ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/112019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
14/11
2019
Hà Nội
ĐB 2YB-13YB-11YB
86358
G.Nhất
65126
G.Nhì
33802
41801
G.Ba
58180
14790
42209
59611
80595
59587
G.Tư
1161
2432
0304
1132
G.Năm
7486
7313
1375
9291
7025
7010
G.Sáu
113
419
377
G.Bảy
91
66
54
65
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-11-2019

Hà Nội
0 04090201
1 1319131011
2 2526
3 3232
4
5 5458
6 666561
7 7775
8 868087
9 91919095

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-11-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 14-11-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7010
8180
4790
91
9291
1161
9611
1801
2432
1132
3802
113
7313
54
0304
65
1375
7025
0595
66
7486
5126
377
9587
6358
419
2209

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/112019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
07/11
2019
Hà Nội
ĐB 1XQ-4XQ-3XQ
87024
G.Nhất
45295
G.Nhì
42291
85731
G.Ba
09496
85455
59201
93266
90956
59440
G.Tư
6983
0003
3676
2654
G.Năm
3086
5875
5599
2136
8236
2314
G.Sáu
907
400
123
G.Bảy
83
95
96
05
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-11-2019

Hà Nội
0 0507000301
1 14
2 2324
3 363631
4 40
5 545556
6 66
7 7576
8 838683
9 959699969195

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-11-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 07-11-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
400
9440
9201
2291
5731
83
123
6983
0003
2314
2654
7024
95
05
5875
5455
5295
96
3086
2136
8236
3676
9496
3266
0956
907
5599

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

31/102019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
31/10
2019
Hà Nội
ĐB 14XG-2XG-7XG
88962
G.Nhất
54054
G.Nhì
70333
47439
G.Ba
91669
86951
09161
08202
36988
79889
G.Tư
9236
7325
1758
5042
G.Năm
2503
3977
2910
3743
7376
0524
G.Sáu
095
251
301
G.Bảy
42
66
12
85
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 31-10-2019

Hà Nội
0 010302
1 1210
2 2425
3 363339
4 424342
5 51585154
6 66696162
7 7776
8 858889
9 95

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 31-10-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 31-10-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2910
251
301
6951
9161
42
12
5042
8202
8962
2503
3743
0333
0524
4054
85
095
7325
66
7376
9236
3977
1758
6988
1669
9889
7439

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

24/102019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
24/10
2019
Hà Nội
ĐB 7VU-3VU-9VU
65074
G.Nhất
54557
G.Nhì
75914
57738
G.Ba
62690
95919
72248
97762
89807
91520
G.Tư
5619
8089
9918
7084
G.Năm
3716
4007
6243
9756
1804
1015
G.Sáu
104
288
290
G.Bảy
98
86
99
87
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 24-10-2019

Hà Nội
0 04070407
1 161519181914
2 20
3 38
4 4348
5 5657
6 62
7 74
8 8687888984
9 989990

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 24-10-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 24-10-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
290
2690
1520
7762
6243
104
1804
7084
5914
5074
1015
86
3716
9756
87
4007
9807
4557
98
288
9918
2248
7738
99
5619
8089
5919
Dự Đoán Xổ Số