ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 - xem xsmb thứ bảy hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 - xem xsmb thứ bảy hàng tuần lúc 18:10

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

16/112019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
16/11
2019
Nam Định
ĐB 15YD-12YD-3YD
01682
G.Nhất
46487
G.Nhì
45968
79292
G.Ba
39785
10737
02403
47020
60879
15656
G.Tư
3142
5510
7726
2114
G.Năm
3693
7019
8149
6800
1798
2546
G.Sáu
984
483
163
G.Bảy
77
78
35
49
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 16-11-2019

Nam Định
0 0003
1 191014
2 2620
3 3537
4 494642
5 56
6 6368
7 777879
8 8483858782
9 939892

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 16-11-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 16-11-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6800
5510
7020
3142
9292
1682
483
163
3693
2403
984
2114
35
9785
2546
7726
5656
77
0737
6487
78
1798
5968
49
7019
8149
0879

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

09/112019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
09/11
2019
Nam Định
ĐB 11XS-2XS-5XS
26502
G.Nhất
25577
G.Nhì
32963
84850
G.Ba
37973
61193
38891
24467
19390
16400
G.Tư
0677
5383
0195
6291
G.Năm
1185
6193
0388
0795
7572
0800
G.Sáu
158
809
398
G.Bảy
60
73
03
74
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 09-11-2019

Nam Định
0 03090002
1
2
3
4
5 5850
6 606763
7 737472777377
8 858883
9 98939595919390

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 09-11-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 09-11-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
0800
9390
6400
4850
6291
8891
7572
6502
73
03
6193
5383
7973
1193
2963
74
1185
0795
0195
0677
4467
5577
158
398
0388
809

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

02/112019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
02/11
2019
Nam Định
ĐB 12XK-5XK-2XK
93894
G.Nhất
36798
G.Nhì
56510
41495
G.Ba
53725
76107
75567
34646
88093
62567
G.Tư
0439
7764
0981
9281
G.Năm
3955
2862
3373
1779
1194
1402
G.Sáu
459
145
869
G.Bảy
65
46
47
68
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-11-2019

Nam Định
0 0207
1 10
2 25
3 39
4 46474546
5 5955
6 65686962646767
7 7379
8 8181
9 9493959894

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-11-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 02-11-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6510
0981
9281
2862
1402
3373
8093
1194
7764
3894
65
145
3955
3725
1495
46
4646
47
6107
5567
2567
68
6798
459
869
1779
0439

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

26/102019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
26/10
2019
Nam Định
ĐB 13XB-15XB-6XB
63309
G.Nhất
82597
G.Nhì
01042
45534
G.Ba
13101
56080
15913
11793
52668
59759
G.Tư
4970
7119
1571
4468
G.Năm
9468
4042
2876
8790
3705
0728
G.Sáu
105
487
352
G.Bảy
85
94
59
11
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 26-10-2019

Nam Định
0 05050109
1 111913
2 28
3 34
4 4242
5 595259
6 6868
7 767071
8 858780
9 94909397

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 26-10-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 26-10-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8790
4970
6080
11
1571
3101
352
4042
1042
5913
1793
94
5534
85
105
3705
2876
487
2597
9468
0728
4468
2668
59
7119
9759
3309
Dự Đoán Xổ Số