Thống kê các cặp số đài bình định lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài bình định trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Bình Định:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Bình Định trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
++ 1 lần 05-01-2023 11 lần quay 18 %
75 1 lần 22-12-2022 13 lần quay 18 %
76 2 lần 12-01-2023 10 lần quay 18 %
22 2 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
25 2 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
90 2 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
47 2 lần 29-09-2022 25 lần quay 18 %
78 3 lần 01-12-2022 16 lần quay 18 %
61 3 lần 02-02-2023 7 lần quay 18 %
84 3 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
60 3 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
74 3 lần 16-02-2023 5 lần quay 18 %
51 3 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
23 3 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
14 3 lần 19-01-2023 9 lần quay 18 %
64 3 lần 22-12-2022 13 lần quay 18 %
69 3 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
40 3 lần 24-11-2022 17 lần quay 18 %
35 3 lần 27-10-2022 21 lần quay 18 %
01 3 lần 29-12-2022 12 lần quay 18 %
27 4 lần 01-12-2022 16 lần quay 18 %
57 4 lần 01-12-2022 16 lần quay 18 %
71 4 lần 02-02-2023 7 lần quay 18 %
91 4 lần 08-12-2022 15 lần quay 18 %
09 4 lần 12-01-2023 10 lần quay 18 %
87 4 lần 12-01-2023 10 lần quay 18 %
62 4 lần 15-12-2022 14 lần quay 18 %
43 4 lần 16-02-2023 5 lần quay 18 %
65 4 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
21 4 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
98 4 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
06 4 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
13 4 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
26 4 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
24 4 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
99 4 lần 24-11-2022 17 lần quay 18 %
92 4 lần 26-01-2023 8 lần quay 18 %
44 5 lần 02-02-2023 7 lần quay 18 %
32 5 lần 02-02-2023 7 lần quay 18 %
42 5 lần 02-02-2023 7 lần quay 18 %
10 5 lần 02-03-2023 3 lần quay 18 %
50 5 lần 02-03-2023 3 lần quay 18 %
63 5 lần 02-03-2023 3 lần quay 18 %
95 5 lần 05-01-2023 11 lần quay 18 %
82 5 lần 09-02-2023 6 lần quay 18 %
72 5 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
97 5 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
04 5 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
37 5 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
54 5 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
94 5 lần 16-02-2023 5 lần quay 18 %
66 5 lần 16-02-2023 5 lần quay 18 %
83 5 lần 16-02-2023 5 lần quay 18 %
41 5 lần 16-02-2023 5 lần quay 18 %
12 5 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
15 5 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
53 5 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
48 5 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
86 5 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
73 5 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
18 6 lần 02-02-2023 7 lần quay 18 %
88 6 lần 02-03-2023 3 lần quay 18 %
31 6 lần 05-01-2023 11 lần quay 18 %
30 6 lần 05-01-2023 11 lần quay 18 %
68 6 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
46 6 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
70 6 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
05 6 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
08 6 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
03 6 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
81 6 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
77 6 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
79 6 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
52 6 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
39 7 lần 02-03-2023 3 lần quay 18 %
58 7 lần 02-03-2023 3 lần quay 18 %
20 7 lần 02-03-2023 3 lần quay 18 %
** 7 lần 05-01-2023 11 lần quay 18 %
19 7 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
28 7 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
02 7 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
96 7 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
33 8 lần 02-02-2023 7 lần quay 18 %
17 8 lần 02-03-2023 3 lần quay 18 %
11 8 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
93 8 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
45 8 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
29 8 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
55 8 lần 23-02-2023 4 lần quay 18 %
67 8 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
80 8 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
34 8 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
07 8 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
85 8 lần 26-01-2023 8 lần quay 18 %
49 8 lần 29-12-2022 12 lần quay 18 %
36 9 lần 02-02-2023 7 lần quay 18 %
38 10 lần 09-03-2023 2 lần quay 18 %
89 10 lần 16-03-2023 1 lần quay 18 %
00 10 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
16 11 lần 12-01-2023 10 lần quay 18 %
59 12 lần 23-03-2023 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số