ads dự đoán kqxs 3 miền

Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 - xem xsmb thứ hai hàng tuần

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 - xem xsmb thứ hai hàng tuần lúc 18:10

Xổ số điện toán

Xổ số điện toán 1*2*3 Thứ 2 ngày   28-09-2020
7
0
6
8
8
4

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

28/092020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
28/09
2020
Hà Nội
ĐB 10QS-12QS-8QS-7QS-3QS-6QS
96331
G.Nhất
53485
G.Nhì
55959
13496
G.Ba
26088
63136
05285
23649
17176
19790
G.Tư
1957
3708
4458
1599
G.Năm
6982
2221
9456
2549
3116
6304
G.Sáu
423
238
678
G.Bảy
38
84
98
39
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-09-2020

Hà Nội
0 0408
1 16
2 2321
3 3839383631
4 4949
5 56575859
6
7 7876
8 8482888585
9 98999096

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-09-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 28-09-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9790
2221
6331
6982
423
84
6304
5285
3485
9456
3116
3136
7176
3496
1957
38
98
238
678
3708
4458
6088
39
2549
1599
3649
5959

Xổ số điện toán

Xổ số điện toán 1*2*3 Thứ 2 ngày   21-09-2020
6
2
9
0
3
6

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

21/092020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
21/09
2020
Hà Nội
ĐB 9PA-14PA-15PA-3PA-12PA-2PA
68757
G.Nhất
12181
G.Nhì
13951
12884
G.Ba
08419
69298
11237
87495
28647
58511
G.Tư
6564
9713
9454
7696
G.Năm
2374
4864
1502
0836
4747
8317
G.Sáu
839
691
363
G.Bảy
29
35
21
49
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 21-09-2020

Hà Nội
0 02
1 17131911
2 2921
3 35393637
4 494747
5 545157
6 636464
7 74
8 8481
9 91969895

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 21-09-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 21-09-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21
691
8511
3951
2181
1502
363
9713
2374
4864
6564
9454
2884
35
7495
0836
7696
4747
8317
1237
8647
8757
9298
29
49
839
8419

Xổ số điện toán

Xổ số điện toán 1*2*3 Thứ 2 ngày   14-09-2020
3
9
5
8
0
0

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

14/092020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
14/09
2020
Hà Nội
ĐB 13PH-2PH-15PH-14PH-12PH-10PH
32489
G.Nhất
32685
G.Nhì
87995
85227
G.Ba
15963
75101
22878
21787
99293
03017
G.Tư
6859
6231
5609
0233
G.Năm
4382
5185
4679
8089
2639
4762
G.Sáu
064
138
931
G.Bảy
61
43
88
35
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 14-09-2020

Hà Nội
0 0901
1 17
2 27
3 3538313933
4 43
5 59
6 61646263
7 7978
8 88828589878589
9 9395

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 14-09-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 14-09-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
61
931
6231
5101
4382
4762
43
0233
5963
9293
064
35
5185
7995
2685
1787
3017
5227
88
138
2878
4679
8089
2639
6859
5609
2489

Xổ số điện toán

Xổ số điện toán 1*2*3 Thứ 2 ngày   07-09-2020
0
8
0
3
6
8

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/092020
 • Gọi ngay : 0934.068.792
 • https://kqxs3mien.com
 • Nhanh nhất - Chính sát - Tiện lợi
 • kết quả xổ số 3 miền
07/09
2020
Hà Nội
ĐB 1PT-14PT-3PT-6PT-5PT-13PT
13853
G.Nhất
50752
G.Nhì
61125
92255
G.Ba
98715
29861
29848
61654
50452
62411
G.Tư
1769
3992
2193
5003
G.Năm
0994
2275
2235
3255
0591
1643
G.Sáu
738
761
537
G.Bảy
62
23
09
49
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-09-2020

Hà Nội
0 0903
1 1511
2 2325
3 383735
4 494348
5 555452555253
6 62616961
7 75
8
9 94919293

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-09-2020

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 07-09-2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
761
0591
9861
2411
62
3992
0452
0752
23
1643
2193
5003
3853
0994
1654
2275
2235
3255
8715
1125
2255
537
738
9848
09
49
1769
Dự Đoán Xổ Số