Thống kê các cặp số đài sóc trăng lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài sóc trăng trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Sóc Trăng:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Sóc Trăng trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
53 1 lần 04-01-2023 11 lần quay 18 %
14 1 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
46 2 lần 01-02-2023 7 lần quay 18 %
30 2 lần 01-03-2023 3 lần quay 18 %
15 2 lần 15-02-2023 5 lần quay 18 %
64 2 lần 21-12-2022 13 lần quay 18 %
18 2 lần 22-02-2023 4 lần quay 18 %
47 2 lần 28-12-2022 12 lần quay 18 %
71 3 lần 05-10-2022 24 lần quay 18 %
26 3 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
75 3 lần 15-02-2023 5 lần quay 18 %
50 3 lần 18-01-2023 9 lần quay 18 %
98 3 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
73 3 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
61 3 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
55 3 lần 23-11-2022 17 lần quay 18 %
79 3 lần 25-01-2023 8 lần quay 18 %
99 3 lần 30-11-2022 16 lần quay 18 %
92 4 lần 01-02-2023 7 lần quay 18 %
81 4 lần 01-03-2023 3 lần quay 18 %
44 4 lần 01-03-2023 3 lần quay 18 %
49 4 lần 04-01-2023 11 lần quay 18 %
84 4 lần 07-12-2022 15 lần quay 18 %
27 4 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
31 4 lần 09-11-2022 19 lần quay 18 %
06 4 lần 11-01-2023 10 lần quay 18 %
24 4 lần 15-02-2023 5 lần quay 18 %
86 4 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
66 4 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
07 4 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
08 4 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
90 4 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
62 4 lần 21-12-2022 13 lần quay 18 %
40 4 lần 22-02-2023 4 lần quay 18 %
01 4 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
57 4 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
77 5 lần 01-02-2023 7 lần quay 18 %
85 5 lần 01-02-2023 7 lần quay 18 %
54 5 lần 08-02-2023 6 lần quay 18 %
10 5 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
74 5 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
59 5 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
78 5 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
88 5 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
29 5 lần 14-12-2022 14 lần quay 18 %
70 5 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
32 5 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
36 5 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
41 5 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
19 5 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
42 5 lần 22-02-2023 4 lần quay 18 %
69 5 lần 22-02-2023 4 lần quay 18 %
91 5 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
13 5 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
25 5 lần 28-12-2022 12 lần quay 18 %
03 6 lần 01-02-2023 7 lần quay 18 %
97 6 lần 01-03-2023 3 lần quay 18 %
38 6 lần 08-02-2023 6 lần quay 18 %
87 6 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
95 6 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
04 6 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
72 6 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
82 6 lần 11-01-2023 10 lần quay 18 %
58 6 lần 15-02-2023 5 lần quay 18 %
56 6 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
16 6 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
60 6 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
23 6 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
02 6 lần 30-11-2022 16 lần quay 18 %
11 7 lần 01-02-2023 7 lần quay 18 %
68 7 lần 01-03-2023 3 lần quay 18 %
89 7 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
67 7 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
48 7 lần 15-02-2023 5 lần quay 18 %
76 7 lần 15-02-2023 5 lần quay 18 %
33 7 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
63 7 lần 22-02-2023 4 lần quay 18 %
96 7 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
20 7 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
17 7 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
12 7 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
80 8 lần 01-02-2023 7 lần quay 18 %
35 8 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
43 8 lần 22-02-2023 4 lần quay 18 %
22 8 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
37 8 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
93 8 lần 22-03-2023 0 lần quay 18 %
94 9 lần 01-03-2023 3 lần quay 18 %
52 9 lần 01-03-2023 3 lần quay 18 %
00 9 lần 08-02-2023 6 lần quay 18 %
28 9 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
05 9 lần 08-03-2023 2 lần quay 18 %
51 9 lần 15-03-2023 1 lần quay 18 %
65 9 lần 25-01-2023 8 lần quay 18 %
39 10 lần 01-03-2023 3 lần quay 18 %
34 10 lần 08-02-2023 6 lần quay 18 %
45 10 lần 11-01-2023 10 lần quay 18 %
83 10 lần 22-02-2023 4 lần quay 18 %
21 10 lần 22-02-2023 4 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số