ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 - xem xsmb thứ tư hàng tuần

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 - xem xsmb thứ tư hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

12/082020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
12/08
2020
Bắc Ninh
ĐB 4MA-11MA-6MA-7MA-3MA-10MA
36852
G.Nhất
04571
G.Nhì
25712
59956
G.Ba
41911
88660
85662
42075
33965
46850
G.Tư
0748
9041
3597
3306
G.Năm
8140
3325
5344
9591
8174
8683
G.Sáu
331
832
223
G.Bảy
21
31
17
89
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 12-08-2020

Bắc Ninh
0 06
1 171112
2 212325
3 313132
4 40444841
5 505652
6 606265
7 747571
8 8983
9 9197

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 12-08-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 12-08-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8140
8660
6850
21
31
331
9591
9041
1911
4571
832
5662
5712
6852
223
8683
5344
8174
3325
2075
3965
3306
9956
17
3597
0748
89

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

05/082020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
05/08
2020
Bắc Ninh
ĐB 9MH-10MH-15MH-5MH-8MH-11MH
18296
G.Nhất
78477
G.Nhì
45550
43096
G.Ba
96358
95929
36559
75128
57239
55000
G.Tư
2284
1927
2908
2545
G.Năm
5295
6291
5648
2972
2391
3723
G.Sáu
439
561
453
G.Bảy
14
30
09
34
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 05-08-2020

Bắc Ninh
0 090800
1 14
2 23272928
3 30343939
4 4845
5 53585950
6 61
7 7277
8 84
9 95919196

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 05-08-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 05-08-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
5000
5550
561
6291
2391
2972
453
3723
14
34
2284
5295
2545
3096
8296
1927
8477
5648
2908
6358
5128
09
439
5929
6559
7239

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

29/072020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
29/07
2020
Bắc Ninh
ĐB 8MT-3MT-4MT-12MT-6MT-10MT
63717
G.Nhất
68586
G.Nhì
28579
09181
G.Ba
69627
85349
96179
76393
80298
77570
G.Tư
3806
7649
8953
1113
G.Năm
9690
5129
9966
4809
3192
4095
G.Sáu
862
117
471
G.Bảy
78
23
54
64
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 29-07-2020

Bắc Ninh
0 0906
1 171317
2 232927
3
4 4949
5 5453
6 646266
7 7871797079
8 8186
9 9092959398

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 29-07-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 29-07-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9690
7570
471
9181
862
3192
23
8953
1113
6393
54
64
4095
9966
3806
8586
117
9627
3717
78
0298
5129
4809
7649
5349
6179
8579

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

22/072020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
22/07
2020
Bắc Ninh
ĐB 6LB-2LB-14LB-7LB-12LB-1LB
20942
G.Nhất
20585
G.Nhì
35075
48896
G.Ba
91255
42555
96964
88274
62044
82907
G.Tư
5739
0116
6416
2994
G.Năm
4826
4362
8094
4616
9403
0974
G.Sáu
797
288
915
G.Bảy
79
38
13
83
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 22-07-2020

Bắc Ninh
0 0307
1 1315161616
2 26
3 3839
4 4442
5 5555
6 6264
7 797475
8 838885
9 97949496

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 22-07-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 22-07-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4362
0942
13
83
9403
8094
0974
2994
6964
8274
2044
915
1255
2555
5075
0585
4826
4616
0116
6416
8896
797
2907
38
288
79
5739
Dự Đoán Xổ Số