ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

13/082020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
13/08
2020
Hà Nội
ĐB 7NZ-9NZ-14NZ-5NZ-12NZ-15NZ
42857
G.Nhất
14375
G.Nhì
06709
75922
G.Ba
83807
16469
99805
87209
27076
03254
G.Tư
4953
4747
1879
0929
G.Năm
0789
0968
8960
8321
2898
4007
G.Sáu
665
844
170
G.Bảy
06
55
33
21
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 13-08-2020

Hà Nội
0 0607050909
1
2 212922
3 33
4 4447
5 55535457
6 65686069
7 70797675
8 89
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 13-08-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 13-08-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
170
8960
21
8321
5922
33
4953
844
3254
55
665
9805
4375
06
7076
4007
4747
3807
2857
0968
2898
0789
1879
0929
6469
7209
6709

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

06/082020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
06/08
2020
Hà Nội
ĐB 2MG-15MG-10MG-8MG-14MG-9MG
25375
G.Nhất
73575
G.Nhì
73055
08586
G.Ba
64760
84186
78766
90568
02528
04124
G.Tư
5970
1429
5731
2368
G.Năm
9602
5251
2818
2419
9235
8445
G.Sáu
527
063
009
G.Bảy
47
81
65
90
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-08-2020

Hà Nội
0 0902
1 1819
2 27292824
3 3531
4 4745
5 5155
6 6563686066
7 7075
8 818686
9 90

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-08-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 06-08-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
5970
4760
81
5251
5731
9602
063
4124
65
9235
8445
3055
3575
5375
4186
8766
8586
47
527
2818
2368
0568
2528
009
2419
1429

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/072020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
30/07
2020
Hà Nội
ĐB 10MS-8MS-12MS-15MS-9MS-11MS
45563
G.Nhất
38211
G.Nhì
20937
32223
G.Ba
31881
13631
48786
42172
28213
88641
G.Tư
0111
1000
8121
9412
G.Năm
2904
4170
0402
8438
3172
9489
G.Sáu
114
064
041
G.Bảy
95
97
23
39
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-07-2020

Hà Nội
0 040200
1 1411121311
2 232123
3 39383137
4 41
5
6 6463
7 707272
8 898186
9 9597

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-07-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 30-07-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4170
1000
041
0111
8121
1881
3631
8641
8211
0402
3172
9412
2172
23
8213
2223
5563
114
064
2904
95
8786
97
0937
8438
39
9489

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

23/072020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
23/07
2020
Hà Nội
ĐB 11LA-4LA-14LA-12LA-7LA-1LA
09592
G.Nhất
52844
G.Nhì
92361
06335
G.Ba
59230
11100
33507
91217
02232
16590
G.Tư
0521
7350
8656
0667
G.Năm
6455
3876
7405
2985
0335
2019
G.Sáu
867
442
932
G.Bảy
65
03
69
10
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 23-07-2020

Hà Nội
0 03050007
1 101917
2 21
3 32353035
4 4244
5 555056
6 6569676761
7 76
8 85
9 9092

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 23-07-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 23-07-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
7350
9230
1100
6590
0521
2361
442
932
2232
9592
03
2844
65
6455
7405
2985
0335
6335
3876
8656
867
0667
3507
1217
69
2019
Dự Đoán Xổ Số