Thống kê các cặp số đài đồng tháp lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài đồng tháp trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Đồng Tháp:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Đồng Tháp trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
++ 1 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
03 1 lần 08-01-2024 23 lần quay 18 %
61 2 lần 01-04-2024 11 lần quay 18 %
60 2 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
96 2 lần 06-05-2024 6 lần quay 18 %
62 2 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
82 2 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
09 2 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
52 2 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
63 2 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
04 2 lần 22-04-2024 8 lần quay 18 %
05 2 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
07 2 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
51 3 lần 01-04-2024 11 lần quay 18 %
16 3 lần 08-01-2024 23 lần quay 18 %
25 3 lần 08-04-2024 10 lần quay 18 %
85 3 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
18 3 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
20 3 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
91 3 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
30 3 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
79 3 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
92 3 lần 25-03-2024 12 lần quay 18 %
06 3 lần 26-02-2024 16 lần quay 18 %
54 3 lần 29-04-2024 7 lần quay 18 %
12 3 lần 29-04-2024 7 lần quay 18 %
34 4 lần 04-03-2024 15 lần quay 18 %
87 4 lần 04-03-2024 15 lần quay 18 %
78 4 lần 08-04-2024 10 lần quay 18 %
73 4 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
64 4 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
57 4 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
66 4 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
36 4 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
55 4 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
35 4 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
76 4 lần 26-02-2024 16 lần quay 18 %
28 4 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
11 4 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
29 5 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
23 5 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
99 5 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
39 5 lần 06-05-2024 6 lần quay 18 %
13 5 lần 06-05-2024 6 lần quay 18 %
71 5 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
69 5 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
47 5 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
27 5 lần 15-04-2024 9 lần quay 18 %
08 5 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
41 5 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
74 5 lần 18-03-2024 13 lần quay 18 %
86 6 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
46 6 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
84 6 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
88 6 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
80 6 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
01 6 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
70 6 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
02 6 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
22 6 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
40 6 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
42 6 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
50 6 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
59 6 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
53 6 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
83 6 lần 29-04-2024 7 lần quay 18 %
94 7 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
93 7 lần 06-05-2024 6 lần quay 18 %
97 7 lần 06-05-2024 6 lần quay 18 %
24 7 lần 08-04-2024 10 lần quay 18 %
33 7 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
44 7 lần 15-04-2024 9 lần quay 18 %
38 7 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
15 7 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
67 7 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
37 7 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
90 7 lần 22-04-2024 8 lần quay 18 %
43 7 lần 22-04-2024 8 lần quay 18 %
00 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
14 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
26 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
98 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
45 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
95 7 lần 29-04-2024 7 lần quay 18 %
17 7 lần 29-04-2024 7 lần quay 18 %
56 8 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
58 8 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
65 8 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
75 8 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
81 8 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
31 8 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
32 8 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
19 8 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
10 9 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
68 9 lần 06-05-2024 6 lần quay 18 %
48 9 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
89 9 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
21 9 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
49 10 lần 10-06-2024 1 lần quay 18 %
72 10 lần 17-06-2024 0 lần quay 18 %
77 13 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số