ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

17/012020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
17/01
2020
Hải Phòng
ĐB 4BU-6BU-16BU-11BU
97571
G.Nhất
47197
G.Nhì
47647
17744
G.Ba
47592
26520
30084
79871
81710
50342
G.Tư
9731
0247
2568
7406
G.Năm
0171
9849
8978
7302
5438
0464
G.Sáu
646
470
572
G.Bảy
74
71
84
28
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 17-01-2020

Hải Phòng
0 0206
1 10
2 2820
3 3831
4 464947424744
5
6 6468
7 7471707271787171
8 8484
9 9297

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 17-01-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 17-01-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
470
6520
1710
71
0171
9731
9871
7571
572
7302
7592
0342
74
84
0464
0084
7744
646
7406
0247
7647
7197
28
8978
5438
2568
9849

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

03/012020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
03/01
2020
Hải Phòng
ĐB 13AM-8AM-14AM
19143
G.Nhất
80801
G.Nhì
41658
64482
G.Ba
15807
06706
76479
97337
19586
70550
G.Tư
3284
3273
1823
8386
G.Năm
9338
0960
2939
8430
1275
8036
G.Sáu
363
587
433
G.Bảy
82
89
02
37
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 03-01-2020

Hải Phòng
0 02070601
1
2 23
3 373338393036
4 43
5 5058
6 6360
7 757379
8 828987848682
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 03-01-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 03-01-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0960
8430
0550
0801
82
02
4482
363
433
3273
1823
9143
3284
1275
8036
8386
6706
9586
37
587
5807
7337
9338
1658
89
2939
6479

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

27/122019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
27/12
2019
Hải Phòng
ĐB 11AU-14AU-7AU
04477
G.Nhất
86108
G.Nhì
16664
65637
G.Ba
83666
88494
24451
71826
86158
78134
G.Tư
4583
3655
6878
6318
G.Năm
3563
8319
3495
7084
6518
6966
G.Sáu
780
296
702
G.Bảy
47
32
41
00
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 27-12-2019

Hải Phòng
0 000208
1 191818
2 26
3 323437
4 4741
5 555158
6 636664
7 7877
8 808483
9 969594

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 27-12-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 27-12-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00
780
41
4451
32
702
3563
4583
7084
8494
8134
6664
3495
3655
296
6966
3666
1826
47
5637
4477
6518
6878
6318
6158
6108
8319
Dự Đoán Xổ Số