ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

29/092023
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
29/09
2023
Hải Phòng
ĐB 1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP
07044
G.Nhất
88675
G.Nhì
45097
40581
G.Ba
45021
76164
14457
24067
57789
44804
G.Tư
7218
1041
6089
3633
G.Năm
8752
2066
9926
1433
2605
2330
G.Sáu
109
055
432
G.Bảy
79
88
59
19
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 29-09-2023

Hải Phòng
0 090504
1 1918
2 2621
3 32333033
4 4144
5 59555257
6 666467
7 7975
8 88898981
9 97

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 29-09-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 29-09-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2330
1041
5021
0581
432
8752
1433
3633
6164
4804
7044
055
2605
8675
2066
9926
4457
4067
5097
88
7218
79
59
19
109
6089
7789

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

22/092023
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
22/09
2023
Hải Phòng
ĐB 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX
22714
G.Nhất
66480
G.Nhì
36490
79715
G.Ba
56683
54921
79449
80550
24952
86607
G.Tư
8307
1435
0484
0941
G.Năm
1863
0675
5349
9969
1503
4197
G.Sáu
826
983
510
G.Bảy
80
00
67
31
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 22-09-2023

Hải Phòng
0 00030707
1 101514
2 2621
3 3135
4 494149
5 5052
6 676369
7 75
8 8083848380
9 9790

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 22-09-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 22-09-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80
00
510
0550
6490
6480
31
0941
4921
4952
983
1863
1503
6683
0484
2714
0675
1435
9715
826
67
4197
8307
6607
5349
9969
9449

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

15/092023
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
15/09
2023
Hải Phòng
ĐB 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF
13720
G.Nhất
08293
G.Nhì
39853
99463
G.Ba
40902
18299
67472
71197
09602
98672
G.Tư
6266
7877
7531
1382
G.Năm
8533
8041
0107
1775
2242
9568
G.Sáu
692
139
713
G.Bảy
00
90
14
61
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 15-09-2023

Hải Phòng
0 00070202
1 1413
2 20
3 393331
4 4142
5 53
6 61686663
7 75777272
8 82
9 9092999793

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 15-09-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 15-09-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00
90
3720
61
8041
7531
692
2242
1382
0902
7472
9602
8672
713
8533
9853
9463
8293
14
1775
6266
0107
7877
1197
9568
139
8299

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

08/092023
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
08/09
2023
Hải Phòng
ĐB 9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP
13676
G.Nhất
24740
G.Nhì
56012
32207
G.Ba
50515
81421
34783
31017
30582
37899
G.Tư
3520
0313
6597
2690
G.Năm
5491
7633
7787
7739
0294
9275
G.Sáu
594
073
755
G.Bảy
25
94
51
23
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 08-09-2023

Hải Phòng
0 07
1 13151712
2 25232021
3 3339
4 40
5 5155
6
7 737576
8 878382
9 94949194979099

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 08-09-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 08-09-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3520
2690
4740
51
5491
1421
0582
6012
23
073
7633
0313
4783
94
594
0294
25
755
9275
0515
3676
7787
6597
1017
2207
7739
7899
Dự Đoán Xổ Số