ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

10/072020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
10/07
2020
Hải Phòng
ĐB 14LR-3LR-5LR-1LR-4LR-2LR
77969
G.Nhất
17076
G.Nhì
84622
23564
G.Ba
90812
24864
85572
27434
05880
42259
G.Tư
4577
5886
8354
4593
G.Năm
7821
0471
2893
5786
2055
7995
G.Sáu
631
555
586
G.Bảy
32
64
28
07
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 10-07-2020

Hải Phòng
0 07
1 12
2 282122
3 323134
4
5 55555459
6 64646469
7 71777276
8 8680
9 939593

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 10-07-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 10-07-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5880
631
7821
0471
32
0812
5572
4622
2893
4593
64
8354
4864
7434
3564
555
2055
7995
586
5786
5886
7076
07
4577
28
2259
7969

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

03/072020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
03/07
2020
Hải Phòng
ĐB 1LZ-9LZ-2LZ-10LZ-12LZ-14LZ
58827
G.Nhất
67119
G.Nhì
20017
74828
G.Ba
15849
42557
70152
05128
97170
90611
G.Tư
4839
9882
7284
5102
G.Năm
6746
0342
7729
9252
7816
7478
G.Sáu
789
958
247
G.Bảy
32
27
98
06
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 03-07-2020

Hải Phòng
0 0602
1 16111719
2 2729282827
3 3239
4 47464249
5 58525752
6
7 7870
8 898284
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 03-07-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 03-07-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7170
0611
32
0342
9252
9882
5102
0152
7284
06
6746
7816
27
247
2557
0017
8827
98
958
7478
5128
4828
789
7729
4839
5849
7119

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

26/062020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
26/06
2020
Hải Phòng
ĐB 14KG-15KG-13KG
01316
G.Nhất
06155
G.Nhì
25162
84573
G.Ba
08797
73728
77527
59948
75867
53870
G.Tư
8238
9814
9427
0704
G.Năm
5194
6446
0134
9337
3152
2658
G.Sáu
321
431
902
G.Bảy
16
38
31
22
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 26-06-2020

Hải Phòng
0 0204
1 161416
2 2221272827
3 383131343738
4 4648
5 525855
6 6762
7 7073
8
9 9497

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 26-06-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 26-06-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3870
31
321
431
22
902
3152
5162
4573
5194
0134
9814
0704
6155
16
6446
1316
9337
9427
8797
7527
5867
38
2658
8238
3728
9948

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

19/062020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
19/06
2020
Hải Phòng
ĐB 5KR-13KR-6KR
04630
G.Nhất
57457
G.Nhì
93913
76246
G.Ba
45032
05246
37236
76460
98088
63220
G.Tư
5104
2003
4835
4913
G.Năm
0208
9530
8773
3869
1043
9264
G.Sáu
044
638
417
G.Bảy
56
64
38
59
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 19-06-2020

Hải Phòng
0 080403
1 1713
2 20
3 38383035323630
4 44434646
5 565957
6 64696460
7 73
8 88
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 19-06-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 19-06-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9530
6460
3220
4630
5032
8773
1043
2003
4913
3913
64
044
9264
5104
4835
56
5246
7236
6246
417
7457
38
638
0208
8088
59
3869
Dự Đoán Xổ Số