ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

04/062020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
04/06
2020
Hà Nội
ĐB 11HK-9HK-7HK
76278
G.Nhất
45337
G.Nhì
95912
63431
G.Ba
41844
26842
38623
01159
51317
44072
G.Tư
3910
4936
0054
3493
G.Năm
8239
3959
1280
5867
6588
5649
G.Sáu
638
992
195
G.Bảy
04
27
06
66
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 04-06-2020

Hà Nội
0 0406
1 101712
2 2723
3 3839363137
4 494442
5 595459
6 6667
7 7278
8 8088
9 929593

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 04-06-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 04-06-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1280
3910
3431
992
6842
4072
5912
3493
8623
04
0054
1844
195
06
66
4936
27
5867
1317
5337
638
6588
6278
8239
3959
5649
1159

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

28/052020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
28/05
2020
Hà Nội
ĐB 3HS-9HS-11HS
09913
G.Nhất
61778
G.Nhì
49244
25187
G.Ba
59587
13034
87962
57378
13958
67787
G.Tư
5092
6255
3803
5219
G.Năm
2894
0189
4781
1763
1380
4363
G.Sáu
492
842
213
G.Bảy
45
10
50
71
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-05-2020

Hà Nội
0 03
1 101319
2
3 34
4 454244
5 505558
6 636362
7 717878
8 8981808787
9 929492

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-05-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 28-05-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
50
1380
71
4781
492
842
5092
7962
213
1763
4363
3803
9913
2894
3034
9244
45
6255
9587
7787
5187
7378
3958
1778
0189
5219

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

21/052020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
21/05
2020
Hà Nội
ĐB 11GA-14GA-1GA
58738
G.Nhất
31202
G.Nhì
79074
29741
G.Ba
85771
69068
43577
06479
37601
41114
G.Tư
5957
4962
5763
1379
G.Năm
8921
8969
1051
6910
7538
0626
G.Sáu
122
994
724
G.Bảy
60
94
32
54
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 21-05-2020

Hà Nội
0 0102
1 1014
2 22242126
3 323838
4 41
5 545157
6 6069626368
7 79717774
8
9 9494

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 21-05-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 21-05-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
6910
8921
1051
5771
7601
9741
32
122
4962
1202
5763
94
54
994
724
1114
9074
0626
5957
3577
7538
9068
8738
8969
1379
6479

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/052020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
14/05
2020
Hà Nội
ĐB 10GK-9GK-7GK
33963
G.Nhất
33143
G.Nhì
86475
79746
G.Ba
67807
50445
33683
41171
13165
76267
G.Tư
1077
2371
7174
6672
G.Năm
8793
4445
4104
7446
3328
1742
G.Sáu
981
178
124
G.Bảy
15
44
90
12
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-05-2020

Hà Nội
0 0407
1 1512
2 2428
3
4 44454642454643
5
6 656763
7 78777174727175
8 8183
9 9093

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-05-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 14-05-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
981
2371
1171
12
1742
6672
8793
3683
3143
3963
44
124
4104
7174
15
4445
0445
3165
6475
7446
9746
1077
7807
6267
178
3328
Dự Đoán Xổ Số