ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

18/062021
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
18/06
2021
Hải Phòng
ĐB 7DV-4DV-14DV-11DV-9DV-1DV
14761
G.Nhất
98852
G.Nhì
24130
49306
G.Ba
40763
63729
04079
75280
68365
74519
G.Tư
8167
7754
3837
2621
G.Năm
2432
6094
8908
4403
0052
5513
G.Sáu
247
287
555
G.Bảy
08
63
91
38
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 18-06-2021

Hải Phòng
0 08080306
1 1319
2 2129
3 38323730
4 47
5 55525452
6 6367636561
7 79
8 8780
9 9194

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 18-06-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 18-06-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5280
4130
91
2621
4761
2432
0052
8852
63
4403
5513
0763
6094
7754
555
8365
9306
247
287
8167
3837
08
38
8908
3729
4079
4519

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

11/062021
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
11/06
2021
Hải Phòng
ĐB 15DN-10DN-7DN-2DN-12DN-5DN
15348
G.Nhất
78802
G.Nhì
22861
91584
G.Ba
26582
67608
72292
04209
46545
31425
G.Tư
1818
1726
0627
0345
G.Năm
6341
5705
4803
2089
8511
1671
G.Sáu
765
835
214
G.Bảy
20
30
43
77
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 11-06-2021

Hải Phòng
0 0503080902
1 141118
2 20262725
3 3035
4 43414548
5
6 6561
7 7771
8 898284
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 11-06-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 11-06-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
30
6341
8511
1671
2861
6582
2292
8802
43
4803
214
1584
765
835
5705
0345
6545
1425
1726
77
0627
1818
7608
5348
2089
4209

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

04/062021
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
04/06
2021
Hải Phòng
ĐB 5DE-7DE-13DE-6DE-15DE-8DE
60930
G.Nhất
14424
G.Nhì
25978
61321
G.Ba
06154
49998
53542
83194
89741
90617
G.Tư
0202
1868
6825
6573
G.Năm
5016
2422
9023
6064
1610
0560
G.Sáu
316
410
619
G.Bảy
41
94
20
71
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 04-06-2021

Hải Phòng
0 02
1 161019161017
2 202223252124
3 30
4 414241
5 54
6 646068
7 717378
8
9 949894

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 04-06-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 04-06-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
410
1610
0560
0930
41
71
9741
1321
2422
0202
3542
9023
6573
94
6064
6154
3194
4424
6825
316
5016
0617
1868
9998
5978
619

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

28/052021
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
28/05
2021
Hải Phòng
ĐB 10CV-14CV-3CV-8CV-5CV-9CV
07076
G.Nhất
67348
G.Nhì
51380
77608
G.Ba
08075
99703
94167
46228
31744
45914
G.Tư
3311
3995
2876
3716
G.Năm
2474
3996
5550
9833
6195
0496
G.Sáu
919
215
628
G.Bảy
82
49
07
29
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-05-2021

Hải Phòng
0 070308
1 1915111614
2 2928
3 33
4 494448
5 50
6 67
7 74767576
8 8280
9 96959695

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-05-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 28-05-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5550
1380
3311
82
9833
9703
2474
1744
5914
215
6195
3995
8075
3996
0496
2876
3716
7076
07
4167
628
6228
7608
7348
49
29
919
Dự Đoán Xổ Số