ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 - xem xsmb thứ bảy hàng tuần

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 - xem xsmb thứ bảy hàng tuần lúc 18:10

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

18/012020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
18/01
2020
Nam Định
ĐB 12BT-9BT-5BT
34706
G.Nhất
91118
G.Nhì
29837
38146
G.Ba
01080
08089
62709
14042
77255
32218
G.Tư
7951
0481
4730
3337
G.Năm
9871
3345
9998
3635
0850
8174
G.Sáu
849
764
801
G.Bảy
89
71
59
48
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 18-01-2020

Nam Định
0 010906
1 18
2
3 353037
4 4849454246
5 59505155
6 64
7 717174
8 89818089
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 18-01-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 18-01-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0850
4730
1080
71
801
9871
7951
0481
4042
764
8174
3345
3635
7255
8146
4706
3337
9837
48
9998
2218
1118
89
59
849
8089
2709

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

11/012020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
11/01
2020
Nam Định
ĐB 14AC-11AC-8AC
33658
G.Nhất
32909
G.Nhì
67989
61821
G.Ba
09815
80307
80281
26090
22437
12380
G.Tư
4151
7277
7224
9694
G.Năm
3891
4778
1030
0006
0244
8385
G.Sáu
876
512
594
G.Bảy
35
78
12
08
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 11-01-2020

Nam Định
0 08060709
1 121215
2 2421
3 353037
4 44
5 5158
6
7 78767877
8 85818089
9 949190

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 11-01-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 11-01-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1030
6090
2380
3891
4151
0281
1821
12
512
594
0244
7224
9694
35
8385
9815
876
0006
7277
0307
2437
78
08
4778
3658
7989
2909

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

04/012020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
04/01
2020
Nam Định
ĐB 13AL-1AL-10AL
54949
G.Nhất
08119
G.Nhì
18807
83419
G.Ba
96779
17235
12384
84620
04288
97115
G.Tư
9498
6409
8411
2897
G.Năm
7106
3219
7061
3554
6767
3799
G.Sáu
886
753
220
G.Bảy
47
71
70
07
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 04-01-2020

Nam Định
0 070609
1 19111519
2 20
3 35
4 4749
5 5354
6 6167
7 717079
8 868488
9 999897

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 04-01-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 04-01-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
220
4620
71
7061
8411
753
3554
2384
7235
7115
886
7106
47
07
6767
2897
8807
9498
4288
3219
3799
6409
6779
3419
8119
4949

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

28/122019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
28/12
2019
Nam Định
ĐB 2AT-9AT-14AT
95201
G.Nhất
21900
G.Nhì
15098
67305
G.Ba
19780
42810
60054
40807
61786
23635
G.Tư
3323
8242
8327
3211
G.Năm
3288
1776
0822
9062
3587
8421
G.Sáu
185
936
796
G.Bảy
89
65
84
10
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-12-2019

Nam Định
0 07050001
1 1011
2 22212327
3 3635
4 42
5 54
6 6562
7 76
8 89848588878086
9 9698

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-12-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 28-12-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
9780
2810
1900
8421
3211
5201
0822
9062
8242
3323
84
0054
65
185
3635
7305
936
796
1776
1786
3587
8327
0807
3288
5098
89
Dự Đoán Xổ Số