ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền trung thứ 2 - xem xsmt thứ hai hàng tuần

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền trung thứ 2 - xem xsmt thứ hai hàng tuần lúc 17:10

Xem KQXS Miền trung

27/052024
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ hai

27-05

Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
67
36
200N
782
375
400N
4588
3163
5918
3057
8466
0270
1TR
7265
3618
3TR
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
10TR
22245
46451
26659
85592
15TR
56265
96915
30TR
81650
59743
2 TỶ
709514
362471
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 27-05-2024

Phú Yên
0 0206
1 1815
2 20
3 3634
4 43
5 575959
6 66
7 757071
8 88
9 92
Thừa T. Huế
0 07
1 1814
2
3
4 40444145
5 5150
6 676365
7 76
8 828884
9 97

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 27-05-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 27-05-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0270
9520
0970
2471
3302
5592
9743
9334
375
6915
36
8466
1406
3057
3618
6088
1559
6659
Thừa T. Huế - 27-05-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6240
1650
8841
6451
782
3163
8384
0844
9514
7265
2245
6265
1976
67
3107
7097
4588
5918

Xem KQXS Miền trung

20/052024
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ hai

20-05

Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
70
54
200N
752
961
400N
3013
4086
4063
5984
8718
3841
1TR
7389
2429
3TR
53544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
10TR
07107
87710
95207
08484
15TR
94924
22058
30TR
65869
80839
2 TỶ
054991
042509
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 20-05-2024

Phú Yên
0 050709
1 18
2 29
3 39
4 41
5 545858
6 6164
7 7575
8 848684
9
Thừa T. Huế
0 07
1 1310
2 24
3
4 44
5 525550
6 6369
7 7074
8 868987
9 9291

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 20-05-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 20-05-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
961
3841
54
5984
9864
7554
8484
7875
5105
4275
6386
5207
8718
2858
2058
2429
0839
2509
Thừa T. Huế - 20-05-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
4750
7710
4991
752
5692
3013
4063
0963
3544
1274
4924
2355
4086
8587
7107
7389
5869

Xem KQXS Miền trung

13/052024
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền

Thứ hai

13-05

Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
55
97
200N
407
354
400N
4297
4184
8988
1784
1763
5820
1TR
7379
1102
3TR
98980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
35335
94493
05715
+++++
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
+++++
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 13-05-2024

Phú Yên
0 02++******
1 15
2 20
3 35
4
5 54
6 63
7
8 84
9 9793
Thừa T. Huế
0 07++**
1
2
3
4 41
5 5557
6 65
7 79727477
8 848880
9 97

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 13-05-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 13-05-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5820
++++
****
****
****
****
****
****
****
****
1102
1763
4493
354
1784
5335
5715
97
Thừa T. Huế - 13-05-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8980
++++
****
****
****
****
8941
0272
4184
2974
55
6165
407
4297
1357
1277
8988
7379
Dự Đoán Xổ Số