ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 - xem xsmb thứ tư hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 - xem xsmb thứ tư hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

13/112019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
13/11
2019
Bắc Ninh
ĐB 13YA-9YA-8YA
29618
G.Nhất
14439
G.Nhì
14754
71727
G.Ba
16445
65808
65150
77516
99368
30929
G.Tư
1548
2797
3776
0728
G.Năm
2679
1138
0407
7983
8706
8165
G.Sáu
194
980
167
G.Bảy
94
68
81
75
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 13-11-2019

Bắc Ninh
0 070608
1 1618
2 282927
3 3839
4 4845
5 5054
6 68676568
7 757976
8 818083
9 949497

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 13-11-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 13-11-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
980
5150
81
7983
94
194
4754
75
8165
6445
8706
3776
7516
167
0407
2797
1727
68
1138
1548
0728
5808
9368
9618
2679
0929
4439

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

06/112019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
06/11
2019
Bắc Ninh
ĐB 3XP-6XP-2XP
46181
G.Nhất
06584
G.Nhì
81119
36209
G.Ba
90226
50602
83100
63371
40915
42443
G.Tư
8823
1193
8658
8684
G.Năm
2758
5732
3244
6871
1288
2076
G.Sáu
615
190
805
G.Bảy
47
85
42
43
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-11-2019

Bắc Ninh
0 05020009
1 151519
2 2326
3 32
4 47424344
5 5858
6
7 717671
8 85888481
9 9093

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-11-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 06-11-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
190
3100
6871
3371
6181
42
5732
0602
43
8823
1193
2443
3244
8684
6584
85
615
805
0915
2076
0226
47
2758
1288
8658
1119
6209

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/102019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
30/10
2019
Bắc Ninh
ĐB 1XF-3XF-5XF
40698
G.Nhất
13263
G.Nhì
18823
02599
G.Ba
23878
76689
85196
84446
03642
06211
G.Tư
4068
2030
9545
3250
G.Năm
9371
4054
4727
0468
0649
9414
G.Sáu
749
756
503
G.Bảy
26
24
47
15
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-10-2019

Bắc Ninh
0 03
1 151411
2 26242723
3 30
4 474949454642
5 565450
6 686863
7 7178
8 89
9 969998

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-10-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 30-10-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2030
3250
9371
6211
3642
503
8823
3263
24
4054
9414
15
9545
26
756
5196
4446
47
4727
0468
4068
3878
0698
749
0649
6689
2599

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

23/102019
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
23/10
2019
Bắc Ninh
ĐB 11VT-14VT-10VT
08753
G.Nhất
23074
G.Nhì
53796
44995
G.Ba
10052
21032
04845
82102
34054
87832
G.Tư
0836
9500
3879
1660
G.Năm
8560
9233
3785
8237
7335
9796
G.Sáu
687
810
702
G.Bảy
12
71
60
34
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 23-10-2019

Bắc Ninh
0 0200
1 1210
2
3 34333735363232
4 45
5 525453
6 606060
7 717974
8 8785
9 9695

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 23-10-2019

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 23-10-2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
810
8560
9500
1660
71
12
702
0052
1032
2102
7832
9233
8753
34
4054
3074
3785
7335
4845
4995
9796
0836
3796
687
8237
3879
Dự Đoán Xổ Số