ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 - xem xsmb thứ tư hàng tuần

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 - xem xsmb thứ tư hàng tuần lúc 18:10

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/102020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
14/10
2020
Bắc Ninh
ĐB 14RY-4RY-3RY-2RY-8RY-10RY
77616
G.Nhất
85409
G.Nhì
37819
19062
G.Ba
08017
89916
14642
79504
67126
48176
G.Tư
3235
6995
9996
9403
G.Năm
3027
0825
2791
1082
8613
4205
G.Sáu
260
326
650
G.Bảy
14
81
62
38
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-10-2020

Bắc Ninh
0 05030409
1 141317161916
2 26272526
3 3835
4 42
5 50
6 626062
7 76
8 8182
9 919596

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-10-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 14-10-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
260
650
81
2791
62
1082
4642
9062
8613
9403
14
9504
0825
4205
3235
6995
326
9996
9916
7126
8176
7616
3027
8017
38
7819
5409

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/102020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
07/10
2020
Bắc Ninh
ĐB 1QF-8QF-14QF-7QF-4QF-15QF
19665
G.Nhất
99139
G.Nhì
08653
04815
G.Ba
50762
50915
26994
82798
79209
97336
G.Tư
1130
7889
3912
2590
G.Năm
1767
0238
3684
5193
9615
1584
G.Sáu
319
120
375
G.Bảy
70
44
41
03
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-10-2020

Bắc Ninh
0 0309
1 1915121515
2 20
3 38303639
4 4441
5 53
6 676265
7 7075
8 848489
9 93909498

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-10-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 07-10-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
120
1130
2590
41
3912
0762
03
5193
8653
44
3684
1584
6994
375
9615
0915
4815
9665
7336
1767
0238
2798
319
7889
9209
9139

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/092020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
30/09
2020
Bắc Ninh
ĐB 6QP-10QP-1QP-2QP-5QP-12QP
64268
G.Nhất
90923
G.Nhì
96597
86668
G.Ba
42612
48592
79845
95576
87854
75671
G.Tư
4348
0647
6923
6488
G.Năm
4943
7021
8549
1240
6108
2375
G.Sáu
721
353
311
G.Bảy
05
19
02
58
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-09-2020

Bắc Ninh
0 050208
1 191112
2 21212323
3
4 434940484745
5 585354
6 68
7 757671
8 88
9 9297

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-09-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 30-09-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1240
721
311
7021
5671
02
2612
8592
353
4943
6923
0923
7854
05
2375
9845
5576
0647
6597
58
6108
4348
6488
6668
4268
19
8549

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

23/092020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
23/09
2020
Bắc Ninh
ĐB 3QY-8QY-9QY-15QY-5QY-10QY
97711
G.Nhất
12267
G.Nhì
16032
77137
G.Ba
81737
72642
89269
84036
78487
52367
G.Tư
1831
7410
8361
6474
G.Năm
1620
6218
1693
1963
1311
0526
G.Sáu
151
741
001
G.Bảy
35
42
99
86
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 23-09-2020

Bắc Ninh
0 01
1 18111011
2 2026
3 353137363237
4 424142
5 51
6 63616967
7 74
8 8687
9 9993

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 23-09-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 23-09-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1620
7410
151
741
001
1311
1831
8361
7711
42
2642
6032
1693
1963
6474
35
86
0526
4036
1737
8487
2367
7137
2267
6218
99
9269
Dự Đoán Xổ Số