ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền trung thứ 6 - xem xsmt thứ sáu hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Trung

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền trung thứ 6 - xem xsmt thứ sáu hàng tuần lúc 17:10

Xem KQXS Miền trung

16/102020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ sáu

16-10

Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
58
50
200N
704
452
400N
2669
4953
6101
2774
8167
6249
1TR
7977
8964
3TR
46867
54224
46682
25007
54041
97987
25650
78323
08470
44222
89883
05590
75577
54744
10TR
27985
92304
33283
27902
15TR
02367
80759
30TR
17481
27292
2 TỶ
548917
068312
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 16-10-2020

Gia Lai
0 040107
1 17
2 24
3
4 41
5 585350
6 696767
7 77
8 82878581
9
Ninh Thuận
0 02
1 12
2 2322
3
4 4944
5 505259
6 6764
7 747077
8 8383
9 9092

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 16-10-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 16-10-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5650
6101
4041
7481
6682
4953
704
4224
2304
7985
7977
6867
5007
7987
2367
8917
58
2669
Ninh Thuận - 16-10-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50
8470
5590
452
4222
7902
7292
8312
8323
9883
3283
2774
8964
4744
8167
5577
6249
0759

Xem KQXS Miền trung

09/102020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ sáu

09-10

Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
70
54
200N
681
810
400N
9414
2373
9591
1803
5764
2559
1TR
3836
2084
3TR
62589
85464
73676
58212
30977
87476
81259
66010
47013
33522
58094
78729
82799
30911
10TR
81127
81337
48003
10413
15TR
54177
54634
30TR
60505
92915
2 TỶ
898292
175330
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 09-10-2020

Gia Lai
0 05
1 1412
2 27
3 3637
4
5 59
6 64
7 707376777677
8 8189
9 9192
Ninh Thuận
0 0303
1 1013111315
2 2229
3 3430
4
5 5459
6 64
7
8 84
9 9499

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 09-10-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 09-10-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
681
9591
8212
8292
2373
9414
5464
0505
3836
3676
7476
0977
1127
1337
4177
2589
1259
Ninh Thuận - 09-10-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
810
6010
5330
0911
3522
1803
7013
8003
0413
54
5764
2084
8094
4634
2915
2559
8729
2799

Xem KQXS Miền trung

02/102020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ sáu

02-10

Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
32
48
200N
031
130
400N
2212
0778
7234
4539
5876
5364
1TR
7689
6686
3TR
90281
52452
49647
68031
17421
35039
56927
61990
26244
50209
30927
63579
77701
84208
10TR
85372
67165
82436
24133
15TR
54888
48336
30TR
51527
21176
2 TỶ
283299
969462
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 02-10-2020

Gia Lai
0
1 12
2 2127
3 32313439
4 47
5 52
6 65
7 7872
8 898188
9 99
Ninh Thuận
0 090108
1
2 27
3 3039363336
4 4844
5
6 6462
7 767976
8 86
9 90

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 02-10-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 02-10-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
031
0281
8031
7421
32
2212
2452
5372
7234
7165
9647
6927
1527
0778
4888
7689
5039
3299
Ninh Thuận - 02-10-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
130
1990
7701
9462
4133
5364
6244
5876
6686
2436
8336
1176
0927
48
4208
4539
0209
3579
Dự Đoán Xổ Số