ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 - xem xsmb thứ hai hàng tuần

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 - xem xsmb thứ hai hàng tuần lúc 18:10

Xổ số điện toán

Xổ số điện toán 1*2*3 Thứ 2 ngày   28-11-2022
1
9
1
1
2
2

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

28/112022
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
28/11
2022
Hà Nội
ĐB 11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA
65507
G.Nhất
90987
G.Nhì
23237
17499
G.Ba
96896
65083
98122
79833
61991
81641
G.Tư
3317
8046
3130
6290
G.Năm
8207
5400
1972
6506
6648
3190
G.Sáu
237
566
975
G.Bảy
00
38
53
46
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-11-2022

Hà Nội
0 0007000607
1 17
2 22
3 3837303337
4 464841
5 53
6 66
7 7572
8 8387
9 90969199

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-11-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 28-11-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00
5400
3190
3130
6290
1991
1641
1972
8122
53
5083
9833
975
46
566
6506
8046
6896
237
8207
3317
3237
0987
5507
38
6648
7499

Xổ số điện toán

Xổ số điện toán 1*2*3 Thứ 2 ngày   21-11-2022
9
8
4
7
2
1

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

21/112022
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
21/11
2022
Hà Nội
ĐB 5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
52091
G.Nhất
32734
G.Nhì
23946
43525
G.Ba
86711
73926
59382
58525
08199
09891
G.Tư
7508
4247
6600
5785
G.Năm
7051
9777
2130
6304
7143
3659
G.Sáu
753
767
938
G.Bảy
96
25
69
47
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 21-11-2022

Hà Nội
0 040800
1 11
2 25262525
3 383034
4 474346
5 535159
6 6967
7 77
8 8582
9 969991

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 21-11-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 21-11-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2130
6600
7051
6711
9891
2091
9382
753
7143
6304
2734
25
5785
8525
3525
96
3926
3946
47
767
9777
4247
938
7508
69
3659
8199

Xổ số điện toán

Xổ số điện toán 1*2*3 Thứ 2 ngày   14-11-2022
7
9
9
2
4
8

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/112022
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
14/11
2022
Hà Nội
ĐB 2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT
12834
G.Nhất
95078
G.Nhì
64989
79753
G.Ba
09206
10621
79349
82053
44176
51792
G.Tư
6421
8306
4577
6605
G.Năm
4788
8183
3490
4452
9313
4353
G.Sáu
814
440
471
G.Bảy
56
67
31
42
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-11-2022

Hà Nội
0 060506
1 1413
2 2121
3 3134
4 424049
5 565253
6 67
7 71777678
8 888389
9 9092

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-11-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 14-11-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
440
3490
31
471
6421
0621
42
4452
1792
8183
9313
4353
2053
9753
814
2834
6605
56
8306
9206
4176
67
4577
4788
5078
9349
4989

Xổ số điện toán

Xổ số điện toán 1*2*3 Thứ 2 ngày   07-11-2022
3
5
1
0
6
9

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/112022
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
07/11
2022
Hà Nội
ĐB 3FC-8FC-7FC-4FC-5FC-6FC
04067
G.Nhất
62344
G.Nhì
20660
34924
G.Ba
29262
94654
83140
81635
61321
07328
G.Tư
5040
9608
2848
8618
G.Năm
6534
5000
0270
1134
8572
5462
G.Sáu
105
829
074
G.Bảy
41
25
57
17
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-11-2022

Hà Nội
0 050008
1 1718
2 2529212824
3 343435
4 4140484044
5 5754
6 626067
7 747072
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-11-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 07-11-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000
0270
5040
3140
0660
41
1321
8572
5462
9262
074
6534
1134
4654
4924
2344
25
105
1635
57
17
4067
9608
2848
8618
7328
829
Dự Đoán Xổ Số