ sáu

20-03

Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
24
12
200N
365
101
400N
7058
3651
2227
9399
0224
4714
1TR
5830
0270
3TR
29505
09428
35450
28155
64350
04971
98753
41502
37488
07007
34236
32858
96228
45113
10TR
70296
55741
13758
65507
15TR
78187
51350
30TR
14858
24320
2 TỶ
886252
449424
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 20-03-2020

Gia Lai
0 05
1
2 242728
3 30
4 41
5 5851505550535852
6 65
7 71
8 87
9 96
Ninh Thuận
0 01020707
1 121413
2 24282024
3 36
4
5 585850
6
7 70
8 88
9 99

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 20-03-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 20-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5830
5450
4350
3651
4971
5741
6252
8753
24
365
9505
8155
0296
2227
8187
7058
9428
4858
Ninh Thuận - 20-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0270
1350
4320
101
12
1502
5113
0224
4714
9424
4236
7007
5507
7488
2858
6228
3758
9399

Xem KQXS Miền trung

13/032020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ sáu

13-03

Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
98
77
200N
311
479
400N
7921
6845
1473
5888
4261
6080
1TR
1746
9254
3TR
75424
69402
94134
32985
41926
79429
11940
99417
62547
28614
53713
93786
13999
89003
10TR
62094
55692
59790
50632
15TR
44515
50916
30TR
69018
57003
2 TỶ
148637
922288
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 13-03-2020

Gia Lai
0 02
1 111518
2 21242629
3 3437
4 454640
5
6
7 73
8 85
9 989492
Ninh Thuận
0 03
1 17141316
2
3 32
4 47
5 54
6 61
7 7779
8 88808688
9 9990

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 13-03-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 13-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1940
311
7921
9402
5692
1473
5424
4134
2094
6845
2985
4515
1746
1926
8637
98
9018
9429
Ninh Thuận - 13-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6080
9790
4261
0632
3713
9003
7003
9254
8614
3786
0916
77
9417
2547
5888
2288
479
3999
Dự Đoán Xổ Số