ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 - xem xsmb thứ bảy hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 - xem xsmb thứ bảy hàng tuần lúc 18:10

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/052020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
30/05
2020
Nam Định
ĐB 7HQ-15HQ-3HQ
59964
G.Nhất
86926
G.Nhì
35850
92115
G.Ba
55065
04522
25840
97732
51771
88224
G.Tư
4112
3340
0045
4945
G.Năm
7309
8522
8969
9602
6695
6372
G.Sáu
380
481
888
G.Bảy
80
17
44
75
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-05-2020

Nam Định
0 0902
1 171215
2 22222426
3 32
4 4440454540
5 50
6 696564
7 757271
8 80808188
9 95

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-05-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 30-05-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80
380
3340
5840
5850
481
1771
8522
9602
6372
4112
4522
7732
44
8224
9964
75
6695
0045
4945
5065
2115
6926
17
888
7309
8969

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

23/052020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
23/05
2020
Nam Định
ĐB 7HY-11HY-9HY
98991
G.Nhất
71131
G.Nhì
17093
47125
G.Ba
73439
39302
99701
47115
13509
32597
G.Tư
2177
8176
9570
1081
G.Năm
6837
5584
3039
4606
0193
1302
G.Sáu
024
784
811
G.Bảy
71
58
81
77
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 23-05-2020

Nam Định
0 06020109
1 1115
2 2425
3 37393931
4
5 58
6
7 71777670
8 81848481
9 93979391

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 23-05-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 23-05-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9570
71
81
811
1081
9701
1131
8991
1302
9302
0193
7093
024
784
5584
7115
7125
4606
8176
77
6837
2177
2597
58
3039
3439
3509

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

16/052020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
16/05
2020
Nam Định
ĐB 5GF-12GF-13GF
75146
G.Nhất
18878
G.Nhì
63961
81730
G.Ba
97775
73665
34335
86636
45951
42875
G.Tư
7071
0913
4908
6892
G.Năm
3830
8979
4445
4572
8628
1582
G.Sáu
111
951
928
G.Bảy
24
44
23
52
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 16-05-2020

Nam Định
0 08
1 1113
2 242328
3 30353630
4 444546
5 525151
6 6561
7 797271757578
8 82
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 16-05-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 16-05-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3830
1730
111
951
7071
5951
3961
52
4572
1582
6892
23
0913
24
44
4445
7775
3665
4335
2875
6636
5146
928
8628
4908
8878
8979

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

09/052020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
09/05
2020
Nam Định
ĐB 12GQ-2GQ-1GQ
71770
G.Nhất
50898
G.Nhì
69799
71237
G.Ba
12261
44048
73695
84738
97203
98825
G.Tư
6500
8904
4834
2713
G.Năm
1105
9125
3703
2722
7922
5158
G.Sáu
619
341
844
G.Bảy
75
25
85
02
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 09-05-2020

Nam Định
0 020503000403
1 1913
2 2525222225
3 343837
4 414448
5 58
6 61
7 7570
8 85
9 959998

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 09-05-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 09-05-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6500
1770
341
2261
02
2722
7922
3703
2713
7203
844
8904
4834
75
25
85
1105
9125
3695
8825
1237
5158
4048
4738
0898
619
9799
Dự Đoán Xổ Số