ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 - xem xsmb thứ sáu hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

27/032020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
27/03
2020
Hải Phòng
ĐB 5ER-11ER-3ER
33555
G.Nhất
52557
G.Nhì
50894
51062
G.Ba
17067
41228
31970
92048
36571
26045
G.Tư
4978
9209
8932
8979
G.Năm
9923
2793
6344
1138
5679
5484
G.Sáu
204
276
911
G.Bảy
82
38
99
54
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 27-03-2020

Hải Phòng
0 0409
1 11
2 2328
3 383832
4 444845
5 545755
6 6762
7 767978797071
8 8284
9 999394

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 27-03-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 27-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970
911
6571
82
8932
1062
9923
2793
54
204
6344
5484
0894
6045
3555
276
7067
2557
38
1138
4978
1228
2048
99
5679
9209
8979

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

20/032020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
20/03
2020
Hải Phòng
ĐB 8EZ-11EZ-2EZ
85736
G.Nhất
50768
G.Nhì
07778
01694
G.Ba
95155
67664
71816
05675
80446
19342
G.Tư
6841
3562
0268
3456
G.Năm
2591
1791
1714
7101
4306
4871
G.Sáu
831
374
331
G.Bảy
74
73
89
21
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 20-03-2020

Hải Phòng
0 0106
1 1416
2 21
3 313136
4 414642
5 5655
6 62686468
7 747374717578
8 89
9 919194

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 20-03-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 20-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21
831
331
2591
1791
7101
4871
6841
3562
9342
73
74
374
1714
7664
1694
5155
5675
4306
3456
1816
0446
5736
0268
7778
0768
89

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

13/032020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
13/03
2020
Hải Phòng
ĐB 11DH-2DH-4DH
73118
G.Nhất
09141
G.Nhì
98087
40822
G.Ba
52331
72524
22989
13005
58740
98211
G.Tư
8423
1719
7100
9083
G.Năm
1384
9262
9040
8400
5081
4900
G.Sáu
852
814
387
G.Bảy
92
82
02
99
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 13-03-2020

Hải Phòng
0 02000005
1 14191118
2 232422
3 31
4 404041
5 52
6 62
7
8 828784818389
9 9299

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 13-03-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 13-03-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9040
8400
4900
7100
8740
5081
2331
8211
9141
92
82
02
852
9262
0822
8423
9083
814
1384
2524
3005
387
8087
3118
99
1719
2989
Dự Đoán Xổ Số