ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 - xem xsmb thứ tư hàng tuần

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 - xem xsmb thứ tư hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

23/112022
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
23/11
2022
Bắc Ninh
ĐB 4GF-6GF-14GF-7GF-11GF-8GF
47779
G.Nhất
09473
G.Nhì
42006
45431
G.Ba
31134
17715
99814
97168
20064
33491
G.Tư
2355
6851
3041
5929
G.Năm
1848
3824
2063
8535
2813
2684
G.Sáu
378
794
832
G.Bảy
75
68
73
03
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 23-11-2022

Bắc Ninh
0 0306
1 131514
2 2429
3 32353431
4 4841
5 5551
6 68636864
7 7573787379
8 84
9 9491

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 23-11-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 23-11-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6851
3041
3491
5431
832
73
03
2063
2813
9473
794
3824
2684
1134
9814
0064
75
8535
2355
7715
2006
68
378
1848
7168
5929
7779

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

16/112022
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
16/11
2022
Bắc Ninh
ĐB 1GQ-6GQ-14GQ-11GQ-10GQ-3GQ
50578
G.Nhất
44533
G.Nhì
51589
19352
G.Ba
36731
00455
82986
67951
88182
08371
G.Tư
7155
6673
4983
4003
G.Năm
1039
7182
0280
4445
6725
1225
G.Sáu
031
657
500
G.Bảy
94
53
70
58
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 16-11-2022

Bắc Ninh
0 0003
1
2 2525
3 31393133
4 45
5 53585755555152
6
7 70737178
8 828083868289
9 94

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 16-11-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 16-11-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
500
0280
031
6731
7951
8371
7182
8182
9352
53
6673
4983
4003
4533
94
4445
6725
1225
7155
0455
2986
657
58
0578
1039
1589

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

09/112022
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
09/11
2022
Bắc Ninh
ĐB 9FA-13FA-3FA-2FA-11FA-12FA
57765
G.Nhất
69270
G.Nhì
33523
02685
G.Ba
84523
77290
28378
00860
06188
76005
G.Tư
0445
9065
6142
8859
G.Năm
8856
4721
1409
3307
7321
9251
G.Sáu
866
778
530
G.Bảy
17
42
90
34
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 09-11-2022

Bắc Ninh
0 090705
1 17
2 21212323
3 3430
4 424542
5 565159
6 66656065
7 787870
8 8885
9 9090

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 09-11-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 09-11-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
530
7290
0860
9270
4721
7321
9251
42
6142
4523
3523
34
0445
9065
6005
2685
7765
866
8856
17
3307
778
8378
6188
1409
8859

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

02/112022
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
02/11
2022
Bắc Ninh
ĐB 14FK-6FK-8FK-7FK-12FK-15FK
67246
G.Nhất
84000
G.Nhì
91602
49667
G.Ba
26643
51547
99669
56114
58512
86392
G.Tư
4034
7999
8026
7738
G.Năm
8540
0020
8411
9998
1978
2542
G.Sáu
414
858
490
G.Bảy
08
33
36
78
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-11-2022

Bắc Ninh
0 080200
1 14111412
2 2026
3 33363438
4 4042434746
5 58
6 6967
7 78
8
9 90989992

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-11-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 02-11-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
490
8540
0020
4000
8411
2542
8512
6392
1602
33
6643
414
4034
6114
36
8026
7246
1547
9667
08
78
858
9998
1978
7738
7999
9669
Dự Đoán Xổ Số