ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

28/092023
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
28/09
2023
Hà Nội
ĐB 3ZQ-2ZQ-11ZQ-15ZQ-1ZQ-6ZQ
11698
G.Nhất
77996
G.Nhì
44386
48900
G.Ba
50556
02023
73169
91188
39404
88068
G.Tư
2092
6143
0736
5575
G.Năm
9078
8697
7078
5622
3662
5048
G.Sáu
924
443
417
G.Bảy
61
16
20
84
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-09-2023

Hà Nội
0 0400
1 1617
2 20242223
3 36
4 434843
5 56
6 61626968
7 787875
8 848886
9 97929698

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-09-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 28-09-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
8900
61
5622
3662
2092
443
6143
2023
84
924
9404
5575
16
0736
0556
4386
7996
417
8697
9078
7078
5048
1188
8068
1698
3169

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

21/092023
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
21/09
2023
Hà Nội
ĐB 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY
52566
G.Nhất
34841
G.Nhì
51527
93225
G.Ba
11728
25151
80780
49217
55120
57854
G.Tư
0466
4980
0563
6846
G.Năm
6189
5380
9292
6703
4758
9247
G.Sáu
104
794
694
G.Bảy
64
63
21
91
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 21-09-2023

Hà Nội
0 0403
1 17
2 2128202725
3
4 474641
5 585154
6 6463666366
7
8 89808080
9 91949492

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 21-09-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 21-09-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5380
4980
0780
5120
21
91
5151
4841
9292
63
6703
0563
64
104
794
694
7854
3225
0466
6846
2566
9247
9217
1527
4758
1728
6189

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/092023
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
14/09
2023
Hà Nội
ĐB 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG
59722
G.Nhất
39954
G.Nhì
82710
03209
G.Ba
78624
32001
43234
62757
70781
81883
G.Tư
8076
8791
9056
0768
G.Năm
6452
1096
3635
6305
6223
8703
G.Sáu
457
589
380
G.Bảy
92
33
70
38
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-09-2023

Hà Nội
0 05030109
1 10
2 232422
3 33383534
4
5 5752565754
6 68
7 7076
8 89808183
9 929691

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-09-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 14-09-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
380
2710
8791
2001
0781
92
6452
9722
33
6223
8703
1883
8624
3234
9954
3635
6305
1096
8076
9056
457
2757
38
0768
589
3209

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/092023
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
07/09
2023
Hà Nội
ĐB 4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ
49956
G.Nhất
86503
G.Nhì
30149
91295
G.Ba
79898
88109
48412
53869
38343
84577
G.Tư
7509
5019
9362
1933
G.Năm
0559
2748
4246
4497
3950
1919
G.Sáu
057
038
963
G.Bảy
48
12
14
78
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-09-2023

Hà Nội
0 090903
1 12141912
2
3 3833
4 4848464349
5 57595056
6 636269
7 7877
8
9 979895

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-09-2023

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 07-09-2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3950
12
9362
8412
963
1933
8343
6503
14
1295
4246
9956
057
4497
4577
48
78
038
2748
9898
0559
1919
7509
5019
8109
3869
0149
Dự Đoán Xổ Số