ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 - xem xsmb thứ năm hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

13/062024
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
13/06
2024
Hà Nội
ĐB 20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM
29826
G.Nhất
13498
G.Nhì
63321
15802
G.Ba
27738
56163
93997
37190
12592
30960
G.Tư
7699
2850
6191
4221
G.Năm
0718
9433
5262
1981
5778
0943
G.Sáu
179
216
075
G.Bảy
98
35
48
02
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 13-06-2024

Hà Nội
0 02
1 1618
2 2126
3 353338
4 4843
5 50
6 626360
7 797578
8 81
9 98999197909298

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 13-06-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 13-06-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2850
7190
0960
1981
6191
4221
3321
02
5262
2592
5802
9433
0943
6163
35
075
216
9826
3997
98
48
0718
5778
7738
3498
179
7699

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

06/062024
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
06/06
2024
Hà Nội
ĐB +++-+++-***-***-***-***-***-***
chờ kết quả
G.Nhất
12104
G.Nhì
71206
88217
G.Ba
42266
44663
12063
02816
05016
55725
G.Tư
4250
4823
6110
8859
G.Năm
4556
5041
7581
7507
4539
8341
G.Sáu
320
047
190
G.Bảy
28
07
14
10
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-06-2024

Hà Nội
0 07070604**
1 1410161617
2 28202325
3 39
4 474141
5 565059
6 666363
7
8 81
9 90

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-06-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 06-06-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
320
190
4250
6110
****
5041
7581
8341
4823
4663
2063
14
2104
5725
4556
2266
2816
5016
1206
07
047
7507
8217
28
4539
8859

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/052024
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
30/05
2024
Hà Nội
ĐB 11MV-10MV-3MV-13MV-19MV-17MV-12MV-7MV
98932
G.Nhất
74989
G.Nhì
63943
68861
G.Ba
14371
59962
35608
24625
99816
03229
G.Tư
5752
1244
3526
3796
G.Năm
9831
9248
3552
9192
2768
1230
G.Sáu
512
138
128
G.Bảy
12
84
68
32
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-05-2024

Hà Nội
0 08
1 121216
2 28262529
3 32383130
4 484443
5 5252
6 68686261
7 71
8 8489
9 9296

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-05-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 30-05-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1230
9831
4371
8861
12
32
512
3552
9192
5752
9962
8932
3943
84
1244
4625
3526
3796
9816
68
138
128
9248
2768
5608
3229
4989

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

23/052024
 • Gọi ngay :
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
23/05
2024
Hà Nội
ĐB 13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN
13182
G.Nhất
64473
G.Nhì
58976
80232
G.Ba
65555
53210
45207
14837
11304
47605
G.Tư
1946
6656
2147
6690
G.Năm
2484
5860
7889
6268
2267
8394
G.Sáu
272
701
862
G.Bảy
51
87
41
60
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 23-05-2024

Hà Nội
0 01070405
1 10
2
3 3732
4 414647
5 515655
6 60626867
7 727673
8 87848982
9 9490

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 23-05-2024

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 23-05-2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
5860
6690
3210
51
41
701
272
862
0232
3182
4473
2484
8394
1304
5555
7605
1946
6656
8976
87
2267
2147
5207
4837
6268
7889
Dự Đoán Xổ Số