Thống kê các cặp số đài bình dương lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài bình dương trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Bình Dương:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Bình Dương trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
04 1 lần 03-05-2024 10 lần quay 18 %
45 1 lần 31-05-2024 6 lần quay 18 %
67 2 lần 09-02-2024 22 lần quay 18 %
42 2 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
59 2 lần 22-03-2024 16 lần quay 18 %
17 2 lần 26-04-2024 11 lần quay 18 %
36 2 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
55 2 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
27 3 lần 05-04-2024 14 lần quay 18 %
14 3 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
51 3 lần 08-03-2024 18 lần quay 18 %
39 3 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
03 3 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
74 3 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
05 3 lần 15-03-2024 17 lần quay 18 %
78 3 lần 17-05-2024 8 lần quay 18 %
66 3 lần 21-06-2024 3 lần quay 18 %
24 3 lần 24-05-2024 7 lần quay 18 %
40 3 lần 26-04-2024 11 lần quay 18 %
21 3 lần 26-04-2024 11 lần quay 18 %
11 3 lần 26-04-2024 11 lần quay 18 %
99 3 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
82 3 lần 29-03-2024 15 lần quay 18 %
09 4 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
47 4 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
96 4 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
20 4 lần 07-06-2024 5 lần quay 18 %
88 4 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
16 4 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
79 4 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
44 4 lần 17-05-2024 8 lần quay 18 %
72 4 lần 17-05-2024 8 lần quay 18 %
77 4 lần 17-05-2024 8 lần quay 18 %
81 4 lần 17-05-2024 8 lần quay 18 %
84 4 lần 21-06-2024 3 lần quay 18 %
76 4 lần 21-06-2024 3 lần quay 18 %
90 4 lần 21-06-2024 3 lần quay 18 %
56 4 lần 22-03-2024 16 lần quay 18 %
13 4 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
98 5 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
00 5 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
12 5 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
41 5 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
54 5 lần 07-06-2024 5 lần quay 18 %
75 5 lần 07-06-2024 5 lần quay 18 %
97 5 lần 10-05-2024 9 lần quay 18 %
65 5 lần 10-05-2024 9 lần quay 18 %
57 5 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
63 5 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
52 5 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
02 5 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
89 5 lần 17-05-2024 8 lần quay 18 %
10 5 lần 21-06-2024 3 lần quay 18 %
26 5 lần 24-05-2024 7 lần quay 18 %
61 5 lần 31-05-2024 6 lần quay 18 %
33 5 lần 31-05-2024 6 lần quay 18 %
60 6 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
01 6 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
38 6 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
94 6 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
83 6 lần 10-05-2024 9 lần quay 18 %
43 6 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
80 6 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
49 6 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
71 6 lần 16-02-2024 21 lần quay 18 %
15 6 lần 21-06-2024 3 lần quay 18 %
69 6 lần 21-06-2024 3 lần quay 18 %
34 6 lần 24-05-2024 7 lần quay 18 %
70 6 lần 24-05-2024 7 lần quay 18 %
73 6 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
93 6 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
92 6 lần 31-05-2024 6 lần quay 18 %
64 6 lần 31-05-2024 6 lần quay 18 %
25 7 lần 03-05-2024 10 lần quay 18 %
19 7 lần 07-06-2024 5 lần quay 18 %
53 7 lần 07-06-2024 5 lần quay 18 %
22 7 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
31 7 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
08 7 lần 17-05-2024 8 lần quay 18 %
95 7 lần 17-05-2024 8 lần quay 18 %
87 7 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
37 7 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
29 7 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
30 8 lần 07-06-2024 5 lần quay 18 %
07 8 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
86 8 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
50 8 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
35 8 lần 21-06-2024 3 lần quay 18 %
18 9 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
48 9 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
06 9 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
28 9 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
62 9 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
46 9 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
23 9 lần 28-06-2024 2 lần quay 18 %
32 10 lần 14-06-2024 4 lần quay 18 %
91 11 lần 05-07-2024 1 lần quay 18 %
68 12 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
58 12 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
85 12 lần 12-07-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số