Thống kê các cặp số đài vũng tàu lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài vũng tàu trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Vũng Tàu:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Vũng Tàu trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
21 1 lần 08-11-2022 19 lần quay 18 %
96 1 lần 11-10-2022 23 lần quay 18 %
33 1 lần 20-09-2022 26 lần quay 18 %
45 2 lần 06-12-2022 15 lần quay 18 %
43 2 lần 07-02-2023 6 lần quay 18 %
64 2 lần 13-12-2022 14 lần quay 18 %
47 2 lần 15-11-2022 18 lần quay 18 %
22 3 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
71 3 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
69 3 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
86 3 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
02 3 lần 08-11-2022 19 lần quay 18 %
80 3 lần 10-01-2023 10 lần quay 18 %
70 3 lần 14-02-2023 5 lần quay 18 %
40 3 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
06 3 lần 17-01-2023 9 lần quay 18 %
82 3 lần 18-10-2022 22 lần quay 18 %
93 3 lần 21-02-2023 4 lần quay 18 %
83 3 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
29 3 lần 27-12-2022 12 lần quay 18 %
98 3 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
34 3 lần 29-11-2022 16 lần quay 18 %
62 3 lần 31-01-2023 7 lần quay 18 %
78 4 lần 03-01-2023 11 lần quay 18 %
94 4 lần 03-01-2023 11 lần quay 18 %
59 4 lần 06-12-2022 15 lần quay 18 %
10 4 lần 07-02-2023 6 lần quay 18 %
15 4 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
17 4 lần 10-01-2023 10 lần quay 18 %
57 4 lần 14-02-2023 5 lần quay 18 %
35 4 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
74 4 lần 21-02-2023 4 lần quay 18 %
23 4 lần 21-02-2023 4 lần quay 18 %
56 4 lần 21-02-2023 4 lần quay 18 %
91 4 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
19 4 lần 24-01-2023 8 lần quay 18 %
00 4 lần 27-12-2022 12 lần quay 18 %
81 4 lần 31-01-2023 7 lần quay 18 %
03 5 lần 06-12-2022 15 lần quay 18 %
32 5 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
90 5 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
66 5 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
52 5 lần 13-12-2022 14 lần quay 18 %
04 5 lần 14-02-2023 5 lần quay 18 %
53 5 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
26 5 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
27 5 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
51 5 lần 17-01-2023 9 lần quay 18 %
58 5 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
11 5 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
28 5 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
09 5 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
24 5 lần 31-01-2023 7 lần quay 18 %
65 6 lần 07-02-2023 6 lần quay 18 %
61 6 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
42 6 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
73 6 lần 10-01-2023 10 lần quay 18 %
16 6 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
49 6 lần 21-02-2023 4 lần quay 18 %
41 6 lần 21-02-2023 4 lần quay 18 %
67 6 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
75 6 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
84 6 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
54 6 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
12 6 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
44 6 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
20 6 lần 24-01-2023 8 lần quay 18 %
72 6 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
77 6 lần 31-01-2023 7 lần quay 18 %
55 6 lần 31-01-2023 7 lần quay 18 %
08 7 lần 07-02-2023 6 lần quay 18 %
13 7 lần 07-02-2023 6 lần quay 18 %
92 7 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
97 7 lần 14-02-2023 5 lần quay 18 %
60 7 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
36 7 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
07 7 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
88 7 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
79 7 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
39 7 lần 24-01-2023 8 lần quay 18 %
46 7 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
14 7 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
99 7 lần 31-01-2023 7 lần quay 18 %
89 8 lần 14-02-2023 5 lần quay 18 %
63 8 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
38 8 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
01 8 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
50 8 lần 21-02-2023 4 lần quay 18 %
85 8 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
95 9 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
68 9 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
37 9 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
76 9 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
30 9 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
05 9 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
31 10 lần 07-03-2023 2 lần quay 18 %
48 10 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
87 10 lần 14-03-2023 1 lần quay 18 %
18 10 lần 21-03-2023 0 lần quay 18 %
25 11 lần 28-02-2023 3 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số